Financiële begrippen

Raad van bestuur

Raad van bestuur definitie

Naast de raad van commissarissen en de jaarlijkse algemene vergadering is de raad van bestuur een van de drie organen van een aandelenvennootschap. De directie is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van een aandelenvennootschap en vertegenwoordigt deze in het openbaar. De raad van bestuur uit meerdere personen en is hij niet onderworpen aan instructies. De leden van de raad van commissarissen benoemen en controleren de raad van bestuur en kunnen er ook voor kiezen deze uit te stemmen. De jaarlijkse algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur. Vervolgens beslist het bijvoorbeeld over het gebruik van de winst en het dividend dat eerder door de Raad werd voorgesteld.

Put/call ratio Raad van Commissarissen
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek