Financiële begrippen

Money Management

Money Management definitie

Money Management geeft vooral antwoord op risicovragen met betrekking tot een beleggingssysteem of -strategie. Bijvoorbeeld, hoe groot is een enkele positiegrootte en hoe wordt deze gemeten? Wat is het maximale risico in relatie tot het geïnvesteerde kapitaal? Wat gebeurt er als er een reeks verliezen optreedt? Zijn er scenario’s waarin bijvoorbeeld positieafmetingen worden verkleind? Money Management, dat voorafgaand aan de investering wordt gedefinieerd, wordt door succesvolle handelaren en investeerders beschouwd als een essentiële succesfactor en de basis voor duurzaam beleggingssucces.

Momentum Indicator MSCI World
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek