Financiële begrippen

Naamloze vennootschap

Naamloze vennootschap definitie

Een naamloze vennootschap (NV) is een vennootschap waarvan het aandelenkapitaal is verdeeld in vele kleine eenheden (aandelen). Door de uitgifte van aandelen kunnen bedrijven zichzelf zeer effectief financieren op de kapitaalmarkt.

In geval van insolventie zijn de eigenaars van de aandelen alleen aansprakelijk met hun inbreng, d.w.z. de aankoopwaarde van hun aandelen. Een NV heeft drie organen: de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van een naamloze vennootschap en vertegenwoordigt deze in het openbaar. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Zij benoemen en controleren de Raad van Bestuur en kunnen deze ook uit zijn functie ontheffen indien nodig. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist tevens over de winstbestemming, dat wil zeggen over de hoogte van het eerder door de Raad van Bestuur voorgestelde dividend.

MSCI World Nabeurs handelen
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek