Financiële begrippen

Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen definitie

De Raad van Commissarissen is een wettelijk voorgeschreven controleorgaan van een naamloze vennootschap (AG). Zij adviseert, controleert en houdt toezicht op het door haar aangewezen management of de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen wordt gekozen door de Algemene Vergadering van een naamloze vennootschap en komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. De raad van commissarissen dient in principe uit ten minste drie leden te bestaan. In de statuten kan echter een hoger aantal worden vermeld.

Raad van bestuur Rating agency of ratingbureau
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek