Impact van Amerikaanse verkiezingen op de beurs

Door Justin Blekemolen


S&P 500
ISIN: US78378X1072
|
Ticker: SPX --- %

---
---% (1D)
1W ---
1M ---
1Y ---
More about the Index
Artikel laten voorlezen

Estimated reading time: 10 minutes

Amerikaanse verkiezingen 2024 beurs
De Amerikaanse verkiezingen zijn een wereldwijd gevolgd fenomeen. Niet alleen vanwege hun politieke belang, maar ook vanwege hun aanzienlijke invloed op de financiële markten.

Het verband tussen politieke veranderingen en marktreacties is complex en wordt beïnvloed door tal van variabelen, waaronder beleidsveranderingen, economische vooruitzichten en internationale relaties.

Dit artikel onderzoekt hoe Amerikaanse verkiezingen de beurs kunnen beïnvloeden, gebaseerd op historische gegevens en economische theorieën. Indien u op zoek bent naar een online broker om voor, tijdens of na de presidentsverkiezingen te beleggen, klik dan hier.

Amerikaanse verkiezingen 2024

De 60e Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 zullen plaatsvinden op 5 november 2024. Joe Biden zal zich opnieuw verkiesbaar stellen voor een tweede termijn. Maar officieel gezien doet ook Marianne Williamson nogmaals een gooi naar het Witte Huis namens de Democraten.

Ondanks alle controversie is Donald Trump als winnaar uit de strijd gekomen bij de Republikeinen. Daarmee lijkt de strijd van 2020 dunnetjes te worden overgedaan. Belangrijkste vraag voor u als belegger is hoe u zich dient te wapenen tegen het bijbehorende koersgeweld dat ongetwijfeld zal ontstaan als gevolg van deze belangrijke strijd.

Politieke onzekerheid en verhoogde volatiliteit

Het meest directe effect van de Amerikaanse verkiezingen op de beurs is een toename aan volatiliteit. Verkiezingen brengen inherent onzekerheid met zich mee, vooral wanneer de uitkomst onvoorspelbaar is of de kans groot is dat het beleid drastisch zal veranderen. Beleggers zijn over het algemeen risicoavers en kunnen kiezen om hun portefeuilles te herpositioneren of zelfs te verkleinen in aanloop naar de verkiezingen, wat leidt tot verhoogde volatiliteit in de markten. Ook direct na de uitslag hebben we in het verleden grote uitslagen gezien op de beurzen.

Volgens een studie van de VIX-index, die de marktvolatiliteit meet op basis van optieprijzen van de S&P 500-index, is er een aanzienlijke stijging van de volatiliteit in de maanden voorafgaand aan de verkiezingen. Dit is grotendeels te wijten aan de onzekerheid over het toekomstige beleid en de richting die het land zal inslaan. Historische data tonen aan dat de volatiliteit meestal afneemt zodra de verkiezingsresultaten bekend zijn en er meer duidelijkheid is over het toekomstige beleid.

Economisch beleid en beleggerssentiment

De impact van verkiezingen op de beurs wordt ook sterk beïnvloed door de economische agenda’s van de kandidaten. Beleidsvoorstellen op gebieden zoals belastingen, handel, regulering, en overheidsuitgaven kunnen significante implicaties hebben voor bedrijven en sectoren. Bijvoorbeeld, aankondigingen van belastingverlagingen of deregulerende maatregelen kunnen positief ontvangen worden door de markt, terwijl voorstellen voor verhoogde belastingen of strengere reguleringen tot zorgen kunnen leiden. Tijdens de presidentsperiode van joe Biden waren duurzame aandelen bijvoorbeeld in trek, nadat hij de Inflation Reduction Act ondertekende. Biden noemde voorafgaand aan de verkiezingen klimaatverandering zelfs “the number one issue facing humanity.”

Een analyse van de S&P 500-index tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 toont aan dat de markten aanvankelijk negatief reageerden op de verkiezing van Donald Trump, vanwege onzekerheid over zijn onconventionele en vaak onvoorspelbare beleidsvoornemens. Echter, nadat zijn plannen voor grote belastingverlagingen en deregulering duidelijker werden, herstelden de markten zich snel en bereikten zelfs nieuwe records.

Impact op specifieke sectoren

De impact van verkiezingen op specifieke sectoren kan aanzienlijk variëren afhankelijk van de beleidsvoorkeuren van de verkozen of herkozen president en zijn partij. Zo kunnen energiebedrijven en de fossiele brandstoffenindustrie gunstig reageren op de verkiezing van een conservatieve kandidaat die voorstander is van minder regulering en meer booractiviteiten, terwijl hernieuwbare energiebedrijven wellicht positiever reageren op de verkiezing van een kandidaat die pleit voor meer investeringen in duurzame energie.

Tijdens de verkiezingen van 2020 waren technologiebedrijven bijzonder in de schijnwerpers, mede vanwege zorgen over strengere reguleringen en antitrustmaatregelen die door beide partijen werden voorgesteld. De technologiemarkt, met name grote spelers zoals Google, Amazon en Facebook, ondervonden fluctuaties die correleerden met de verkiezingsnieuwsberichten en debatten rondom regulering.

Internationale invloeden

Amerikaanse verkiezingen kunnen ook internationale markten beïnvloeden, vooral in landen die sterk afhankelijk zijn van handel met de Verenigde Staten. Beleidsveranderingen die de handelsrelaties beïnvloeden, zoals tarieven en handelsovereenkomsten, kunnen wereldwijde markten roeren. Dit werd duidelijk tijdens de regeerperiode van Trump die een ware handelsoorlog tussen de VS en China startte, waarbij de spanningen invloed hadden op wereldwijde aandelenmarkten.

Historische rendementen

De relatie tussen Amerikaanse presidentsverkiezingen en beursrendementen is een intrigerend onderwerp voor economen, beleggers en analisten. Er zijn verschillende patronen en theorieën geobserveerd die licht werpen op hoe verschillende fasen van de presidentiële cyclus de financiële markten kunnen beïnvloeden.

De presidentiële cyclus theorie

De presidentiële cyclus theorie suggereert dat de prestaties van de aandelenmarkt kunnen worden gekoppeld aan de termijn van een Amerikaanse president. Deze cyclus is onderverdeeld in vier jaar — het eerste, tweede, derde en vierde jaar van een presidentiële termijn.

  • Eerste jaar: Dit jaar wordt vaak gekenmerkt door relatief lage beursrendementen. De nieuwe regering stelt vaak beleid op dat op de korte termijn pijnlijk kan zijn voor de economie, zoals belastingverhogingen of regelgevende veranderingen.
  • Tweede jaar: Ook in het tweede jaar blijven de rendementen vaak matig. Dit kan worden toegeschreven aan voortdurende onzekerheid over het regeringsbeleid en de aanpassingen van de markt daaraan.
  • Derde jaar: Historisch gezien toont het derde jaar van de presidentiële cyclus de sterkste prestaties op de aandelenmarkt. Dit jaar valt samen met de aanloop naar de volgende verkiezingen, waarbij de zittende regering vaak stimulerende maatregelen invoert om de economie te versterken en de kiezersgunst te winnen.
  • Vierde jaar: In het vierde jaar zijn de rendementen vaak positief, maar kunnen variëren afhankelijk van de verwachte uitkomst van de verkiezingen en de beloofde beleidsmaatregelen van de kandidaten.
De presidentiële cyclus theorie | Impact van Amerikaanse verkiezingen op de beurs
Bron: https://www.gurufocus.com/market/presidential-cycle

Historische rendementen en verwachtingen

Volgens onderzoek van het “Stock Trader’s Almanac” tonen de marktgegevens aan dat sinds 1928 het gemiddelde jaarlijkse rendement van de S&P 500 tijdens het derde jaar van de presidentiële cyclus ongeveer 14% is, wat aanzienlijk hoger is dan in andere jaren. Dit patroon onderstreept de invloed van stimulerende economische beleidsmaatregelen die vaak worden doorgevoerd in de aanloop naar een verkiezing.

Beleggers maken zich te vaak zorgen over de uitkomst van verkiezingen. Echter zou het beter zijn om niet te veel belang te hechten aan de uitslag. Historisch gezien hebben verkiezingsuitslagen namelijk weinig tot geen invloed op de langetermijn beleggingsrendementen. Volgens Darrell Spence, econoom bij Capital Group, krijgen presidenten zowel te veel krediet als te veel blaam voor de gezondheid van de Amerikaanse economie en de financiële markten, terwijl er vele andere factoren zijn die economische groei en marktrendementen bepalen en presidenten daar maar weinig invloed op hebben.

Belangrijker voor beleggers zou het moeten zijn om geïnvesteerd te blijven. Zo zou een investering van $1.000 in de S&P 500 Index toen Franklin D. Roosevelt aantrad, vandaag bijna $22 miljoen waard zijn, ongeacht de afwisseling van acht Democratische en zeven Republikeinse presidenten. Uit de markt stappen om een bepaalde partij of kandidaat te vermijden, had ernstig afbreuk kunnen doen aan de rendementen van een belegger. De echte winnaars zijn beleggers die de verleiding weerstonden om hun beslissingen te baseren op verkiezingsresultaten en die voor de lange termijn geïnvesteerd bleven.

Historische rendementen en verwachtingen | Impact van Amerikaanse verkiezingen op de beurs
Bron: Capital Group, Morningstar, Standard & Poor’s. 

Aandelen versus obligaties

Obligaties zijn over het algemeen minder volatiel dan aandelen, maar zijn niet immuun voor verkiezingsinvloeden, vooral in termen van beleidswijzigingen die rentetarieven kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, een nieuwe regering die significante schulden aangaat of expansieve fiscale beleidsmaatregelen introduceert, kan leiden tot hogere rentetarieven, wat negatief kan zijn voor obligatieprijzen.

Presidentskandidaten vestigen vaak de aandacht op de problemen van het land, en campagnes benadrukken regelmatig negatieve berichten. Het is daarom misschien niet verrassend dat beleggers voorzichtiger zijn met hun portefeuilles in aanloop naar de verkiezingen.

Sinds 1992 hebben beleggers in aanloop naar de verkiezingen vaker hun vermogen gestort in geldmarktfondsen, traditioneel een van de investeringsvehikels met het laagste risico. Daarentegen hebben aandelenfondsen de hoogste netto instroom gezien in het jaar direct na een verkiezing. Dit suggereert dat beleggers er wellicht de voorkeur aan geven om risico’s te minimaliseren tijdens verkiezingsjaren en wachten tot na de onzekerheid om weer te kijken naar risicovollere activa zoals aandelen. Hiermee lopen beleggers echter risico om rendementen te missen, door niet of te weinig geïnvesteerd te zijn in aandelen. Uit onderzoek van Capital Group blijkt dit ook het geval te zijn geweest.

Aandelen versus obligaties | Impact van Amerikaanse verkiezingen op de beurs


Bron: Capital Group, Morningstar.

Wees voorbereid op hoge volatiliteit

Volgens historische gegevens gaat de aandelenmarkt ongeveer 80% van de tijd omhoog op de verkiezingsdag. De dag daarna kan men sowieso op veel volatiliteit rekenen.

De VIX index is een maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de S&P 500 index. De koers van de VIX index wordt afgeleid uit opties op deze index. Opties met een looptijd tussen de 23 en 37 dagen tot expiratie worden hiervoor gebruikt. Hieruit wordt vervolgens een gemiddelde berekend van de implied volatility voor 30 daags opties op de S&P 500 index.

Als we de VIX futures voor de komende tijd erbij pakken zien we inderdaad dat de verwachte volatiliteit richting de verkiezingen oploopt. De VIX voor komende maand noteert op 14,2, terwijl in oktober de VIX future op 18 staat. De future bevindt zich tot de verkiezingen dan ook in contango. Daarna gaat de future terug in backwardation, waarbij de prijzen van de futurecontracten op langere termijn lager liggen dan die van futurecontracten die eerder expireren.

VIX index | Impact van Amerikaanse verkiezingen op de beurs

Verhoogde marginvereisten via LYNX

De hogere “implied volatility” van opties impliceert reeds dat de volatiliteit in die periode zal toenemen. LYNX en Interactive Brokers delen dit marktsentiment. Naar aanleiding hiervan worden marginvereisten de komende periode geleidelijk verhoogd. Een verhoging van marginvereisten is een beschermingsmechanisme om zowel de belegger als de broker te beschermen tegen grote verliezen die de initiële inleg eventueel overschrijden.

Om beleggers te beschermen tegen hoge volatiliteit worden de marginvereisten rond oktober verhoogd met 35% bovenop de huidige standaardeisen. Dit geldt zowel voor de initiële marginvereisten (initial margin) als voor de onderhoudsmarginvereisten (maintenance margin). Ter illustratie nemen we een marginrekening met aandeel XYZ en standaardmarginvereisten van 50% initiële margin en 25% onderhoudsmargin. Op het moment dat deze vereisten met 35% zijn verhoogd, betreft de initiële margin 67,5% en de onderhoudsmargin 33,75%. Ook portfolio marginrekeningen vallen hieronder.


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.