Financiële begrippen

Short sale

Short sale definitie

De verkoop van effecten, grondstoffen of deviezen die de verkoper niet in zijn bezit heeft, worden short sales genoemd. Short sales is mogelijk op zowel de spotmarkt als de termijnmarkt. Een short seller gaat uit van dalende prijzen en speculeert op de mogelijkheid om de verkochte effecten op een later tijdstip tegen een lagere prijs te kunnen kopen. Het prijsverschil tussen de verkoop- en aankoopprijs is de winst of het verlies van de short seller. Om bijvoorbeeld aandelen of andere waardepapieren leeg te verkopen op de contante markt wordt meestal een effectenlening afgesloten. Op de termijnmarkt moet de short worden afgesloten door een tijdige compenserende transactie, ofwel de verkoper moet goederen leveren of een contante afrekening maken op een latere datum.

Short put Short squeeze
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek