Koers aandeel Aegon onderuit ondanks hoger dividend

Het aandeel Aegon is populair onder Nederlandse beleggers. De levensverzekeraar heeft een hoog dividend en scoort goed op aandelenselecties. Dit komt onder andere door een lage koers-winstverhouding en hoge boekwaarde vergeleken met de prijs van het aandeel Aegon.

Toch staat de koers van Aegon al tijden onder druk en zakt de koers na de presentatie van de jaarcijfers weer ver weg. Analyses van verzekeraars zijn doorgaans lastig omdat hun balansen ondoorzichtig zijn.

In dit artikel vindt u een overzicht waar beleggers in de aandelen van verzekeraars, en in het specifiek in het aandeel Aegon, op moeten letten.

De onderwerpen die besproken worden in dit artikel:

Levensverzekeraar Aegon Aandeel  | Koers Aegon

Nieuws aandeel Aegon

Update 13 februari 2020: Jaarcijfers Aegon niet goed ontvangen ondanks hoger dividend

Het hogere dividend kan beleggers in Aegon niet tot optimisme bewegen. Het dividend gaat met 7% omhoog, maar toch zijn beleggers niet tevreden. Het lijkt erop alsof beleggers langzaam tegen de strategie van Aegon beginnen te keren. Het concern heeft namelijk al meerdere belangen verkocht, maar de kapitaalratio’s lijken maar niet te verbeteren. Het hogere dividend maakt het niet makkelijker deze ratio’s aan te vullen. De belangrijke solvency ratio’s dalen in een jaar van 211% naar 201%. Had Aegon geen nieuw herverzekeringscontract afgesloten dan waren deze ratio’s nog lager geweest. Dit contract zal echter in de toekomst de winst drukken. Wat verder opvalt is dat Aegon niet echt heeft kunnen profiteren van de positieve marktomstandigheden. Veranderingen in de modellen drukken de solvency ratio met 5%. Dividend deels betalen uit de verkoop van activiteiten lijkt daarnaast niet een zeer duurzame manier om het vertrouwen in het dividend te verhogen.

Update 13 augustus 2019: NN Group topman Lard Friese naar Aegon

Groot nieuws bij Aegon: het bedrijf neemt de huidige CEO van NN Group over. De carrièremove van topman Lard Friese is het gesprek van de dag. De overstap van NN Group naar concurrent Aegon is om verschillende redenen opvallend.

Ten eerste vertrekt hij per direct bij NN Group, maar begint hij pas in 2020 bij Aegon. Ten tweede is het voor Lard Friese een terugkeer naar zijn oude werkgever, hij werkte namelijk tussen 1993 en 2003 ook voor de verzekeraar. Friese begeleide in zijn rol als bestuursvoorzitter bij NN Group sinds 2014 onder meer de afscheiding van ING en de overname van Delta Lloyd.

David Knibbe is de opvolger van Lard Friese. In zijn vorige functie was hij verantwoordelijk voor de Nederlandse activiteiten. Hij integreerde bovendien de activiteiten van Delta Lloyd binnen NN Group.

Zowel Aegon als NN Group hebben op het gebied van de Nederlandse thuisbasis veel gemeen. De focus van Aegon is de afgelopen tijd wel duidelijk op de VS en het Verenigd Koninkrijk komen te liggen. Specialistische kennis over deze markten heeft Lard Friese niet. NN Group is juist een Nederlandse/Europese verzekeraar met Japanse activiteiten. Over dit verschil zal ongetwijfeld zijn nagedacht bij het aantrekken van de nieuwe CEO. Mogelijk is Lard Friese ook gehaald voor zijn ervaring met fusies en overnames, één van zijn belangrijkste taken sinds zijn aantreden bij NN.

Het aandeel Aegon heeft het de afgelopen jaren een stuk minder goed gedaan dan NN Group. Beleggers zijn momenteel enthousiast en zetten het aandeel hoger. De koers van het aandeel Aegon steeg na het nieuws  van € 3,80 bij opening naar € 3,90, maar gaf deze winst op de zwakke beursdag direct weer weg.

Levens- vs. schadeverzekeraars

In de wereld van verzekeraars zijn er grofweg twee smaken: de levens- en de schadeverzekeraars. Vaak zijn dit verschillende bedrijven, maar tegenwoordig ontstaat er meer overlap waarbij spelers beide producten aanbieden. Levensverzekeraars zoals Aegon keren geld uit bij overlijden, terwijl schadeverzekeringen uitkeren bij schade. Een ongevallenverzekering is dus in de meeste landen, waaronder Nederland, geen levens- maar een schadeverzekering. Levensverzekeraars specialiseren zich in het inschatten van de levensverwachting. Mensen die langer leven, betalen langer premie en kunnen dus ook bij een lagere premie winstgevend zijn. Schadeverzekeraars doen vergelijkbare berekeningen, maar dan voor andere producten zoals de inboedel- en autoverzekering.

Er zijn twee grote verschillen tussen levens- en schadeverzekeraars. Ten eerste kunnen levensverzekeraars klanten niet behouden na een claim. Daarnaast is de vaststelling van de schade veel eenvoudiger. Hierdoor komt bij levensverzekeraars nog meer de nadruk op de berekeningen te liggen. De periodes dat deze verzekeringen lopen zijn bovendien vrij lang, waardoor ook het verwachte rendement op de verzekering een belangrijke rol speelt. Hogere rentes zorgen voor hogere verwachte rendementen en dus kunnen verzekeraars lagere premies rekenen.

De huidige lage rente maakt levensverzekeringen dus een stuk minder aantrekkelijk en raakt op die manier verzekeraars.

Flexibiliteit bij verzekeraars rond waardering bezittingen

Verzekeraars weten zelf het best hoe risicovol de producten zijn die ze verkopen. Toezichthouders controleren op de kapitaaleisen, maar verzekeraars beslissen zelf of ze producten aanbieden en tegen welke prijs. De verleiding bij verzekeraars is dan ook groot om uit te gaan van te hoge rendementen. Zo kunnen ze immers marktaandeel van concurrenten afpakken en de concurrentie is geneigd mee te gaan met met lagere prijzen.

De verliezen die voortvloeien uit deze rooskleurige voorspellingen worden meestal pas jaren later ontdekt, waarna de balans versterkt moet worden. Dit is een groot risico bij verzekeraars en daarom is het van groot belang dat het management op waarde wordt geschat. Het management van een verzekeraar is namelijk in staat het bedrijf er veel beter uit te laten zien dan het daadwerkelijk is.

Vertrouwen is voor verzekeraars heel belangrijk, want niemand sluit verzekeringen af bij een partij die failliet dreigt te gaan. Deze combinatie van vertrouwen en flexibiliteit bij berekeningen zorgt ervoor dat verzekeraars uit het niets kunnen omvallen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij Delta Lloyd, dat in korte tijd veel van haar beurswaarde verloor en toen werd overgenomen door NN Group.

Het aandeel Aegon is duidelijk achter gebleven bij haar Europese concurrenten NN Group en Allianz Groep. Het Amerikaanse Met Life, dat groot is in Amerikaanse levensverzekeringen, doet het ook aanzienlijk beter. Dit komt deels door haar focus op levensverzekeringen en het hoge dividend. Toch blijven de prestaties van Aegon achter en dit helpt niet het vertrouwen in het management van Aegon te vergroten. Het is de vraag of de nieuwe CEO die overkomt van NN Group het tij kan keren. De auteur heeft echter een voorkeur voor NN Group. Dit aandeel heeft hij in de portefeuille en staat ook in de lijst 20 beste aandelen voor 2020.

Koers aandeel Aegon

De koers van het aandeel Aegon is achtergebleven bij de concurrentie. Ook absoluut gezien zijn de recente resultaten niet om over naar huis te schrijven. Het stevige dividend helpt de pijn te verzachten. Toch doet het forse koersverlies in 2018 pijn. Recent wist het aandeel Aegon wat te herstellen, maar de slecht ontvangen jaarcijfers gooien roet in het eten. Het aandeel Aegon heeft last van de blijvend lage rente in zowel de eurozone als de VS. De hogere beurskoersen daarentegen helpen verzekeraars als NN Group en Aegon wel vooruit.

Dividend aandeel Aegon

Aegon verhoogde het dividend met 7% en hierdoor komt het dividend uit op € 0,31 per aandeel. Dit levert door de lagere koers op dit moment Aegon aandeelhouders een dividendrendement van 8,6% op. In het dividend van het aandeel Aegon zit een stijgende lijn. Zo werd in 2011 het Aegon dividend opnieuw ingesteld op € 0,10. In 2014 ging het aantal uitkeringen per jaar omhoog naar twee per jaar en werd daardoor ook het totale jaarlijkse dividend verdubbeld. Voor 2019 wordt een dividend van € 0,30 per aandeel verwacht, waarvan beleggers inmiddels al € 0,15 hebben ontvangen. Het Aegon dividend is echter nog lang niet op haar top van € 0,62 per jaar die het in 2008 was. De koers was echter in 2007 ook ruim 3 keer zo hoog dus het dividendrendement is op dit moment hoger dan voor de financiële crisis.

Waardering aandeel Aegon

De waardering van het bedrijf lijkt verder erg goedkoop met een verwachte koers-winstverhouding van 5,1. Daarnaast is het tastbaar eigen vermogen met € 9,52 per aandeel ruim twee keer zo hoog als de aandelenprijs van € 3,60. De balans van Aegon is echter gevoelig voor economische schokken. Lagere aandelenkoers, lagere rentes en meer faillissementen kunnen de balans van Aegon onder druk zetten.

Een ander minpunt is de gebrekkige winst uit het Verenigd Koninkrijk. Aegon genereert er 30,8% van de omzet, maar slechts 6,1% van de winst. Aegon is vooral groot in de VS met levensverzekeringen. Dit segment is goed voor 45,9% van de omzet en maar liefst 58% van de nettowinst. Centraal & Oost-Europa zijn klein maar opvallend winstgevend. Aegon heeft er maar 0,7% van haar bezittingen, maar weet toch 7,2% van de winst daar te behalen. De grote vraag is hoe goed de balans is. Een lage rente zorgt voor lagere rendementen en de vraag is of dit al voldoende is meegenomen in de berekeningen.

Een andere zorg is dat de renteverhogingen in de VS voorlopig verleden tijd lijken. Aegon profiteert namelijk van renteverhogingen. Historisch gezien heeft Aegon geprofiteerd van tijdige verkopen van probleemportefeuilles zoals de woekerpolissen aan Dexia. Nog steeds verkoopt Aegon risico’s door. Zo verkocht het bedrijf $ 700 miljoen aan verplichtingen met een verlies van $ 105 miljoen aan Scor SE. Meer recent herverzekerde Aegon een deel van de risico’s in de Nederlandse portefeuille. De kapitaalratio’s stegen hierdoor, maar deze herverzekering zal ook ten koste gaan van de winstgevendheid Het blijft dus onduidelijk hoeveel de verplichtingen van Aegon precies zijn en dat is dan ook de reden dat het aandeel Aegon op slechts 38% van haar boekwaarde verhandeld wordt.

Recente resultaten aandeel Aegon

Aegon presenteerde een nettowinst van € 1,545 miljoen over het jaar van 2019. Toch is de koers van het aandeel Aegon niet uit haar dalende trend gekomen. Dit komt onder andere doordat de Fed en de ECB de rente langer laag gaan houden. Dit is negatief voor Aegon dat in de toekomst minder geld ontvangt voor haar beleggingen in vastrentende producten. De kapitaalbuffers zakten halverwege 2019 stevig weg van 211% naar 197%. Aegon wist deze echter met ingrepen in de tweede helft van 2019 weer naar 201% te brengen. De nettowinst was met € 1,5 miljard iets lager dan in 2018 toen een winst van € 1,8 miljard werd gerealiseerd. In 2017 was de winst zelfs € 2,0 miljard. Vergeleken met de jaren na de financiële crisis en voor 2017 zijn de resultaten eigenlijk best goed. De waardering blijft met 5 keer de winst dan ook niet veeleisend.

Aegon is bezig met het afstoten van niet kernactiviteiten, een voorbeeld daarvan zijn de Tsjechische en Slowaakse activiteiten die werden overgedaan aan NN Group voor € 155 miljoen in 2018. In 2019 ging Aegon hier mee door. Het verkocht het joint venture belang van 50% voor € 152 miljoen aan Sony Life. Beleggers zijn tevreden dat Aegon zich op haar kerntaken richt, Aegon greep echter naast de eventuele overname van Vivat. Uiteindelijk ging NN Groep in samenwerking met Athora met Vivat aan de haal en versterkt zodoende haar positie in Nederland.

Welk advies geven analisten over het aandeel Aegon?

Hier de analyses en het advies van analisten over het aandeel Aegon. Analisten zijn positiever geworden over het aandeel Aegon. Van de 25 analisten die het aandeel volgen geven er tien het aandeel Aegon een koopadvies, 12 zijn neutraal over het aandeel Aegon en drie geven het advies om te verkopen. Er heeft duidelijk een verschuiving plaatsgevonden, waarbij het aantal keer dat een verkoopadvies werd gegeven daalde van 25% naar 12%. Tegelijkertijd steeg het aantal koopadviezen Aegon van 15% naar 36%.

De recente koersdaling heeft er voor gezorgd dat de koersdoel van Aegon met € 4,56, 24.9% hoger ligt dan de huidige koers van het aandeel Aegon. Mogelijk dat analisten na de resultaten de Aegon koersdoelen verder naar beneden bijstellen.

Conclusie

Verzekeraars hebben vaak een troebele balans en daardoor is vertrouwen in het management van groot belang. Het vertrouwen van beleggers in Aegon is duidelijk beperkt gezien de lage waardering. Mocht Aegon echter het vertrouwen terugwinnen, dan kunnen huidige beleggers in Aegon mooie rendementen tegemoet zien. De risico’s zijn echter dat de rente blijft zakken. Aegon is sowieso erg georiënteerd op de VS vergeleken met Nederlandse concurrenten. Dat zorgt ervoor dat de risico’s voor Aegon voor een veel groter deel zitten in een lagere Fed rente en meer faillissementen in de VS.

Het aandeel Aegon kopen bij LYNX?

Uiteraard kunt u bij LYNX het aandeel Aegon kopen. LYNX geeft u de mogelijkheid om in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in meer dan 25 landen.

Aandeel Aegon

Beleggingsspecialist LYNX

Wubbe Bos is beleggingsspecialist bij LYNX. Naast het schrijven van artikelen over aandelen en het laatste beursnieuws, is hij betrokken bij het LYNX Educatieprogramma. Zijn artikelen zijn te volgen via het LYNX Kennisportaal en Twitter. Tevens schrijft Wubbe artikelen voor Beleggers Belangen en SeekingAlpha.

Gerelateerde artikelen

Contact icon Bel gratis naar
0800 2030
Contact icon E-mail naar
info@lynx.nl
Contact icon Chat met een
LYNX medewerker
  Wekelijks gratis 5 beleggingsideeën ontvangen? Schrijf u in!
LYNX Weekoverzicht & 5 beleggingstips

Ik geef toestemming aan LYNX B.V. (“LYNX”) om mij wekelijks het LYNX weekoverzicht op zondag en 5 beleggingsideeën op dinsdag toe te sturen en te benaderen (per e-mail) over de mogelijkheid om een beleggingsrekening te openen via LYNX door het bovenstaande formulier te versturen. LYNX kan dan bijvoorbeeld extra informatie geven over haar diensten, evenementen of een interessante aanbieding doen.
  Ontvang wekelijks 5 belegigngsideeën

Let op: Uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens is niet vereist voor het openen van een rekening via LYNX. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door (onder meer) een e-mail te sturen naar marketing@lynx.nl. LYNX deelt uw gegevens niet met commerciële partners. Klik hier voor meer informatie over hoe LYNX omgaat met uw persoonsgegevens.

×