Financiële begrippen

Financiële productkennis

Financiële productkennis definitie

Voor termijntransacties zoals opties of futures vereist de wetgever de financiële productkennis. Dit is een voorwaarde voor een particulier om via een bank termijntransacties te kunnen afsluiten. Om de mogelijkheid te krijgen om futures te verhandelen, moet een belegger door zijn depotbank of broker voldoende geïnformeerd worden over de risico’s van termijntransacties. Dit geldt vooral voor de zogenaamde gestructureerde producten. Hierdoor leiden koersbewegingen van de onderliggende waarde tot hogere procentuele winsten of verliezen, die zelfs de noodzakelijke kapitaalinvestering kunnen overtreffen.

Om de risico-informatie te documenteren, hebben banken en online brokers meestal een corresponderend formulier dat schriftelijk is bevestigd. De belegger verklaart hiermee dat hij de risico’s kent, waaronder het totale verliesrisico en aanvullende betalingsverplichtingen, omdat hij bijvoorbeeld al ervaring heeft met de betreffende financiële producten of in ieder geval voldoende specialistische kennis heeft opgedaan. Door het ondertekenen van het risico-informatieformulier verwerft de klant de financiële productkennis en verzekert de bank zich tegelijkertijd tegen mogelijke schadeclaims als gevolg van het achterwege laten van de informatieverstrekking.

Financiële markt Fiscaal beleid
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek