Financiële begrippen

Kapitaal

Kapitaal definitie

In de financiële wereld wordt kapitaal als synoniem gebruikt voor geld, activa of beleggingsfondsen. Het investeringskapitaal van een belegger of een fonds is bijvoorbeeld het bedrag dat beschikbaar is voor beleggingen. De activa van een onderneming worden ook kapitaal genoemd en bestaan uit de som van eigen en vreemd vermogen.

Junk Bond Kapitaalinvestering
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek