Financiële begrippen

Volatiliteit

Volatiliteit definitie

Volatiliteit drukt het fluctuatiebereik van een financieel instrument uit in procenten. Wiskundig wordt hiermee de standaardafwijking bedoeld ten opzichte van een tijdreeks uit het verleden. Hoe hoger de volatiliteit, hoe groter beweging die in beide richtingen wordt verwacht. In de meeste gevallen wordt de volatiliteit van een effect berekend op basis van zijn afwijking tot een gemiddelde over de relevante periode. Volatiliteit is het bereik rond dit gemiddelde. De meer volatiel bijvoorbeeld een aandeel is, hoe hoger het risico is geclassificeerd. Omgekeerd zijn investeringen met lage volatiliteit doorgaans veiliger. Een goed voorbeeld hiervan zijn obligaties. Van sommige bezittingen zoals onroerend goed wordt de prijs niet dagelijks gemeten en hierdoor lijken deze bezittingen minder volatiel. De impliciete volatiliteit is een term die wordt gebruikt in optiehandel.

Vloerhandel Voorbeurs handelen
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek