Artikel laten voorlezen

LYNX biedt beleggers de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren uit de door hun volledig gefinancierde aandelen in portefeuille door deelname aan het Stock Yield Enhancement Program. Middels dit programma geeft u toestemming deze aandelen uit te lenen aan derden ten behoeve van short sale transacties, ofwel het speculeren door de lener van uw stukken op een koersdaling van het aandeel. Worden uw stukken uitgeleend, dan ontvangt u hiervoor een vergoeding.

De te ontvangen vergoeding wordt dagelijks op uw LYNX rekening bijgeschreven en is gebaseerd op markttarieven. De markttarieven kunnen zowel dagelijks als per aandeel variëren. Voor een zeer liquide aandeel, zoals bijvoorbeeld Twitter, bedraagt de vergoeding ongeveer 0,35% op jaarbasis. Voor aandelen Solazyme, waar nu minder aandelen beschikbaar zijn om te lenen, bedraagt de vergoeding ongeveer 6% op jaarbasis.

syep-in-de-praktijk-1De helft van de te ontvangen vergoeding ontvangt de belegger voor het uitlenen van zijn aandelen. De andere helft ontvangt de broker voor het beheer en administratie van dit uitleenprogramma. De broker houdt daarbij minimaal 102% van de totale waarde aan de uitgeleende aandelen als tegenwaarde aan op uw rekening. Dit wordt dagelijks berekend en aangehouden op uw rekening als dekking.

Een klein voorbeeld zal dit verduidelijken. Stel dat u participeert aan het Stock Yield Enhancement Program en uit uw volledig gefinancierde Amerikaanse aandelen worden 1.000 aandelen ABC uitgeleend. De koers noteert $10 waarmee de positie een waarde van $10.000 vertegenwoordigd.

Het vergoedingspercentage op het aandeel ABC bedraagt op jaarbasis 10%. Dagelijks zult u zodoende, zolang dit vergoedingspercentage geldt, een bedrag ontvangen van $1,385. Dit bedrag wordt berekend aan de 10% van $10.000 is $1.000 op jaarbasis. Op dagbasis bedraagt dit $1.000 / 360 dagen is $2,77. Dit totaalbedrag wordt gedeeld met de broker en komt zodoende uit op $1,385 per dag.

Om te participeren aan dit uitleenprogramma moet u beschikken over een LYNX margerekening óf een LYNX cashrekening waarvan de huidige waarde groter is dan $50.000 (of equivalent). Daalt de waarde van uw cashrekening onder de $50.000, dan blijft u gewoon deelnemen (dit geldt enkel als aanmeldingsdrempel). Op dit moment kunnen aandelen op de Amerikaanse, Canadese en Europese beurs worden uitgeleend via het uitleenprogramma.

Aanmelden

Aanmelding voor dit programma geschiedt volgens de volgende wijze. Log in via www.lynx.nl en kies achtereenvolgens voor Manage Account, Trade Configuration en Trade Permissions. Plaats vervolgens een vinkje achter Stock Yield Enhancement Program en klik onderin de pagina vervolgens op Continue:

Bent u aangemeld en worden uw stukken uitgeleend, dan zal dit voor u zichtbaar zijn in het dagafschrift van uw LYNX rekening (onder het kopje Managed Securities Lent Fee). Afmelding kunt u verrichten door het vinkje te verwijderen bij het Stock Yield Enhancement Program en op Continue te klikken.

Waarom is deelname aan het Stock Yield Enhancement Program voor u interessant?

Het grootste voordeel van deelname aan dit uitleenprogramma betreft de vergoeding die u ontvangt voor het uitlenen van uw aandelen. Worden uw aandelen uitgeleend, dan ontvangt u dagelijks een vergoeding op uw LYNX rekening. Dit is ook direct zichtbaar op uw dagafschrift van uw rekening waardoor ook overzichtelijk is welke aandelen zijn uitgeleend.

Zijn uw aandelen uitgeleend en vindt een dividenduitkering plaats, dan wordt het volledige dividend netto aan u betaalt door de lener van de aandelen. Over uw uitgeleende stukken wordt geen dividendbelasting in rekening gebracht, waardoor u dit niet later hoeft te verrekenen met uw inkomstenbelasting. Let wel op; bent u in een ander land woonachtig dan in Nederland, dan kan dit ook nadelig uitpakken.

In sommige landen wordt dit belastingvoordeel namelijk belast als normaal inkomen.  Hierdoor kan dit zodoende ook nadelig uitpakken. Om nadelige fiscale gevolgen te reduceren dan wel uit te sluiten, wordt getracht de aandelen terug te bezorgen alvorens dividenduitkering daadwerkelijk plaatsvindt.

Deelname is uitzonderlijk eenvoudig. Aanmelding geschiedt via het plaatsen van een vinkje in het administratieve gedeelte op uw rekening. Vervolgens gaan wij uw aandelen proberen uit te lenen; voor u geen omkijken naar daar dit proces volledig automatisch voor u wordt verricht. Wilt u stoppen met het uitlenen van uw aandelen, dan kan dit uiteraard ook zeer eenvoudig.

In dat geval verwijdert u het vinkje in het administratief gedeelte van uw rekening (zie vorige afbeelding). Daarnaast kunt u ook terwijl uw aandelen zijn uitgeleend, volledig handelen in de betreffende producten zonder enige vorm van belemmering. Verkoopt u de aandelen, dan ontvangt u geen vergoeding meer. In de praktijk brengt het uitlenen van aandelen geen belemmeringen met zich mee.

Aspecten die men in overweging moet nemen:
Uiteraard zijn er enkele aspecten welke u in acht moet nemen alvorens u beslist tot deelname aan het uitleenprogramma van het Stock Yield Enhancement Program. Zo worden uitgeleende aandelen niet beschermd door het Securities Investor Protection Act van 1970.

Vanuit de SEC wordt de broker hierdoor verplicht om te kunnen voorzien van een onderpand in cash met eenzelfde waarde als die van uw aandelen ter bescherming.

Uitgeleende aandelen worden daarnaast veelal gebruikt om short te gaan, ofwel te speculeren in een koersdaling van het aandeel. Dit kan mogelijk invloed hebben op de waarde van uw aandelen. Ook heeft u niet langer stemrecht over uw uitgeleende aandelen; deze liggen bij de lener van uw stukken.

Zodra u uw aandelen verkoopt, verliest u het recht op een vergoeding van de eerder uitgeleende aandelen; u heeft uw aandelen immers niet langer in bezit. Dit is ook het geval indien u extra aandelen bijkoopt (of gelden terugboekt) en hierdoor uw aandelen niet langer volledig gefinancierd zijn.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart