Beleggen in CFD’s

CFD’s (Contracts For Difference) worden steeds vaker gebruikt door beleggers om een bestaande portefeuille af te dekken, of om rendement te halen uit gerichte beleggingen. Het is denkbaar dat beleggers vragen hebben met betrekking tot de werking en kenmerken van het beleggingsinstrument.

Op deze webpagina wordt uitgelegd wat CFD’s zijn, hoe dit product werkt en waarvoor deze gebruikt kunnen worden.

Let op: CFD’s worden beschouwd als complexe producten. De handel in CFD’s is enkel geschikt voor beleggers die de werking, rechten, plichten en risico’s van CFD’s begrijpen.

Introductie

Een Contract For Difference (CFD) is een overeenkomst tussen twee partijen (de belegger en de broker) om het verschil in waarde tussen het in- en uitstapmoment van een specifieke onderliggende waarde uit te wisselen. Het bedrag (verschil) dat aan de andere partij moet worden betaald, hangt af van de prijsontwikkeling van een onderliggende waarde (bijvoorbeeld een index zoals de DAX). CFD’s zijn een manier om de koersbewegingen van financiële instrumenten te verhandelen, zonder de onderliggende waarde rechtstreeks te kopen of verkopen. Om dit te bereiken is de prijs van een CFD daarom een weerspiegeling van de prijs van het onderliggende effect. Een CFD is daarom een afgeleid financieel product, aangezien de waarde ervan wordt verkregen door de waarde van een ander financieel instrument. De onderliggende waarde kan een aandeel, obligatie, index, grondstof of valuta zijn.

CFD’s zijn niet beursgenoteerd, maar zijn slechts een overeenkomst tussen de broker en zijn klant. De belangrijkste reden waarom beleggers CFD’s verhandelen is dat men niet de volledige prijs van de onderliggende effecten hoeft te betalen. In plaats daarvan moet u op het moment van het aangaan van de positie voldoende margin (onderpand) op de rekening hebben, beter bekend als de initiële margin. Als u de CFD-positie in de portefeuille wilt behouden, moet u ook te allen tijde voldoende onderpand op de rekening hebben. Dit is de onderhoudsmargin. De hoeveelheid gelden op deze specifieke rekening wordt ook wel de margin genoemd. Deze marginvereisten worden berekend als een bepaald percentage van de waarde van de onderliggende waarde. De marginvereisten op CFD’s zijn over het algemeen lager dan de marginvereisten bij directe aankoop van de onderliggende waarde. Daardoor wordt een hefboomeffect gecreëerd, omdat de belegger slechts een klein bedrag investeert, maar daarmee een positie aangaat met een hogere waarde. Het hefboomeffect kan leiden tot een snelle stijging van de winst, maar kan er ook voor zorgen dat de verliezen juist oplopen.

Als de prijs zich ongunstig ontwikkelt, zal dit tevens van invloed zijn op de margin. Wanneer de belegger dan geen voldoende gelden op de rekening heeft voldoet hij of zij niet langer aan de marginvereisten. De belegger is dan verplicht om extra gelden op de beleggingsrekening te storten. Als de broker eist dat er extra gelden moet worden gestort ten behoeve van de positie, dan wordt dit een margin call genoemd. Als niet aan de marginvereisten wordt voldaan, heeft de broker het recht om te besluiten de posities van de belegger te sluiten.

Een CFD heeft geen vervaldatum en kan onbeperkt in de portefeuille worden aangehouden op voorwaarde dat aan de marginvereisten wordt voldaan.

Door middel van een CFD zit het economische risico in het onderliggende effect. De onderliggende waarde wordt niet rechtstreeks door de belegger gekocht. Bij een gekochte CFD op een aandeel heeft de belegger dus geen aandeelhoudersrechten zoals het stemrecht. De koersverschillen als gevolg van dividenduitkeringen worden later op deze webpagina toegelicht.

Bovendien is het belangrijk om te weten dat wanneer een CFD-positie overnight in portefeuille wordt aangehouden, voor elke dag dat de CFD in portefeuille wordt gehouden, rente moet worden betaald over het uitstaande bedrag. CFD-posities die op dezelfde dag (intraday) worden geopend en gesloten, zijn niet onderworpen aan het CFD-rentetarief. Afhankelijk van het type positie, long of short, zijn er verschillende soorten renten verschuldigd (CFD rentes op long posities en aandelenleningen op short posities). Op de lange termijn kan de CFD rente een aanzienlijke invloed hebben op het rendement van uw totale investering.

Let op: Alle voorbeelden op deze webpagina laten de transactiekosten buiten beschouwing. Als belegger moet u deze in overweging nemen bij de evaluatie van een transactie.

Posities in CFD's

Er kunnen twee soorten CFD posities worden geopend:

Long CFD

Een long CFD positie wordt geopend door de aankoop van de CFD. De prijs waartegen een long CFD positie kan worden geopend, is gelijk aan de vraagprijs van de onderliggende waarde. De long CFD positie kan dan weer gesloten worden door de verkoop van de CFD. De prijs waartegen de CFD gesloten kan worden, is gelijk aan de biedprijs van het onderliggende effect. Het inleggen van een long CFD positie betekent dat de houder profiteert van een stijging van de onderliggende waarde. Wanneer de koers van de onderliggende waarde daalt, zal de ingevoerde long CFD met hetzelfde bedrag dalen.

Long CFD voorbeeld

Een belegger wil in dit voorbeeld profiteren van een stijging van aandelen Apple (AAPL) door middel van een long CFD-contract. Stel dat AAPL een vraagprijs heeft van $ 200. De belegger heeft momenteel $ 5.000 in zijn portefeuille en wil een exposure van $ 20.000 in AAPL. De huidige marginvereiste voor een AAPL CFD is in dit voorbeeld 20% en de toepasselijke CFD rente voor AAPL CFD’s 5% (per jaar).

Een long CFD positie innemen

De belegger neemt een long CFD-positie in op AAPL door de CFD op AAPL te kopen. Om de gewenste exposure te verkrijgen moet hij 100 CFD’s kopen (100 x $ 200 = $ 20.000). De initiële marge is vastgesteld op $ 4.000 (20% van $ 200*100 CFD’s). Omdat de belegger $ 5.000 in portefeuille heeft, wordt aan de marginvereisten voldaan en wordt de kooptransactie uitgevoerd. De belegger ontvangt het volgende afwikkelingsbericht:

Koopwaarde: $ 0

Eindwaarde kassaldo: $ 5.000

Met andere woorden, het cashsaldo wordt niet direct na de transactie beïnvloed. Dit komt doordat prijsbewegingen in het onderliggend saldo van invloed zijn op het cashsaldo.

De long CFD positie aanhouden

Stel dat AAPL na 1 dag in de gewenste richting gaat en nu een laatste prijs van $ 210 heeft. Dit heeft gevolgen op 3 niveaus:

 1. Verwerking van het CFD resultaat:
  Het verschil tussen de transactieprijs ($ 200) en de huidige waarde ($ 210) wordt uitgedrukt als ongerealiseerde winst/verlies. Met andere woorden, dit resulteert in een ongerealiseerde winst van $ 1.000 (100 CFD’s * $ 210 – $ 200).
 2. Afschrijving van rente
  Als een belegger een long CFD-positie opent, zal hij CFD-rente moeten betalen voor elke dag dat hij de positie in de portefeuille heeft. Daarom wordt in dit voorbeeld het cashsaldo van de belegger verlaagd met $ 2,88 (100 CFD’s * $ 210 * 5% / 365 dagen).
 3. Impact op margin positiebehoud
  De marginvereisten voor het aanhouden van de positie is nu vastgesteld op 20% * 100 CFD’s * $ 210 = $ 4.200. Omdat het cashsaldo ($ 5.000 initieel + $ 1.000 CFD resultaat – $2,88 rente) hoger is dan deze margin positiebehoud, kan de positie in portefeuille worden gehouden.

Het sluiten van de long CFD positie

De belegger wil nu winst nemen op zijn/haar long CFD positie door de positie in AAPL te verkopen. De belegger ontvangt het afwikkelingsbericht:

Verkoopbedrag: $ 0

Kassaldo: $ 5.997,12

Met andere woorden, het cashsaldo wordt na de verkoop van de CFD’s wel beïnvloed. Het resultaat wordt met het cashsaldo verrekend zodra de CFD-positie gesloten wordt.

Short CFD

Door een short CFD positie in te nemen, profiteert de houder van een daling van de onderliggende waarde. Een short CFD positie wordt geopend door de CFD te verkopen. De prijs waartegen een short CFD positie kan worden geopend, is gelijk aan de biedprijs van het onderliggende effect. De short CFD positie kan dan weer gesloten worden door de CFD te kopen. De prijs waartegen de CFD kan worden gesloten, is gelijk aan de vraagprijs van de onderliggende waarde.

Short CFD voorbeeld

Een belegger wil in dit voorbeeld profiteren van een daling van het aandeel AAPL door middel van een CFD-contract. Stel dat AAPL een vraagprijs heeft van $ 200. De belegger heeft momenteel $ 5.000 in zijn portefeuille en wil een short exposure van $ 20.000 in AAPL. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een marginvereiste voor een AAPL CFD van 20% en een rente (per jaar) van 5%.

Een short CFD positie innemen

De belegger gaat een short CFD-positie in op AAPL door de CFD op AAPL te verkopen. Om de gewenste exposure te verkrijgen zal hij 100 CFD’s moeten verkopen. De initiële margin is vastgesteld op $ 4.000 (20% van $ 200 * 100 CFD’s). Aangezien de belegger $ 5.000 in portefeuille heeft, wordt aan de marginvereisten voldaan en wordt de verkooptransactie uitgevoerd. De belegger ontvangt het volgende afwikkelingsbericht:

Verkoopbedrag: $ 0

Eindwaarde kassaldo: $ 5.000

Met andere woorden, het kassaldo wordt niet direct na de transactie beïnvloed.

De short CFD positie behouden

Stel dat AAPL na 1 dag tegen uw verwachting in beweegt en nu een laatste prijs van $ 205 heeft. Dit heeft gevolgen op 3 niveaus:

 1. Verwerking van het CFD resultaat:
  Het verschil tussen de transactieprijs ($ 200) en de huidige waarde ($ 205) wordt weergegeven als het ongerealiseerde winst/verlies. Met andere woorden, dit resulteert in een ongerealiseerd verlies van $ 500 (-100 CFD’s * $ 205 – $ 200).
 2. Afschrijving van rente:
  Als een belegger een short CFD positie aangaat, moet hij voor elke dag dat hij de positie in de portefeuille aanhoudt, rente betalen voor het lenen van aandelen. Daarom wordt in dit voorbeeld het cashsaldo van de belegger verlaagd met $ 2,81 (100 CFD’s * $ 205 * 5% / 365 dagen).
 3. Impact op margin positiebehoud:
  De marginvereisten om de positie aan te houden zijn nu vastgesteld op 20% * 100 CFD’s * $ 205 = $ 4.100. Omdat het cashsaldo ($ 5.000 initieel – $ 500 CFD resultaat – $ 2,81 rente) hoger is dan deze margin positiebehoud, kan de positie in portefeuille worden gehouden.

Het sluiten van de short CFD positie

De belegger wil nu zijn verliezen op zijn short CFD-positie begrenzen en de positie sluiten, door de CFD-positie op AAPL te kopen. De belegger ontvangt het afwikkelingsbericht:

Koopbedrag: $ 0

Eindwaarde kassaldo: $ 4497,19

Met andere woorden, het cashsaldo wordt na de aankoop van de CFD’s beïnvloed. Het resultaat van de winst of het verlies wordt met het sluiten van de CFD-positie verrekend met het cashsaldo.

Mogelijkheden

Beleggen in CFD’s biedt beleggers een breed scala aan mogelijkheden en kan worden gebruikt voor verschillende soorten strategieën. Voordat u beleggingsbeslissingen neemt is belangrijk dat u de voordelen van het handelen in CFDs opweegt tegen de risico’s.

Hedging

Aangezien 1 CFD gelijk is aan 1 punt in de prijsontwikkeling van de onderliggende waarde, zoals een volledige index, is het product geschikt om het risico van een bestaande portefeuille te compenseren. Een CFD positie vereist geen initiële investering, maar is beperkt tot een marginbedrag, waardoor het een zeer flexibel instrument is voor hedgingdoeleinden.

Margins

Margins zijn bedoeld om de financiële stabiliteit van de markt te beschermen. Een CFD kan worden gekocht of verkocht zonder de volledige tegenwaarde in portefeuille te hebben. Dit houdt in dat als de onderliggende waarde de ongewenste richting in beweegt, een belegger te maken kan hebben met verliezen die hoger zijn dan de initiële inleg. Om dit te voorkomen wordt voor elke CFD positie een margin vastgesteld. Een margin is een bedrag dat wordt berekend om ervoor te zorgen dat u aan die verplichting kunt voldoen. Als het bedrag van de margin te hoog wordt in vergelijking met uw totale portefeuille, kan het mogelijk zijn dat u met een margin violation wordt geconfronteerd.

Met andere woorden, als u niet in staat bent om aan de verplichting van de CFD te voldoen, kan uw broker een sluitopdracht forceren. In dat geval wordt een willekeurige openstaande positie gesloten.

Speculatie

Het gemak van het handelen in en uit een CFD-positie maakt het mogelijk om de contracten op korte termijn en op speculatieve basis te verhandelen. Als u verwacht dat de markt zal stijgen, kunt u besluiten om een CFD te kopen. Als u een daling verwacht, kunt u besluiten om een CFD te verkopen (shorten).

Hefboomwerking

Hefboomwerking biedt de mogelijkheid om een hoger rendement te halen uit een kleinere initiële investering dan rechtstreeks in de onderliggende waarde te beleggen. De hefboomwerking leidt echter tot hogere risico’s, dan een directe belegging in de onderliggende waarde. Het handelen in CFD’s kan u in staat stellen om te profiteren van een verandering in de koers van het aandeel (of een ander onderliggende waarde), zonder dat u de volledige prijs hiervan hoeft te betalen.

Kenmerken

Een CFD is een overeenkomst voor het afwikkelen van koersverschillen tussen twee partijen: de belegger en broker. Het contract bevat afspraken over wanneer welke partij een bedrag aan de andere partij betaalt. Het onderliggende effect kan een aandeel, obligatie, index, grondstof of valuta zijn. Elk CFD-contract heeft de volgende hoofdkenmerken:

OTC verhandeld

De CFD’s die u via LYNX kunt handelen, worden uitgegeven door Interactive Brokers UK en zijn niet genoteerd aan een gereguleerde beurs. De CFD’s worden verhandeld op de over-the-counter (OTC) markt. Deze effecten voldoen niet aan de vereisten om een notering op een standaard marktbeurs te hebben.

Geen vervaldatum

CFD’s hebben geen vervaldatum en kunnen oneindig in een portefeuille worden gehouden, mits aan de marginvereisten wordt voldaan.

Niet te converteren

CFD’s kunnen niet worden omgezet in de onderliggende waarde. De belegger heeft geen stemrechten of voorkeursrechten op de onderliggende waarde (zoals bij aandelen het geval is) als hij een positie in een CFD aanhoudt.

Prijsvorming van CFD’s

CFD posities worden geopend tegen de dan geldende koers van de onderliggende waarde, zoals wordt getoond door Interactive Brokers UK (verkopen tegen de biedprijs en kopen tegen de vraagprijs). De koers van een CFD weerspiegelt de genoteerde koers van de onderliggende waarde. Een CFD positie kan alleen worden geopend of gesloten tijdens de reguliere handelsuren van de beurs, waarop de onderliggende waarde wordt verhandeld.

Dividenden bij CFD’s

Hoewel een belegger met aandelen CFD in zijn bezit geen stemrechten heeft zoals een aandelenbelegger (stemrecht), heeft hij/zij nog steeds recht op dividend als het onderliggende aandeel een dividend uitkeert. Ook een belegger die een short CFD positie heeft, is verplicht om het dividend uit te keren als het onderliggende aandeel dividend uitkeert. Dit mechanisme is gelijk aan het aanhouden van een short positie in aandelen. De term voor dividenden bij gebruik van CFD’s wordt ‘uitbetaling in plaats van dividend’ genoemd en wordt in contanten verwerkt.

Rentekosten bij CFD’s

Zoals eerder vermeld, zijn beleggers in CFD posities onderworpen aan renteverplichtingen.

Long CFD positie

Vanaf het moment dat u een long CFD positie aangaat (kopen van CFD), koopt de uitgever van de CFD (Interactive Brokers UK) de werkelijke onderliggende waarde. Aangezien deze beleggingen een daling van het cashsaldo betekent voor de broker (er moet bijvoorbeeld een aandeel worden gekocht), zullen zij in ruil een rentevergoeding van u eisen.

Short CFD positie

Vanaf het moment dat u een short CFD positie aangaat, zal de emittent van de CFD (Interactive Brokers UK) de onderliggende waarde verkopen (shorten). Om deze verkoop te realiseren, zal de emittent de onderliggende waarde moeten lenen van een derde partij (bijvoorbeeld een aandeel). De derde partij zal rente in rekening brengen voor deze lening en deze rente zal in rekening gebracht worden bij de CFD houder.

Risico's

CFD’s zijn beleggingsproducten met een hoog risico. Deze producten zijn niet voor alle beleggers geschikt. U dient alleen te handelen in CFD’s indien u de risico’s die gepaard gaan met handelen in CFD’s goed begrijpt. Voordat u gaat beleggen in CFD’s, dient u uw ervaring, beleggingsdoelstellingen, financiële middelen en alle andere relevante overwegingen zorgvuldig te beoordelen. In deze paragraaf vindt u de risico’s die gepaard (kunnen) gaan met CFD handel.

Tegenpartij risico

Aangezien Interactive Brokers UK de tegenpartij is bij CFD transacties – met LYNX als tussenpersoon – loopt u het financiële risico dat verbonden is aan de handel met Interactive Brokers UK als de tegenpartij. Dit betekent dat, in het geval van een faillissement of insolventie van Interactive Brokers UK, Interactive Brokers UK niet langer in staat is om aan haar verplichtingen aan u te voldoen, wat kan leiden tot financiële verliezen.

Volatiliteitsrisico

De koersen van CFD’s en hun onderliggende waarde (aandelen, obligaties, valuta’s, grondstoffen of indices) kunnen snel en aanzienlijk veranderen. Dit kan resulteren in snelle winsten of verliezen.

Hefboomeffect

De initiële investering is vaak relatief laag in vergelijking met de totale transactiewaarde, waardoor een CFD een hefboomeffect heeft. Een relatief kleine marktbeweging kan een in verhouding grotere invloed hebben op de waarde van uw CFD. Het hefboomeffect kan zowel in uw voordeel als nadeel werken. Het gebruik van een hefboom kan leiden tot grote verliezen en grote winsten.

OTC risico

CFD’s worden niet verhandeld op een gereguleerde markt of worden niet afgewikkeld door een centrale clearinginstelling. Met andere woorden, de regels en bescherming die door gereglementeerde beurzen en clearinginstituten worden geboden, zijn niet van toepassing wanneer u een CFD-transactie uitvoert.

Marktrisico

De koers van een CFD toont de beste bied- en laatprijs van de onderliggende waarde op dat moment. De koers van de onderliggende waarde, en dus ook die van de CFD, wordt direct beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de prestaties van het bedrijf, de valuta of grondstof. Ook kunnen de economie in het algemeen, veranderingen in vraag- en aanbod, beslissingen van regionale, nationale of supranationale overheden, rentetarieven, nationale en internationale economische ontwikkelingen en het huidige beurssentiment de koers van een effect beïnvloeden.

Gap risico

Omdat CFD’s alleen kunnen worden verhandeld tijdens de reguliere handelstijden van het onderliggende effect, ontstaat er een gap risico. Een gap is het verschil tussen de slotkoers van een bepaald effect en de openingskoers van hetzelfde effect op de volgende handelsdag. De tijd waarin u de CFD niet kunt verhandelen kan leiden tot grote verliezen op uw CFD positie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer in de avond na sluiting van de reguliere beurs slechte kwartaalcijfers naar buiten komen en de koers hierdoor zakt buiten reguliere handelstijden. Bovendien moet worden opgemerkt dat ordertypes die tot doel hebben uw verlies te beperken (zoals TRAIL- of STOP-orders) niet nauwkeurig werken buiten de reguliere handelsuren.

Renterisico

De rentetarieven op open CFD posities zijn gebaseerd op internationale standaarden. Gezien deze rentetarieven voortdurend in beweging zijn, zullen deze rentetarieven ook van invloed zijn op de winsten/verliezen van de CFD belegger. Als u op langere termijn in CFD’s belegt kan de rente een aanzienlijke invloed hebben op het rendement van uw belegging.

Valutarisico

Als u een CFD in een andere valuta dan de euro handelt, loopt u een valutarisico. Als de valuta van de CFD waarin u belegt in waarde afneemt ten opzichte van de euro, heeft dit een negatieve invloed op de waarde van uw CFD positie.

Liquidatierisico

Wanneer het totale onderpand in uw portefeuille onder de marginvereiste daalt, heeft Interactive Brokers het recht om bepaalde posities zonder voorafgaande melding te sluiten, ongeacht of deze posities winstgevend of verliesgevend zijn. Deze liquidatie in geval van een tekort aan margin vermijdt niet het eerder genoemde gaprisico. Beurzen kunnen immers openen met een gat (verschil tussen slot- en openingskoers), waardoor Interactive Brokers UK mogelijk niet in staat is om de positie te sluiten tegen een prijs die een verlies voorkomt dat groter is dan de initiële margin. Als na de liquidatie uw rekening nog steeds een margin tekort heeft en u andere posities als onderpand heeft (bijvoorbeeld aandelenposities, obligatieposities, etc.), dan zal Interactive Brokers UK andere posities sluiten om het margin tekort te elimineren. Wees ervan bewust dat een liquidatie altijd plaatsvindt tegen de dan geldende marktprijs en dat u geen invloed heeft op de uiteindelijk transactieprijs. De liquidatie kan worden uitgevoerd tegen een verliesgevende prijs en kan op een voor u ongunstig moment worden uitgevoerd.

Verhoging van marginvereisten

Om zichzelf en haar klanten te beschermen, kan Interactive Brokers UK op elk moment de marginvereisten voor klanten op bestaande en nieuwe CFD posities verhogen. Dit besluit kan het gevolg zijn van een sterke toename van de volatiliteit in het onderliggende effect, wanneer de marktkapitalisatie van het onderliggende effect onder een bepaalde drempel is gedaald, of om andere redenen. Let wel, wanneer de margins worden aangepast, kan het gebeuren dat de rekening niet langer voldoet aan de marginvereisten. Is dit aan de orde, dan gaat de broker over tot het liquideren van posities om deze ontoereikendheid te zuiveren.

Liquiditeitsrisico

De uitgever van een CFD speelt een belangrijke rol in de liquiditeit van de CFD’s. Hun verplichtingen om koersen te verstrekken zijn echter niet gekwalificeerd en om een CFD positie te sluiten of te openen bent u afhankelijk van de beslissingen van de uitgever.

Interactive Brokers UK kan op eigen initiatief bepalen om de notering van een bepaalde CFD op te heffen, of het innemen van nieuwe posities in één of meerdere CFD’s te verbieden. Een oorzaak kan zijn de opschorting van de onderliggende waarde, gebrek aan koersdata, enorme stijging in volatiliteit van de onderliggende waarde, onvoldoende volume in de onderliggende waarde, markt-, economische of politieke ontwikkelingen, insolvabiliteit of om enig ander denkbare redenen.

Belangenconflicten

Interactive Brokers UK biedt als uitgever van de CFD’s een divers publiek een breed aanbod financiële producten. Zij zijn tevens de tegenpartij waarmee u handelt bij het aangaan van een CFD positie. Dit betekent dat zij er daarom mogelijk belang bij kan hebben om uw transactie wel of niet uit te voeren. Er kunnen zich ook situaties voordoen waarin er sprake is van een belangenconflict tussen verschillende klanten. Interactive Brokers UK heeft de nodige stappen ondernomen om alle mogelijke maatregelen te nemen om dergelijke belangenconflicten te identificeren.

Gebruik

Er zijn verschillende redenen waarom beleggers handelen in CFD’s. Een aantal hiervan worden hieronder uiteengezet.

Speculeren voor de korte termijn

Door te handelen in CFD’s kunt u profiteren van de koersbewegingen van de onderliggende waarde. Een CFD heeft precies dezelfde prijs als de onderliggende waarde. Omdat slechts een bepaald percentage van de tegenwaarde effectief als margin moet worden aangehouden, is het mogelijk om op deze koersbeweging te reageren met een hefboomwerking. Het is ook belangrijk om te weten dat CFD’s alleen geschikt zijn voor korte termijn posities. De rentekosten voor een lange termijn positie zouden uiteindelijk immers een te belangrijke kostenfactor worden, waardoor het moeilijk wordt om een positief resultaat te bereiken.

Hedging

Een methode die beleggers in CFD’s gebruiken om het potentiële risico te beperken is de implementatie van het ‘afdekken’ van posities. Als u bijvoorbeeld een long positie heeft op een aandeel dat in USD is uitgedrukt, kunt u een omgekeerde positie openen in een CFD met USD als onderliggende waarde. Dit voorkomt verliezen op wisselkoersschommelingen van de valuta. Immers, de verliezen die u op uw aandelenpositie zou lijden als gevolg van valutarisico’s worden weggestreept tegen de winst op uw valuta CFD.

Inspelen op stijgende en dalende koersen

Tijdens het handelen in CFD’s kunt u speculeren op een verhoging van de onderliggende waarde door een CFD positie op deze waarde te kopen. U kunt ook profiteren van een daling van de onderliggende waarde door een CFD-positie te verkopen (shorten).

Via CFD’s kunt u in grondstoffen handelen

Om te profiteren van de prijsontwikkeling van een grondstof, zoals goud of zilver, is het niet nodig om het fysieke metaal te kopen en op te slaan. U kunt een CFD kopen met goud of zilver als onderliggende waarde. De koersbeweging van de CFD zal exact de koersbeweging van de onderliggende grondstof weergeven.

Via een index-CFD kunt u inspelen op alle betreffende aandelen

Door gebruik te maken van CFD’s met een index als onderliggende waarde, kunt u inspelen op een bepaalde richting van de markt, of een portefeuille afdekken met slechts één transactie. Als u positief gestemd bent over de markt maar niet weet welke aandelen u moet kopen of welke sector van de markt zal stijgen, dan kunt u een index CFD kopen. Dit betekent dat u niet een specifiek aandeel hoeft te kiezen om in te beleggen, maar dat u de beweging moet inschatten van de algemene aandelenmarkt. Als het niveau van de index stijgt, zou de waarde van de aangekochte CFD moeten stijgen.

Met CFD’s kunt u een onderliggend aandeel verhandelen zonder stamp duty.

Aangezien CFD’s OTC-contracten zijn en niet genoteerd zijn aan een gereguleerde beurs, zijn ze niet onderworpen aan bepaalde belastingregimes. Zo is een belegger die een in het Verenigd Koninkrijk genoteerd aandeel koopt, verplicht een stamp duty te betalen over het transactiebedrag. Als diezelfde belegger een CFD op het genoemde aandeel zou hebben gekocht, zou hij niet geconfronteerd zijn geweest met deze belasting op het stamp duty.

Beleggersprofiel

Voordat u belegt in een financieel instrument, is het van belang om na te gaan of het product aansluit bij uw kennis en ervaring, uw beleggingsdoelstelling en beleggingshorizon. Overweegt u in CFD’s te beleggen, dan kunt u onder andere op basis van de onderstaande punten bepalen of CFD’s aansluiten op uw profiel.

Complexiteit

Gezien de kenmerken en het mechanisme van een CFD-contract wordt het beschouwd als een complex financieel instrument. Dit komt mede door het hefboomeffect van deze producten, waarbij een kleine koerswijziging een grote invloed heeft op de waarde van de investering en/of uw gehele portefeuille. Dit betekent dat winsten en verliezen versneld kunnen oplopen. Zoals op deze webpagina besproken is, worden CFD’s geclassificeerd als derivaten en worden ze mede daarom beschouwd als complexe producten.

Type belegger

Vanwege het complexe karakter zijn CFD’s het meest geschikt voor de gemiddeld tot ervaren belegger. Het instrument kan zowel door particuliere als professionele beleggers worden verhandeld.

Kennis en ervaring

Het is belangrijk om rekening te houden met de vereiste kennis- en ervaringscriteria, aangezien LYNX vereist dat een belegger een geschiedenis van het handelen in CFD’s van ten minste twee jaar en voldoende kennis van de werking van CFD’s en de daaraan gepaarde risico’s van het handelen in dit type product.

Financiële situatie en bewustzijn op risico’s

Het handelen in CFD’s brengt grote risico’s met zich mee, voornamelijk vanwege het afgeleide karakter en de hefboomwerking van CFD’s. De handel in CFD’s is één van de belangrijkste risico’s van de handel in derivaten en het hefboomeffect. Alvorens een CFD-positie ingenomen wordt, moeten beleggers op de hoogte zijn van de risico’s van het handelen in CFD’s.

Beleggers moeten zich ervan bewust zijn en erkennen dat tot 100% of meer van de oorspronkelijke belegging verloren kan gaan wanneer wordt belegd in CFD’s. Door het hefboomeffect kunt u meer dan 100% van uw oorspronkelijke belegging verliezen, afhankelijk van de posities die u inneemt. Bovendien kunnen beleggers verplicht worden om extra stortingen te verrichten, om de rekening te financieren om te voldoen aan de marginvereisten.

Beleggingsdoel

Het handelen in CFD’s kan geschikt zijn voor beleggingsdoelstellingen zoals hedgen en gericht beleggen met een hefboom.

Hedging
Hedging is een techniek die gebruikt wordt om de risico’s van andere posities te verminderen of af te dekken. Het afdekken van het beleggingsrisico betekent dat strategisch gebruik wordt gemaakt van instrumenten in de markt, om het risico van eventuele negatieve prijsbewegingen te beperken.

Beleggers kunnen CFD’s verhandelen om de risico’s bestaande beleggingsportefeuilles van andere financiële instrumenten af te dekken. Dit kan worden gerealiseerd door een CFD te kopen of verkopen.

Inspelen met een hefboom op koersstijging en -daling

Beleggen in CFD’s betekent beleggen met een hefboomwerking. Een belegging met een hefboomwerking kan worden gebruikt om in te spelen op een verwachte richting van de onderliggende waarde. Beleggers die beleggen met een hefboom streven in het algemeen naar een hoger resultaat, met als een consequentie een hoger risico.

Beleggingshorizon

Vanwege de rentecomponent is het handelen in CFD’s alleen geschikt voor de zeer korte termijn (minder dan 6 maanden).

Samenvatting

Op deze pagina zijn de belangrijkste kenmerken van de handel in CFD’s besproken. Het handelen in CFD contracten werkt als volgt: tegenover elke koper staat een verkoper. Het verschil in waarde van de onderliggende waarde wordt verrekend tussen de belegger en de broker. Met CFD’s heeft u blootstelling aan koersbewegingen in de onderliggende waarde. CFD’s bestaan uit rentekosten bij het innemen van uw positie en dat maakt het product niet geschikt voor de langere termijn.

U kunt CFD’s op een aantal manieren gebruiken, waaronder:

 • voor speculatie op korte termijn;
 • voor het afdekken van risico’s in uw portefeuille (hedgen);
 • voor de handel in grondstoffen of een bepaalde index; en
 • om bepaalde fiscale regimes te vermijden.

De belangrijkste voordelen en risico’s van CFD handel kan als volgt worden samengevat:

Voordelen
 • Potentieel hoog rendement door het hefboomeffect
 • Mogelijkheid om posities te hedgen
 • Mogelijkheid om in te spelen op stijgende en dalende markten
 • Maakt handel in grondstoffen en indices mogelijk
 • Niet onderworpen aan bepaalde belastingregimes
Nadelen
 • Potentiële hoge verliezen door het hefboomeffect
 • Kosten van overnight financiering (rente)
 • Bij een margintekort kan uw positie worden geliquideerd
Begrippenlijst

Broker

Een broker is een onderneming die commissies of kosten rekent voor het uitvoeren van koop- en verkooporders van een belegger.

Contract for difference (CFD)

Een Contract For Difference (CFD) is een overeenkomst tussen twee partijen (de koper en de verkoper), waar de verkoper het verschil betaalt tussen het in- en uitstapmoment van een specifieke onderliggende waarde. Bij een negatief verschil betaalt de koper de verkoper. Er is geen fysieke levering van effecten aan de belegger bij CFD transacties.

Dividend

Dividend is een uitkering van een deel van de winst van de onderneming aan de aandeelhouder en CFD belegger.

Gap risico

Gap risico verwijst naar het prijsverschil tussen de slotkoers en de openingskoers op de volgende handelsdag van een bepaalde onderliggende waarde. Zulke bewegingen doen zich meestal voor wanneer er nabeurs negatieve nieuwsberichten zijn, waardoor de koers van een aandeel aanzienlijk kan dalen ten opzichte van de slotkoers van de vorige dag.

Hedgen

Hedgen is een strategie die bedoeld is om met behulp van financiële instrumenten potentiële verliezen die door een bestaande investering kunnen worden geleden, af te dekken.

Index

Een index is een indicator of maatstaf van iets, en in de financiële wereld verwijst hij meestal naar een statistische maatstaf van veranderingen in een effectenmarkt.

Initiële margin

De initiële marge is de hoeveelheid geld die nodig is om een koop- of verkooppositie in een CFD te openen.

Liquiditeit

Liquiditeit beschrijft de mate waarin een onderliggende waarde snel op de markt kan worden gekocht of verkocht tegen een prijs die de intrinsieke waarde ervan weerspiegelt. Met andere woorden: het gemak waarmee het kan worden omgezet in geld.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat een belegger van een financieel instrument geen koper kan vinden wanneer hij deze wil verkopen.

Margin

Een onderpand (margin) is een bedrag dat een kredietverstrekker dat nodig is om te handelen in als zekerheid voor een lening. Als de kredietnemer in gebreke blijft bij het betalen van de lening, kan de kredietverstrekker het onderpand in beslag nemen en het doorverkopen om de verliezen terug te verdienen.

Marginvereiste

Percentage van de waarde van een effect dat kan worden gebruikt als onderpand voor een lening om een transactie te financieren en in stand te houden.

Marktrisico

Risico van een algemene daling van de markt.

Onderhoudsmargin

De onderhoudsmargin, of margin positiebehoud, vertegenwoordigt het bedrag dat de belegger na de initiële aankoop op de margerekening moet aanhouden om de positie aan te houden.

Over-The-Counter (OTC)

Effecten die over-the-counter (OTC) worden verhandeld, worden verhandeld via een netwerk van brokers in plaats van op een gecentraliseerde beurs zoals de NYSE. Deze effecten voldoen niet aan de vereisten om een notering op een gereguleerde beurs te hebben.

Stamp Duty

Op aandelen met de hoofdnotering in het Verenigd Koninkrijk of Ierland is de Stamp Duty Tax van toepassing. Dit is de overdrachtsbelasting bij activa of eigendom.

Tegenpartijrisico

Het tegenpartijrisico is het risico dat één van de partijen bij een transactie zijn contractuele verplichting niet nakomt. Bij krediet-, beleggings- en handelstransacties kan er sprake zijn van een tegenpartijrisico.

Valutarisico

Het risico dat de valuta van de buitenlandse CFD daalt ten opzichte van de basisvaluta.

Uitgever

Een uitgever is een rechtspersoon die effecten ontwikkelt, registreert en verkoopt om zijn activiteiten te financieren. Uitgevers kunnen vennootschappen, beleggingsfondsen of binnen- of buitenlandse overheden zijn.

Volatiliteit

Een maatstaf voor de verwachte schommelingen in de prijs van de effect in kwestie.