ESG en LYNX

Verantwoord beleggen

Het TWS Handelsplatform maakt Environmental, Social and Governance (ESG) scores inzichtelijk.

Kies bewust

ESG-scores van Refinitiv bieden klanten een nieuwe reeks instrumenten om investeringsbeslissingen te nemen die verder gaan dan alleen financiële overwegingen.

ESG ratings
ESG scores on the mobile app

Gedetailleerde Analyse

Bedrijven worden beoordeeld op diverse aspecten, zoals het verminderen van emissies en mensenrechten. Klanten kunnen eenvoudig inzien hoe bedrijven zowel in het algemeen als op elk afzonderlijk aspect scoren.

Gebruiksvriendelijk

Grafische kolommen zorgen ervoor dat je in één oogopslag kunt zien hoe een bedrijf presteert in vergelijking met andere bedrijven. ESG-gegevens zijn bovendien doorzoekbaar in onze scanners, zodat je snel bedrijven kunt vinden die hoog scoren.

ESG tools on trading platform