TA: ‘Van hoofdpijn naar opluchting?’

Een lezersreactie geeft aanleiding om de toegevoegde waarde en de beperkingen van de technische analyse nader te duiden. De toegevoegde waarde zit ‘m niet in voorspellen (wat iedereen graag wil), maar in het duiden van kansen en risico’s in termen van waarschijnlijkheden.

Galapagos + 20/120-daags gemiddelden

Op 3 juli jongstleden gaf het (H)oofd(S)chouderpatroon in het aandeel Galapagos aanleiding voor hoofdpijn omtrent het toekomstige koersverloop. De praktijk leert dat zulke patronen een hoge mate van voorspelbaarheid hebben.

De analyse volgde op een herstelbeweging naar de stijgende steunlijn die op dat moment rond € 80 als klassieke ‘pullback’ geduid kon worden. In plaats van een neerwaartse versnelling vond kort hierna een stijging plaats boven de neklijn. Dat hoort niet volgens het boekje, maar het gebeurde wel!

De technische analyse is een waarschijnlijkheidsanalyse, waarbij gestelde grenzen en daarbij horende veronderstellingen intact zijn, totdat het tegendeel blijkt.

Koninklijke Philips herstelt van kortstondige daling

Koop- en verkoopsignalen vragen om specifieke gedragsregels die de waarschijnlijkheid van een visie vergroten. Zo lijkt het handig om aandelen te mijden die in dalende trends bewegen. De energie en het geld kan beter worden gestoken in wat waarde toevoegt.

Het aandeel Koninklijke Philips voegt sinds de positieve kruising van het 20-daags gemiddelde boven het 120-daags gemiddelde eind april waarde toe, omdat de vraag gretiger wordt dan het aanbod. Kopen bij een reactie onder een stijgend 20-daags gemiddelde geeft waarschijnlijk iets meer kans op succes dan kopen bij een reactie onder een dalend 20-daags gemiddelde. Een opwaartse kruising van de beurskoers boven een stijgend 20-daags gemiddelde bevestigt deze aanname (maar is nooit een 100% garantie op succes).

AEX-index op uurbasis

De AEX-index wordt met het vergrootglas gevolgd, omdat krantenberichten over een hoogste koersniveau sinds 2001 wellicht twijfelaars over de rally weten te overtuigen om ook participeren in de stijging. Echter, in termen van waarschijnlijkheid hanteert de technische analyse in theorie een foutmarge van twee opeenvolgende handelsdagen om de uitbraakpoging boven de voormalige koerstoppen te valideren.

De sceptici onder de technisch analisten hanteren in theorie een uitbraakmarge groter dan 3% (boven AEX 572,90) om overtuigd te raken dat de koersstijging continueert.

Edward Loef

Edward Loef

Technisch Analist

Edward Loef heeft meer dan 25 jaar ervaring als technisch analist en heeft jarenlang gewerkt als senior technisch analist bij Theodoor Gilissen Bankiers. Daarvoor was hij actief als beleggingsadviseur bij onder andere F. van Lanschot en de Rabobank. Edward staat geregistreerd als Certified Financial Technician en verzorgt beleggingspresentaties, cursussen en consults op het gebied van technische analyse.

Contact icon Bel gratis naar
0800 2030
Contact icon E-mail naar
info@lynx.nl
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker