Financiële begrippen

Rating agency of ratingbureau

Rating agency of ratingbureau definitie

Ratingbureaus zoals Standard & Poor’s, Moody’s of Fitch beoordelen de kwaliteit van kredietrisico’s en obligaties om kopers en crediteuren in staat te stellen het risico te classificeren. Het spectrum varieert van eersteklas effecten van beleggingskwaliteit met een zeer lage kans op wanbetaling tot junk bonds met een extreem hoog verliesrisico, de speculatieve kwaliteit. Deze zijn lager dan de zogenaamde investment grade (lager dan “BBB” of “Baa3”). In het geval van zeer speculatieve distressed bonds die het risico lopen failliet te gaan, kunnen gehele of gedeeltelijke wanbetalingen optreden. Deze laatste worden “haircuts” genoemd met instemming van de obligatie crediteuren; als alternatief of als aanvulling worden in het kader van de herstructurering vaak looptijdverlengingen en/of lagere rentetarieven overeengekomen.

Raad van Commissarissen Real time
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek