Financiële begrippen

Jaarverslag

Jaarverslag definitie

In een jaarverslag worden alle activiteiten van het afgelopen jaar samengevat door de Raad van Bestuur van een naamloze vennootschap. Het jaarverslag wordt door de aandeelhouders goedgekeurd op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Naast een directieverslag zijn ook de jaarrekening, d.w.z. de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen, alsmede een vooruitblik.

ISIN Junk Bond
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek