Financiële begrippen

Fiscaal beleid

Fiscaal beleid definitie

De staat kan zijn economisch en financieel beleid sturen in de vorm van belastingen, heffingen, overheidsuitgaven, enz. om de ontwikkeling van de economie te beïnvloeden. Het doel is een stabiele economische groei te handhaven. Andere doelstellingen van het begrotingsbeleid kunnen een hoge werkgelegenheid en een gelijkmatig lage inflatie zijn.

Financiële productkennis Floating rate note (variabele renteobligatie)
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek