Financiële begrippen

Stemrecht

Stemrecht definitie

Iedere aandeelhouder heeft stemrecht over de besluiten van een N.V. tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. Het aantal stemmen is afhankelijk van het aantal aandelen dat in bezit is van de stemgerechtigde. Aandeelhouders kunnen hun stemrecht ook geven aan hun aandeelhoudende bank of derden en zich op deze wijze laten vertegenwoordigen. De houder van preferente aandelen ziet af van zijn stemrecht bij een iets hoger dividend.

Staatsobligaties Stop limiet order
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek