Ontdek wanneer en hoe u een Calendar Spread gebruikt

Dit webinar gaat over:

Tijdens dit OptieWebinar zat Piet Vannoppen dieper ingaan op het cruciale proces van het beoordelen van marktomstandigheden alvorens een trade-structuur te selecteren. Een van de voornaamste aandachtspunten is de ‘implied volatility’ – een concept waar veel misconcepties over bestaan.

Met de impliciete volatiliteit als leidraad, zal Piet diverse strategieën analyseren, hun toepasbaarheid in verschillende contexten beoordelen, en de voor- en nadelen van de calendar spread gedetailleerd bespreken. Deze specifieke spread heeft het voordeel dat het winstgevend is zowel wanneer de koers in uw voordeel blijft als wanneer deze in de gewenste richting beweegt, en bovendien bij een stijging van de IV.

Een belangrijk aspect van de calendar spread is het vermogen om zowel directionele als niet-directionele trades te faciliteren. Na de theoretische bespreking zal Piet Vannoppen dit in de praktijk brengen door twee live trades te demonstreren, die elk een verschillende benadering van de calendar spread vertegenwoordigen.

Deze masterclass is geschikt voor:

  • Beleggers met interesse in opties
  • Optie-handelaren

Aankomende webinars

Andere interessante webinars: