Financiële begrippen

Swap

Synoniem Swap: Renteswap

Swap definitie

Een swap is een termijntransactie die ermee instemt om vaste en variabele kasstromen op een later tijdstip om te wisselen. Het verschil met een normale termijntransactie, zoals een termijncontract, is dat een swap meerdere betalingen omvat in plaats van slechts één verrekening. Voorbeelden van swaps zijn asset swaps, credit default swaps, total return swaps, equity swaps en renteswaps.

Voorbeeld: Bij een renteswap neemt marktdeelnemer A een lening af tegen een variabele rente. Tegelijkertijd gaat hij een swap aan met een andere marktdeelnemer B die voorziet in een vaste rentebetaling van A naar B. De swap wordt afgesloten tegen een vaste rente. In ruil daarvoor ontvangt A een variabele rentevergoeding van B en kan A de rente van zijn lening dekken met de variabele rentevergoeding. A heeft dus de variabele rentevoet van de lening “geswapt” naar een vaste en dus is de rentevoet gemakkelijker te berekenen.

Stop loss order Termijnhandel productkennis
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek