Financiële begrippen

Lopende rente

Lopende rente definitie

De lopende rente op vastrentende effecten is de nog niet vervallen rente over de lopende renteperiode. De koper van het effect is rente verschuldigd naar rato van de periode die is verstreken sinds de laatste rentebetaling, aangezien deze op de eerstvolgende rente betalingsdatum zal oplopen. Op deze manier ontvangt elke obligatiehouder de rente waarop hij recht heeft voor de periode waarin hij de obligatie aanhoudt.

Long put MACD
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek