Financiële begrippen

EBIT

EBIT definitie

EBIT is de afkorting voor Earnings Before Interest and Taxes. Uitzonderlijke resultaten worden eveneens buiten beschouwing gelaten in de EBIT-analyse. Indien deze factoren niet mee worden genomen, wordt het werkelijke bedrijfsresultaat gemeten. Vergelijkingen met eerdere periodes of concurrenten zijn ook gemakkelijker te maken met EBIT. EBIT kan worden gebruikt om de EBIT-marge te berekenen. Deze ratio drukt de EBIT uit in verhouding tot de omzet.

Earnings per share EBITDA
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek