Financiële begrippen

Kapitaalverhoging

Kapitaalverhoging definitie

Een kapitaalverhoging verhoogt het aandelenkapitaal van een aandelenvennootschap door nieuwe aandelen uit te geven. De bestaande aandeelhouders van de naamloze vennootschap hebben het recht om hun procentuele participatie te behouden door nieuwe aandelen te kopen en krijgen inschrijvingsrechten op de effectenrekening. Deze kunnen worden uitgeoefend, zodat de aandeelhouder nieuwe aandelen ontvangt, of worden verkocht via de beurs. Dan krijgt de bestaande aandeelhouder een vergoeding voor het feit dat de nieuwe aandelen meestal onder de huidige marktprijs worden geplaatst. Een kapitaalverhoging moet vooraf worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering met ten minste 75% van de stemgerechtigde aandeelhouders.

Kapitaalinvestering Kapitaalvermindering
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek