Beleggen in ETF’s

Exchange Trades Funds (ETF’s) maken het voor beleggers mogelijk om te beleggen in een mandje van effecten zoals aandelen, obligaties, grondstoffen of een mix hiervan. Dit biedt de belegger diversificatievoordelen. Beleggen in ETF’s is in de afgelopen decennia dan ook steeds populairder geworden. Ondanks dat ETF’s niet als complex worden beschouwd, is het mogelijk dat u als belegger vragen heeft met betrekking tot de werking en kenmerken van dit producttype.

Op deze webpagina wordt uitgelegd wat ETF’s zijn, hoe dit product werkt en waarvoor ze gebruikt kunnen worden.

Let op: ETF’s worden veelal gezien als relatief veilige beleggingen. Dit betekent echter niet dat beleggen in dit type instrument risicovrij is.

Introductie

ETF’s zijn beleggingsfondsen die de prestaties van een mandje effecten willen volgen. Als u bijvoorbeeld een ETF koopt die alle effecten binnen een index volgt, kunt u in alle effecten van deze index beleggen, door slechts één ETF aan te kopen.

Een ETF wordt ook wel een beursgenoteerd fonds genoemd, omdat het net als aandelen op een beurs wordt verhandeld. De prijs van de ETF verandert gedurende de handelsdag, aangezien ze op de markt kunnen worden verhandeld. Dit verschilt met beleggingsfondsen, aangezien deze slechts één keer per dag, na sluiting van de beurzen, kunnen worden verhandeld.

Soorten ETF’s

Er zijn verschillende soorten ETF’s beschikbaar op de markt. Elke ETF beschikt over een prospectus en een factsheet die de kenmerken van de ETF beschrijft, zoals de samenstelling, de doelstellingen en het risico. Deze documenten zijn beschikbaar op de website van de emittent van de ETF.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van ETF-types.

 • Index ETF’s volgen een mandje aandelen, die vergelijkbaar zijn met een bepaalde index.
 • Obligaties ETF’s kunnen bestaan uit een mandje van overheidsobligaties, bedrijfsobligaties en staats- en lokale obligaties.
 • Sector ETF’s volgen effecten uit een bepaalde sector, zoals de technologie, het bankwezen of de olie- en gassector.
 • Grondstoffen ETF’s kunnen bestaan uit grondstoffen zoals olie of goud.
 • Valuta ETF’s investeren in valuta zoals de euro of de Canadese dollar.

Op deze webpagina wordt standaard uitgegaan van de Index ETF bestaande uit aandelen. Om deze reden wordt de term aandelen gebruikt wanneer het gaat om de onderliggende effecten van een ETF.

Trackingmethoden

De trackingmethoden die de ETF gebruikt om de onderliggende effecten te volgen kunnen verschillen. De trackingmethode kan zowel fysiek als synthetisch zijn. Fysieke ETF’s proberen hun doelsamenstelling te volgen door alle, of in ieder geval een representatieve steekproef, van de onderliggende aandelen waaruit de index bestaat aan te houden. Als u bijvoorbeeld belegt in een S&P 500 Index ETF, bent u eigenaar van elke van de 500 aandelen die in de S&P 500 Index vertegenwoordigd zijn, of een deelverzameling daarvan. Fysieke replicatie is redelijk eenvoudig en transparant. De meeste ETF-producten zijn fysieke ETF’s.

Een synthetische ETF is ontworpen om de prestaties van een onderliggende samenstelling na te bootsen met behulp van derivaten (bijv. S&P 500 futures) en swaps in plaats van fysieke aandelen.

ETF’s met een speculatief karakter

De inverse ETF’s en de ETF’s met een hefboomwerking zijn de twee varianten van ETF’s die een veel speculatiever karakter hebben dan de traditionele ETF’s. Deze producten zijn uniek en brengen extra risico’s en overwegingen met zich mee die traditionele ETF’s niet met zich meebrengen.

Voorbeeld long future

Let op: Op deze webpagina wordt standaard uitgegaan van de Index ETF bestaande uit aandelen. Om deze reden wordt de term aandelen gebruikt wanneer het gaat om de onderliggende effecten van een ETF.

Trackingmethoden

De trackingmethoden die de ETF gebruikt om de onderliggende effecten te volgen kunnen verschillen. De trackingmethode kan zowel fysiek als synthetisch zijn. Fysieke ETF’s proberen hun doelsamenstelling te volgen door alle, of in ieder geval een representatieve steekproef, van de onderliggende aandelen waaruit de index bestaat aan te houden. Als u bijvoorbeeld belegt in een S&P 500 Index ETF, bent u eigenaar van elke van de 500 aandelen die in de S&P 500 Index vertegenwoordigd zijn, of een deelverzameling daarvan. Fysieke replicatie is redelijk eenvoudig en transparant. De meeste ETF-producten zijn fysieke ETF’s.

Een synthetische ETF is ontworpen om de prestaties van een onderliggende samenstelling na te bootsen met behulp van derivaten (bijv. S&P 500 futures) en swaps in plaats van fysieke aandelen.

ETF’s met een speculatief karakter

De inverse ETF’s en de ETF’s met een hefboomwerking zijn de twee varianten van ETF’s die een veel speculatiever karakter hebben dan de traditionele ETF’s. Deze producten zijn uniek en brengen extra risico’s en overwegingen met zich mee die traditionele ETF’s niet met zich meebrengen.

 • Inverse ETF’s
  Een inverse ETF is een op de beurs verhandelbaar fonds dat is opgebouwd door gebruik te maken van verschillende derivaten, om zo te profiteren van een waardedaling van de onderliggende aandelen. Beleggen in inverse ETF’s is vergelijkbaar met het aanhouden van verschillende shortposities, waarbij aandelen worden geleend en verkocht met de bedoeling deze tegen een lagere prijs in te kopen. Wees u ervan bewust dat inverse ETF’s worden beschouwd als complexe producten, in plaats van niet-complexe producten zoals de traditioneel gestructureerde ETF’s.
 • Hefboom ETF’s
  Een ETF met een hefboomwerking bestaat uit financiële derivaten en leningen om het rendement van de onderliggende aandelen te versterken. Waar een traditionele ETF de aandelen doorgaans één op één volgt, kan een ETF met een hefboomwerking streven naar een 2:1 of 3:1 ratio om het rendement van de onderliggende samenstelling te verhogen. Als de onderliggende effecten slecht presteren, zal de ETF met de hefboomwerking nog slechter presteren. Houd er rekening mee dat ETF’s met een hefboomwerking worden beschouwd als complexe producten, in plaats van niet-complexe producten zoals de traditioneel gestructureerde ETF’s.
Voorbeeld short future

Let op: Op deze webpagina wordt vooral aandacht besteed aan de traditionele ETF’s. Alvorens u belegt in een inverse ETF of ETF met een hefboomwerking moet u er zeker van zijn dat u de risico’s begrijpt. Bovendien moet u uw ervaring, beleggingsdoelstellingen, financiële middelen en alle andere relevante overwegingen zorgvuldig beoordelen.

Mogelijkheden

Beleggen in ETF’s biedt beleggers een breed scala aan mogelijkheden en kan worden gebruikt voor verschillende soorten strategieën. Voordat u beleggingsbeslissingen neemt is het belangrijk dat u de voordelen van het handelen in ETF’s opweegt tegen de risico’s.

Diversificatie

Het spreiden van uw geld over een reeks aandelen (of andere type effecten) kan het gehele risico van de portefeuille verminderen, aangezien spreiding ervoor kan zorgen dat de impact op de gehele portefeuille te overzien is, als bijvoorbeeld twee beleggingen slecht presteren. ETF’s geven u toegang tot een scala aan markten en activa, zowel nationaal als internationaal, en bieden diversificatie met slechts één transactie. U kunt bijvoorbeeld exposure krijgen van alle aandelen in de samenstelling (bijvoorbeeld een index) die een ETF volgt, wat enkele honderden effecten kan omvatten. In dit geval worden er transactiekosten betaald over één transactie. Daartegenover staat het bereiken van diversificatie door middel van directe participaties in de effecten, wat tijdrovend en kostbaar is. U betaalt in dit geval transactiekosten over elke transactie van aandelen en, wanneer uw vermogen beperkt is, kan het zijn dat u een te dunne spreiding heeft.

Inkomen en vermogensgroei

ETF’s kunnen rendement bieden in de vorm van inkomsten en vermogensgroei. De verdeling van inkomsten (bijvoorbeeld per kwartaal) is afhankelijk van de ETF. Voor aandelen ETF’s ontvangt het fonds dividenden op de aandelen in de samenstelling, welke worden doorgegeven aan de beleggers in de ETF. Het fonds geeft ook winsten door die zijn gemaakt bij de verkoop van aandelen. Er is ook een potentieel voor vermogensgroei. Als de aandelenmarkt goed presteert, zal de waarde van uw ETF stijgen in lijn met de stijging van de samenstelling. Als de samenstelling van uw ETF daalt, zal uw ETF vanzelfsprekend ook dalen.

Transparantie

ETF’s zijn zodanig gestructureerd dat de prijs van de ETF (nagenoeg) gelijk is aan de waarde van de onderliggende samenstelling, ook wel de intrinsieke waarde genoemd. De intrinsieke waarde weerspiegelt de marktwaarde van de onderliggende aandelenportefeuille (of andere activa), gecorrigeerd voor de kosten en vergoedingen van het fonds. Deze wordt berekend door de waarde van de aandelen van de ETF (gecorrigeerd voor kosten en vergoedingen) te delen door het aantal uitgegeven participaties. De ETF zal over het algemeen niet worden verhandeld tegen een aanzienlijke premie of korting op de intrinsieke waarde. Dit betekent dat de marktprijs van de ETF bijna volledig wordt bepaald door de intrinsieke waarde en slechts beperkt wordt beïnvloed door de vraag naar en het aanbod van de ETF’s zelf. Afwijkingen van de intrinsieke waarde zijn mogelijk als gevolg van verschillende factoren, zoals koersbewegingen van aandelen of veranderingen in de valuta’s. Het is dus aan te raden om de intrinsieke waarde en de huidige koers van de ETF te controleren, voordat u gaat handelen.

Kosten

De beheervergoedingen voor ETF’s zijn doorgaans aanzienlijk lager dan het beleggen in individueel aangekochte aandelen, vanwege het verschil in transactiekosten. ETF’s zijn dan ook meer kostenefficiënt dan actief beheerde fondsen.

Liquiditeit

ETF’s worden verhandeld op een beurs, waardoor het aan- en verkoopproces eenvoudig is. Tijdens de beurstijden kunt u aan- en verkopen via LYNX, net zoals u gewone aandelen koopt en verkoopt. ETF’s worden regelmatig gecreëerd en teruggekocht, waardoor de onderliggende liquiditeit wordt gewaarborgd. In tegenstelling tot niet-beursgenoteerde beheerde fondsen zijn beleggers in staat om ETF’s te verhandelen tijdens beurstijd en tegen een prijs die op de beurs genoteerd staat.

Kenmerken

Een ETF is een open-ended fonds type dat op de markt wordt verhandeld tegen of zeer dichtbij de intrinsieke waarde van het fonds. Een ETF volgt doorgaans een samenstelling van aandelen, maar kan ook andere type effecten volgen, zoals obligaties of grondstoffen. ETF’s hebben de volgende kenmerken:

Onderliggende samenstelling

Een ETF volgt doorgaans een samenstelling van aandelen, zoals een index. Een ETF kan honderden of duizenden aandelen in verschillende sectoren bezitten, maar kan zich ook beperken tot één bepaalde bedrijfstak of sector. Sommige fondsen richten zich enkel op Amerikaanse aandelen, terwijl andere fondsen kunnen bestaan uit aandelen wereldwijd. Zo bestaan bijvoorbeeld bankgerichte ETF’s uit aandelen van verschillende banken. Omdat een ETF bestaat uit meerdere aandelen, is het een populair producttype voor diversificatie.

Tracken

De prijs van een ETF volgt de prijs van de onderliggende effecten. ETF’s worden passief beheerd. Het doel van de ETF is om de prestaties van de gespecificeerde samenstelling na te bootsen. Het is de taak van de ETF-beheerder om de participaties van het fonds over het algemeen overeen te laten komen met de samenstelling of deze te volgen. Actief beheerde fondsen daarentegen streven ernaar om beter te presteren dan een bepaalde benchmark.

Intrinsieke waarde

De prijs van een ETF moet (nagenoeg) gelijk zijn aan de intrinsieke waarde van het fonds. De intrinsieke waarde geeft de marktwaarde van de onderliggende portefeuille weer, gecorrigeerd voor de kosten en vergoedingen van het fonds en uitgedrukt per eenheid. Het is mogelijk dat er een zogenaamde tracking error optreedt.

Open-ended

ETF’s zijn open-ended. Het aantal participaties in het fonds staat niet vast. Het aantal participaties dat wordt gecreëerd of ingekocht hangt af van de vraag en het aanbod van beleggers. De open-ended structuur is één van de redenen waarom ETF’s de intrinsieke waarde volgen.

Beursgenoteerd

ETF’s worden verhandeld op de markt en zijn derhalve beursgenoteerd. Tijdens de openingsuren van de beurs kunt u via LYNX handelen in ETF’s. Het is niet mogelijk om ETF’s rechtstreeks van de emittent te kopen. Verrekening van de transactie vindt plaats volgens de specifieke beursregels.

Oprichting van ETF's

Bij het overwegen van een ETF is het belangrijk om te begrijpen hoe het instrument wordt ontwikkeld. ETF-eenheden worden gecreëerd door middel van een proces dat creatie en aflossing wordt genoemd en dat op fondsniveau in de primaire markt plaatsvindt. Bevoegde deelnemers zijn geautoriseerde handelsdeelnemers met een beursconnectie, die een overeenkomst hebben gesloten met de emittent om participaties in een ETF te creëren en af te lossen. De mogelijkheid om participaties te creëren en terug te kopen, houdt de prijs van een ETF in lijn met de onderliggende intrinsieke waarde en zorgt ervoor dat de liquiditeit van een ETF afkomstig is van de onderliggende effecten die in het fonds worden gehouden.

Primaire en secundaire markt

U kunt ETF’s enkel op een secundaire markt kopen, zoals de NYSE of Xetra. U kunt geen ETF’s op een primaire markt aanvragen. ETF’s worden op de primaire markt alleen uitgegeven aan bevoegde deelnemers. Dit zijn speciale organisaties die ETF-eenheden kunnen aanmaken en aflossen. Door de activiteiten van deze bevoegde deelnemers in ETF’s is het voor beleggers mogelijk om op de secundaire markt te handelen.

Hoe worden ETF’s ontwikkeld?

De bevoegde deelnemer vraagt bij de emittent eenheden in de ETF aan. Zodra de emittent van de ETF de nieuwe participaties heeft gecreëerd, kan de bevoegde deelnemer deze verkopen aan kopers op de beurs.

Wat gebeurt er met de onderliggende aandelen?

Bij de oprichting van de ETF’s worden de onderliggende aandelen overgedragen aan een bewaarder, die verantwoordelijk is voor het bewaren van de aandelen. De bewaarder wordt aangewezen door de emittent van de ETF, maar is onafhankelijk van de emittent.

ETF aflossingsproces

Bevoegde deelnemers kunnen ook een aanvraag indienen bij de emittent om ETF’s af te lossen. Het aflossingsproces werkt op de tegenovergestelde manier als het creatieproces. De bevoegde deelnemer draagt ETF’s over aan de emittent, die in ruil daarvoor contant geld of aandelen levert. De emittent annuleert vervolgens de ETF’s.

ETF’s zijn open-ended

ETF’s hebben een open-end structuur, wat betekent dat het aantal uitstaande eenheden kan worden verhoogd of verlaagd, afhankelijk van de vraag van beleggers. Als het bestaande aanbod van ETF’s onvoldoende is om aan de vraag van beleggers te voldoen, kunnen bevoegde deelnemers bij de emittent een aanvraag indienen voor de oprichting van nieuwe eenheden en deze eenheden vervolgens op de beurs verkopen. Als het aanbod van ETF’s groter is dan de vraag van beleggers, kunnen bevoegde deelnemers eenheden aflossen, waardoor het aantal uitgegeven eenheden wordt verminderd. Deze open-end structuur van een ETF zorgt ervoor dat de marktprijs van een ETF op, of zeer dichtbij, de intrinsieke waarde van de onderliggende samenstelling blijft.

Intrinsieke waarde

Bij het overwegen van een ETF is het belangrijk om te begrijpen hoe het instrument wordt gewaardeerd. ETF’s worden tijdens de openingstijden van de beurs verhandeld. De marktprijs van de ETF wordt bepaald door de waarde van de aandelenportefeuille (of andere type effecten) van het fonds en door de vraag en het aanbod op de beurs.

Marktprijs versus intrinsieke waarde

De marktprijs van een ETF en de intrinsieke waarde zijn twee verschillende dingen. De marktprijs is de prijs waarvoor de ETF wordt verhandeld op de beurs. De intrinsieke waarde is de totale waarde van de aandelen in de ETF, gecorrigeerd voor kosten en vergoedingen, gedeeld door het aantal uitgegeven eenheden. De marktprijs van een ETF moet echter op, of zeer dichtbij, de intrinsieke waarde liggen. De mogelijkheid om de intrinsieke waarde op de voet te volgen is een fundamenteel kenmerk van ETF’s.

Hoe wordt de intrinsieke waarde berekend?

De intrinsieke waarde is de totale waarde van de aandelen van de ETF, gecorrigeerd voor kosten en vergoedingen, gedeeld door het aantal uitgegeven eenheden. De intrinsieke waarde van de meeste ETF’s wordt dagelijks gepubliceerd. De emittenten publiceren de intrinsieke waarden van hun fonds doorgaans op hun eigen website of op de specifieke beurswebsite.

Wat houdt de marktprijs in lijn met de intrinsieke waarde?

De prijs van een ETF wijkt zelden veel af van haar intrinsieke waarde. Als de prijs van een ETF uit de pas loopt met de intrinsieke waarde, biedt dit een arbitragemogelijkheid voor bevoegde deelnemers en professionele handelaren. Arbitrage is een techniek die door professionele handelaren wordt gebruikt om voordeel te halen uit vastgestelde verkeerde prijzen om winst te maken.

Arbitrage

Stel dat de prijs van een ETF onder de intrinsieke waarde daalt. Dit komt doordat de vraag is gedaald ten opzichte van het huidige aanbod. Een bevoegde deelnemer kan dan:

 • ETF’s aankopen op de beurs;
 • Deze ETF’s aan de emittent leveren in ruil voor de onderliggende aandelen, en vervolgens;
 • De aandelen verkopen op de beurs.

Het verschil tussen de prijs die voor de ETF’s is betaald en het bedrag dat voor de verkoop van de aandelen op de markt is ontvangen, is de winst van de arbitrage-exploitant. De aankoop van de ETF zal de prijs van de ETF verhogen tot deze weer in lijn is met de intrinsieke waarde.

In het geval dat de prijs van een ETF aanzienlijk hoger is dan de intrinsieke waarde, kan een bevoegde deelnemer:

 • De onderliggende aandelen kopen op de beurs;
 • De ETF’s aan de emittent leveren in ruil voor nieuwe ETF’s en vervolgens;
 • De ETF’s verkopen op de beurs.

In dit geval is het verschil tussen de prijs die voor de aandelen is betaald en het bedrag dat is ontvangen voor de verkoop van de ETF’s de winst van de arbitrage-exploitant. De verkoopdruk zal de prijs van de ETF verlagen tot deze weer in lijn is met de intrinsieke waarde.

Marktprijs vs. samenstellingsniveau

Het is belangrijk om te begrijpen dat de prijs van een ETF niet noodzakelijkerwijs gelijk is aan het niveau van de onderliggende samenstelling. Waar het om gaat is dat een verandering in het niveau van de samenstelling in procenten zal resulteren in een vergelijkbare procentuele verandering in de prijs van de ETF.

Risico's

ETF’s zijn niet geschikt voor alle type beleggers. Gezien de risico’s die gepaard gaan met het handelen in ETF’s dient u ze alleen te gebruiken als u er zeker van bent dat u de risico’s begrijpt. Voordat u belegt in ETF’s, moet u uw ervaring, beleggingsdoelstellingen, financiële middelen en alle andere relevante overwegingen zorgvuldig beoordelen.

Marktrisico

Een aandelen ETF volgt veel aandelen, waardoor u beschermd bent tegen het specifieke risico dat een individueel aandeel slecht presteert. Ter illustratie: wanneer de brede Amerikaanse aandelenmarkt daalt, zal een ETF die de S&P 500 Index volgt ook in waarde dalen. Dit wordt marktrisico genoemd. Op dezelfde manier zal een ETF die een specifieke sector zoals technologie volgt, in waarde dalen als de koersen van de onderliggende technologieaandelen dalen.

Tracking-/prijsfouten

Het kan voorkomen dat de prijs van een ETF niet precies in lijn is met de prijs van de onderliggende samenstelling van de ETF. Dit kan gebeuren wanneer de aandelenportefeuille van het fonds niet gelijk beweegt met de onderliggende aandelen die worden gevolgd. Het is ook mogelijk dat de koers van de ETF tijdelijk niet in lijn is met de intrinsieke waarde van het fonds.

Dit risico is hoger op bepaalde tijdstippen van de handelsdag en wanneer de volatiliteit stijgt. Synthetische ETF’s staan meer bloot aan trackingsfouten door de complexere vorm van replicatie.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat de ETF niet voor een eerlijke prijs verkocht kan worden. Dit kan komen door een onvoldoende aantal kooporders of door een te lage prijs. De liquiditeit kan variëren tussen de verschillende ETF’s. Sommige ETF’s worden actief verhandeld en andere hebben mogelijk een relatief lage omloop, wat het kopen en verkopen tegen eerlijke prijzen lastiger kan maken. Bij gebrek aan natuurlijke kopers en verkopers is het ook mogelijk dat de handel plaatsvindt met een marketmaker.

Valutarisico

ETF’s, zoals internationale ETF’s, lopen valutarisico. In het geval van internationale ETF’s bestaat de onderliggende samenstelling uit aandelen die genoteerd zijn op buitenlandse markten. Deze aandelen worden geprijsd in de valuta van deze markt. De waarde in vreemde valuta moet worden omgezet in euro’s, voordat de ETF op een Europese beurs kan worden verhandeld. Een stijging van de waarde van de euro ten opzichte van het land waarin u belegt, kan een negatieve invloed hebben op de waarde van de ETF.

Inverse ETF’s – tegenpartijrisico & samenstellingsrisico

De inverse ETF’s streven naar een omgekeerd rendement van de onderliggende effecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van derivaten zoals swapovereenkomsten, futures en opties. Het gebruik van derivaten brengt een kredietrisico met zich mee, wanneer een tegenpartij zijn verplichtingen niet kan nakomen. Bovendien hebben de meeste inverse ETF’s een eendaagse doelstelling om de dagelijkse prestaties van een samenstelling te evenaren. Het aanhouden van een soortgelijke ETF over een lange periode betekent dat de winst of het verlies uit dagelijkse bewegingen in de loop van de tijd wordt samengesteld, wat mogelijk een ander resultaat oplevert, dan dat van de samenstelling van het fonds. Dit risico wordt het samenstellingsrisico genoemd en wordt verder toegelicht in onderstaand voorbeeld.

Stel dat een traditionele aandelen ETF op dag 1 voor $ 100 wordt aangekocht. Dezelfde dag daalt de gehele onderliggende samenstelling met 5%, waardoor de prijs daalt naar $ 95. Op dag 2 daalt de markt nog eens met 5%, waardoor de prijs uitkomt op $ 90,25. Op dag 3 stijgt de markt met 5% met als gevolg een prijs van $ 94,76. Het totale verlies over 3 dagen is dan 5,24% ($5,24)

Alleen op basis van deze gegevens zouden we verwachten dat de inverse ETF 5,24% hoger zou zijn. Dit is echter niet het geval.

Stel dat een inverse index ETF op dag 1 wordt aangekocht voor $ 100. Dezelfde dag daalt de index met 5%, waardoor de prijs uitkomt op $ 105. Op dag 2 daalt de index nog eens met 5%, waardoor de prijs uitkomt op $ 110,25. Op dag 3 stijgt de markt met 5% met als gevolg een prijs van $ 104,74. De totale winst komt dan uit op 4,74% ($ 4,74).

De inverse ETF presteerde uiteraard beter dan de normale ETF, maar het presteerde onder de verwachtingen, omdat de ETF is ontworpen om het omgekeerde van de dagelijkse prestaties van de andere samenstelling te evenaren en niet het rendement op lange termijn. Deze contrastsamenstelling is het unieke risico van inverse ETF’S en ETF’s met een hefboomwerking.

ETF’s met een hefboom – effect van een hefboom

ETF’s met een hefboomeffect streven naar hoge rendementen op de korte termijn en brengen dan ook een aantal extra risico’s met zich mee in vergelijking met de traditionele ETF’s. Deze ETF’s zijn doorgaans duurder, vanwege de premies die betaald moeten worden om de optiecontracten te kopen en om de kosten voor het lenen van geld (margin) te dekken. Hoge kostenratio’s en koersdaling zijn grote problemen voor ETF’s met een hefboomwerking. Deze twee factoren alleen al kunnen de winsten opeten en de verliezen verergeren. Bovendien worden deze ETF’s ook blootgesteld aan het samengestelde risico zoals eerder beschreven. ETF’s met een hefboomwerking worden beschouwd als complex en hebben een speculatief karakter.

Verhoging van marginvereisten

Om zichzelf en haar klanten te beschermen, kan Interactive Brokers UK op elk moment de marginvereiste voor klanten op bestaande en nieuwe ETF posities verhogen. Dit besluit kan het gevolg zijn van een sterke toename van de volatiliteit in het onderliggende effect, wanneer de marktkapitalisatie van het onderliggende effect onder een bepaalde drempel is gedaald of om andere redenen. Let wel, wanneer de margins worden aangepast, kan het gebeuren dat de rekening niet langer voldoet aan de marginvereisten. Is dit aan de orde, dan gaat de broker over tot het liquideren van posities om deze ontoereikendheid te zuiveren.

Liquidatierisico

Wanneer het totale onderpand in uw portefeuille onder de margevereiste daalt, heeft Interactive Brokers het recht om bepaalde posities zonder voorafgaande melding te sluiten, ongeacht of deze posities winstgevend of verliesgevend zijn. Als na de liquidatie uw rekening nog steeds een margin tekort heeft en u andere posities als onderpand heeft, dan zal Interactive Brokers UK andere posities sluiten om het margin tekort te elimineren. Wees ervan bewust dat een liquidatie altijd plaatsvindt tegen de dan geldende beste bied- of laatprijs en dat u geen invloed heeft op de uiteindelijk transactieprijs. De liquidatie kan worden uitgevoerd tegen een verliesgevende prijs en kan op een voor u ongunstig moment worden uitgevoerd.

Gebruik

Er zijn verschillende redenen waarom beleggers handelen in ETF’s. Een aantal hiervan wordt hieronder uiteengezet.

Diversificatie

Beleggers kunnen middels ETF’s een gediversifieerde beleggingsportefeuille voor de lange termijn opbouwen. Zij kunnen ook één of meer ETF’s gebruiken om een positie te verwerven in een bepaalde sector of activaklasse, voor zowel de korte als lange termijn. Door geld te spreiden over een reeks aandelen (of andere type effecten) kan het totale risico afnemen, omdat de impact op de portefeuille lager is wanneer één of twee bedrijven slecht presteren.

Asset allocatie

Asset allocatie is de manier om gelden te spreiden over verschillende type effecten, zoals:

 • Aandelen (nationaal en internationaal)
 • Obligaties
 • Grondstoffen
 • Valuta

Asset allocatie heeft een aanzienlijke impact op het rendement van de beleggingen. Van tijd tot tijd kunt u de assetverdeling aanpassen. Met ETF’s kunt u uw weging gemakkelijk in één keer aanpassen aan de aandelenmarkt of een sector daarvan. U kunt gemakkelijk ETF’s kopen om uw exposure in een bepaalde aandelenmarkt of sector te vergroten, of juist te verminderen door ETF’s te verkopen.

Kerninvestering

Beleggers kunnen gebruik maken van ETF’s als ze de brede aandelenmarkt als geheel willen volgen of overtreffen. Wanneer beleggers beter willen presteren dan de aandelenmarkt, is er een portefeuilleconstructie die is ontworpen om de kosten, belastingverplichting en volatiliteit te minimaliseren. Deze strategie heeft twee elementen:

 • Een passief beheerde kernportefeuille die een marktconform rendement oplevert
 • Eén of meer actief beheerde investeringen, waarvan de investeerder denkt dat ze beter gaan presteren dan de markt

De belegger gebruikt de actief beheerde beleggingen om het totale rendement te verhogen, maar vertrouwt op de kerninvestering om marktrendementen te genereren. Een belangrijke overweging bij deze aanpak is dat u uw kernrendement tegen lage kosten realiseert. ETF’s dienen doorgaans als de kerninvestering.

Beleggersprofiel

Voordat u belegt in een financieel instrument, is het van belang om na te gaan of het product aansluit bij uw kennis en ervaring, uw investeringsdoelstelling en beleggingshorizon. Overweegt u in ETF’s te beleggen, dan kunt u onder andere op basis van de onderstaande punten bepalen of ETF’s aansluiten bij uw profiel.

Complexiteit

Gezien de kenmerken en de werking van ETF’s wordt het beleggingsproduct beschouwd als een niet complex financieel instrument. Er is een breed scala aan ETF’s die verschillende kenmerken hebben zoals op deze webpagina staan beschreven. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de productkenmerken alvorens u belegt in ETF’s.

Inverse en hefboom ETF’s worden vanwege hun structuur en het daaruit voortvloeiende risico beschouwd als een speculatief en complex product.

Type belegger

Vanwege de niet-complexe aard zijn ETF’s geschikt voor alle type beleggers. ETF’s kunnen door zowel particuliere als professionele beleggers worden verhandeld.

Kennis en ervaring

Het is belangrijk om rekening te houden met de vereiste kennis- en ervaringscriteria, aangezien LYNX vereist dat een belegger een handelsverleden in ETF’s moet hebben van tenminste één jaar en voldoende kennis moet hebben van de werking en risico’s van het beleggen in ETF’s.

Financiële situatie en risicobewustzijn

Beleggers moeten zich ervan bewust zijn en erkennen dat 100% van de investering verloren kan gaan als gevolg van de handel in ETF’s. In het geval van de aankoop van ETF’s wordt het potentiële verlies gemaximaliseerd tot de initiële investering, wat neerkomt op 100% van de betaalde prijs. Beleggers moeten zich bewust zijn van de impact van ETF’s op hun financiële situatie en de risico’s die verbonden zijn aan het kopen en verkopen van ETF’s en de gevolgen daarvan erkennen.

Met betrekking tot de risico’s moet een onderscheid gemaakt worden tussen traditionele ETF’s en inverse en hefboom ETF’s. Investeren in complexere ETF’s (inverse en hefboom ETF’s) wordt als speculatief beschouwd, aangezien er sprake is van een hoger risico in vergelijking tot het handelen in de traditionele ETF’s.

Beleggingsdoel

Investeren in ETF’s kan geschikt zijn voor het streven richting bepaalde beleggingsdoelstellingen, zoals het genereren van inkomsten, vermogensgroei en gerichte investeringen met een hefboomeffect.

Inkomsten genereren

Inkomsten kunnen worden verworven door uitkeringen te ontvangen op ETF’s die zijn gekocht. Voor aandelen ETF’s ontvangt het fonds dividenden op de onderliggende aandelen en ontvangt u als belegger uw deel. Voor ETF’s met obligaties ontvangt het fonds couponrentebetalingen op de onderliggende obligaties. Ook daarvan ontvangt u als belegger uw deel.

Vermogensgroei

Investeerders beleggen in ETF’s omdat ze de mogelijkheid bieden tot koersstijgingen. Het fonds verstrekt beleggers de kapitaalwinsten die zijn gemaakt bij de verkoop van de aandelen. Beleggers hopen te allen tijde winst te maken met het beleggen in ETF’s, ongeacht of ze voor de korte of langetermijn beleggen.

Een belegger die bullish is kan ETF’s aankopen. De potentiële winst is in theorie oneindig en het potentiële verlies is gemaximaliseerd tot de initiële investering.

Hefboom ETF’s – Gerichte hefboominvesteringen

Gerichte investeringen met een hefboom houdt in dat wanneer de belegger in een bepaalde richting wil handelen door middel van een hefboom ETF. Hefboombeleggen is een techniek die streeft naar een hogere beleggingswinst door gebruik te maken van het hefboommechanisme. Dit is een speculatieve benadering van het beleggen in ETF’s.

Beleggingshorizon

Er is geen specifieke beleggingshorizon voor de ETF-handel. De ETF-handel is geschikt voor de korte (minder dan 3 jaar), middellange (3 tot 10 jaar) en lange (meer dan 10 jaar) termijn.

Samenvatting

Op deze webpagina zijn de belangrijkste kenmerken van de handel in ETF’s besproken. Met ETF’s kunt u een gediversifieerd (in een samenstelling van effecten) beleggen met slechts één transactie. Zo kunt u bijvoorbeeld met één transactie beleggen in de Europese aandelenmarkt, in een specifieke marktsector of in een buitenlandse aandelenmarkt of sector.

Voordelen
 • Potentiële rendementen in de vorm van inkomsten- en kapitaalgroei
 • Lage beheervergoedingen
 • Mogelijkheid om tegen of dichtbij de intrinsieke waarde van de onderliggende samenstelling te handelen
 • ETF’s zijn beursgenoteerd en derhalve verhandelbaar gedurende de handelstijden
Nadelen
 • Als de waarde van de onderliggende samenstelling daalt, heeft dit invloed op de waarde van de ETF
 • Wisselkoersschommelingen van valuta beïnvloeden de waarde van ETF’s ten opzichte van internationale activa
 • De prijs van inverse en hefboom ETF’s kan afwijken van de waarde van de onderliggende samenstelling

U kunt ETF’s op een aantal manieren gebruiken:

 • Om diversificatie te bereiken
 • Als onderdeel van uw kerninvestering
 • Om uw asset allocatie aan te passen
Begrippenlijst

Arbitrage

Arbitrage is de gelijktijdige aan- en verkoop van een effect om te profiteren van een prijsdiscrepantie. Met deze strategie probeert men te profiteren van de prijsverschillen van identieke of soortgelijke financiële instrumenten op verschillende markten. Arbitrage bestaat als gevolg van marktinefficiënties en heeft derhalve geen bestaansrecht indien alle markten volkomen efficiënt waren.

Asset allocatie

Asset allocatie is een beleggingsstrategie die gericht is op een evenwicht tussen risico en rendement door de activa van een portefeuille te verdelen volgens de doelstellingen, risicotolerantie en de beleggingshorizon van een individuele belegger.

Benchmark

Een benchmark is een maatstaf waaraan de prestaties van een fondsbeheerder kunnen worden afgemeten.

Diversificatie

Diversificatie is een risicomanagementstrategie die een grote verscheidenheid aan beleggingen binnen een portefeuille combineert. De gedachte achter deze techniek is dat een portefeuille die is opgebouwd uit verschillende soorten effecten zal leiden tot gemiddeld hogere lange termijn rendementen en een verlaging van het risico van koersschommelingen van individuele effecten.

Dividend

Een dividend is de uitkering van de onderneming die voortvloeit uit een deel van de winst. Het dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Exchange Traded Fund (ETF)

Een Exchange Traded Fund (ETF) is een beleggingsfonds dat op de beurs verhandeld wordt. Het investeringsdoel van een ETF is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een onderliggende beursindex. ETF’s kunnen vele soorten beleggingen bevatten waaronder aandelen, grondstoffen, obligaties of een mix hiervan. Doordat ETF’s beursgenoteerd zijn is het instrument eenvoudig te kopen en te verkopen tijdens beursopening.

Fondsbeheerder

Een fondsbeheerder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beleggingsstrategie van een fonds en het beheer van de handelsactiviteiten. Het fonds kan worden beheerd door één persoon, twee personen of door een team van drie of meer personen.

Index

Een index is een mandje effecten dat dient als graadmeter van de ontwikkelingen op een bepaalde beurs of financiële markt.

Indexbeleggen

Indexbeleggen is het beleggen in een ETF waarvan de onderliggende samenstelling bestaat uit effecten van een bepaalde index.

Uitgevende instelling (emittent)

Een uitgevende instelling (emittent) is een rechtspersoon die effecten ontwikkelt, registreert en verkoopt om zijn activiteiten te financieren. Uitgevende instellingen kunnen vennootschappen, beleggingsfondsen of binnen- of buitenlandse overheden zijn.

Liquiditeit

Liquiditeit beschrijft de mate waarin een effect snel op de markt gekocht of verkocht kan worden tegen een prijs die de intrinsieke waarde ervan weerspiegelt. Met andere woorden: het gemak waarmee ETF’s omgezet kunnen worden in geld.

Beheerde investeringen

Professioneel beheerde portefeuille van effecten.

Margin

Margin is het geld dat geleend wordt van een broker ten behoeve van een investering. Het is het verschil tussen de totale waarde van de effecten op de rekening van een belegger en het bedrag van de lening van de broker.

Marketmaker

Marketmakers kunnen koersen invoeren en aanpassen om orders te kopen, te verkopen, uit te voeren en de clearing af te handelen.

Marktrisico

Het risico dat de gehele markt daalt.

Intrinsieke waarde

De boekwaarde van de activa van een onderneming gedeeld door het aantal uitstaande aandelen bij uitgifte.

Open ended fonds

Beheerde belegging waarbij het aantal participaties in het fonds ongelimiteerd is. ETF’s zijn open-ended fondsen.

Primaire markt

Een primaire markt geeft nieuwe effecten uit op een beurs voor bedrijven, overheden en andere groepen om financiering te ontvangen door middel van obligaties of aandelen.

Secundaire markt

De secundaire markt is waar beleggers effecten kunnen aan- en verkopen.

Tracking error

Een tracking error is de afwijking tussen de prijsbeweging van een positie of een portefeuille en de prijsbeweging van een benchmark.

Volatiliteit

Een maatstaf voor de verwachte schommelingen in de prijs van het effect in kwestie.