Financiële begrippen

Rente of rentevoet

Rente of rentevoet definitie

De rente of rentevoet is de procentuele vergoeding die een kredietnemer aan de crediteur moet betalen voor de tijdelijke vrijgave van kapitaal op de rentebetalingsdatum. De schuldeiser verdient dus rente. Voor beleggingen wordt meestal een vaste rente betaald, maar ook variabele rentetarieven, die meestal gebaseerd zijn op een basisrente zoals de Euribor, komen veel voor.

De geldmarktrente is de rentevoet voor kortlopende leningen op de geldmarkt, met name bij interbancaire handel wordt deze veel gebruikt. De kapitaalmarktrente verwijst daarentegen naar langlopende leningen op de kapitaalmarkt. De rentevoet die geldt bij monetaire transacties tussen banken en de centrale bank, wordt rentevoeten genoemd. De samengestelde rente is de rentecomponent die kan worden toegeschreven aan de rente op onbetaalde rente. Als gevolg van het samengestelde rente-effect neemt kapitaal of schuld in de loop van de tijd steeds sneller toe.

Een relatief nieuw fenomeen, dat voornamelijk gevolgen heeft voor staatsobligaties van Europese geïndustrialiseerde landen en Japan als gevolg van de financiële crisis van 2008/09, is een negatieve rentevoet. De redenen voor de negatieve rentetarieven zijn een laag rentebeleid, obligatieaankopen en negatieve rente op deposito’s van de Europese Centrale Bank (ECB), angst voor recessie en lage inflatie.

REITs Reverse split
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek