Financiële begrippen

Investeringsstrategie

Investeringsstrategie definitie

Een bepaalde of geplande procedure voor het investeren van geld wordt een investeringsstrategie genoemd. Er zijn veel verschillende vormen. Een beleggingsstrategie kan bijvoorbeeld aangeven wanneer en hoeveel kapitaal wordt geïnvesteerd in welk beleggingsproduct, wanneer de winst wordt genomen of wanneer een stop loss order wordt gebruikt om een verlies te verkopen. Een beleggingsstrategie kan bijvoorbeeld gericht zijn op kapitaalbehoud, een zo hoog mogelijke dividenduitkering of handelswinst op korte termijn.

Investeringshorizon Investor Relations
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek