Beleggen in hefboomproducten

Veel beleggers zijn bekend met het gebruik van hefboomproducten als bescherming op hun portefeuille of als directe investering om rendement te genereren. Ondanks het alledaagse gebruik, kunnen er nog steeds vragen zijn over de werking en kenmerken van dit type product.

Op deze webpagina wordt uitgelegd wat hefboomproducten zijn, hoe deze producten werken en waar deze voor gebruikt kunnen worden.

Let op: Hefboomproducten worden beschouwd als complexe producten. De handel in deze producten is enkel geschikt voor beleggers die de werking, mogelijkheden en risico’s van beleggen in hefboomproducten begrijpen.

Introductie

Een hefboomproduct (Turbo) is ontworpen voor beleggers met zeer specifieke risico-rendementsdoelstellingen. Hefboomproducten stellen de belegger in staat om een hoog rendement te genereren met behulp van een lage initiële investering. Dit kan worden bereikt door middel van een hefboomwerking. Deze webpagina gaat later in op de hefboomwerking. Wegens dit kenmerk kan echter worden gesteld dat hefboomproducten vooral voor de korte termijn worden gebruikt en met name geschikt zijn voor actieve handelaren.

De hefboomproducten worden uitgegeven door grote financiële instellingen zoals BNP Paribas, Goldman Sachs, Commerzbank en ING. Er zijn veel verschillende hefboomproducten beschikbaar waaruit de belegger kan kiezen. Over het algemeen werken deze instrumenten op dezelfde manier en brengen ze vergelijkbare risico’s met zich mee.

Met turbo’s kan worden ingespeeld op verschillende soorten activaklassen. Enkele voorbeelden zijn aandelen, indices, grondstoffen en Forex. Deze activaklassen worden de onderliggende waarde genoemd. Dit betekent dat de koers van een Turbo gebaseerd is op de koers van de onderliggende waarde. Wanneer u handelt in hefboomproducten speculeert u in principe op een prijsstijging of daling van de onderliggende waarde. De potentiële winst als gevolg van een belegging in Turbo’s wordt verhoogd door de hefboom. Wees echter voorzichtig, want de potentiële verliezen kunnen ook snel toenemen door de hefboom. Kortom, een turbo is een product met hefboomwerking en brengt derhalve de nodige risico’s met zich mee.

Kenmerken van hefboomproducten

Turbo’s worden bepaald door het financieringsniveau van het instrument, de ratio, het stoploss-niveau en de wisselkoers. Het financieringsniveau, het deel dat wordt gefinancierd door de uitgever, is belangrijk voor het prijsmodel van de Turbo.

Bovendien geeft het financieringsniveau ten opzichte van het stoploss-niveau de mogelijke verliezen aan. Wanneer het stoploss-niveau wordt geraakt, wordt de Turbo door de uitgever gestopt en ontvangt de belegger de restwaarde. De restwaarde is het verschil tussen de uitkoopprijs en het financieringsniveau. Dit aspect geeft u in feite twee varianten van Turbo’s:

 • Een Turbo met een stoploss-niveau gelijk aan het financieringsniveau; en
 • Een Turbo met een stoploss-niveau afwijkend van het financieringsniveau.

Let wel, de belegger bij variant 1 ontvangt geen restwaarde. Dit betekent een mogelijk verlies voor de belegger van 100% van de initiële investering. Het stoploss-niveau ligt echter boven (in het geval van de Turbo Long) of onder (in het geval van de Turbo Short) het financieringsniveau wat betreft variant 2. Hiermee wordt aangegeven dat de belegger een restwaarde ontvangt en dat het mogelijke verlies lager is dan de initiële investering.

Bovendien gebruikt de uitgever een ratio, omdat de onderliggende waarde doorgaans hoog geprijsd is in absolute termen. De ratio geeft aan hoeveel Turbo’s u moet kopen om in één onderliggende waarde te beleggen. Stel, de ratio is ingesteld op 10, dan betekent dit dat de belegger 10 Turbo’s moet kopen om in één onderliggende waarde te kunnen beleggen.

In de voorbeelden op deze webpagina wordt standaard uitgegaan van aandelen als onderliggende waarden. Het is niet mogelijk om Turbo’s Short te verkopen. Er zijn twee soorten Turbo’s beschikbaar: Turbo Long en Turbo Short. Let in alle genoemde voorbeelden op deze webpagina op het belang van het financieringsniveau, de ratio en het stoploss-niveau van het instrument.

Turbo Long

Een Turbo Long stelt de koper in staat om te speculeren op een prijsstijging van de onderliggende waarde.

Turbo Long voorbeeld

Wanneer u verwacht dat de koers van Royal Dutch Shell (RDSA) zal stijgen, kunt u overwegen een Turbo Long op RDSA te kopen. Een gestructureerd product wordt doorgaans voor het overgrote deel gefinancierd door de uitgever. Het resterende gedeelte wordt betaald door de belegger in de vorm van de waarde van de Turbo.

De prijs van een Turbo Long is doorgaans gelijk aan het verschil tussen de marktprijs van de onderliggende waarde en het financieringsniveau, gedeeld door de ratio. Als de koers van het aandeel RDSA momenteel bijvoorbeeld € 27 bedraagt en de emittent financiert € 25, dan ligt de theoretische koers van de Turbo dichtbij € 2 (met de ratio vastgesteld op 1). Hierdoor kunt u inspelen op een prijsstijging van RDSA met een turbo long met slechts een kleine investering van € 2 per Turbo. Als het aandeel van RDSA vervolgens stijgt naar € 29, dan zou dit resulteren in een nieuwe Turbo Long koers van bijna € 4. Dit betekent dat deze stijging van 7,4% van de koers van het aandeel leidt tot een koersstijging van 100% van de koers van de Turbo Long.

Een verlies zou worden geleden zodra de koers van het aandeel RDSA daalt – in dit voorbeeld onder de koers van € 27. Stel, de koers van het onderliggende aandeel daalt tot € 26, dan zal de nieuwe koers van de Turbo Long ongeveer € 1 zijn. De koersdaling naar € 1 betekent een verlies van 50%. Om de positie te beschermen heeft de uitgever een stoploss-niveau vastgesteld. Het plaatsen van het stoploss-niveau op € 26 zou betekenen dat de Turbo wordt stopgezet, zodra de prijs van de onderliggende waarde daalt tot € 26.  De belegger ontvangt vervolgens de restwaarde (van € 1 per Turbo). Onthoud: als het stoploss-niveau gelijk is aan het financieringsniveau, zal de belegger geen restwaarde ontvangen.

Kortom, de uitgever financiert een aanzienlijk deel van de onderliggende waarde, terwijl de belegger slechts een klein bedrag hoeft te financieren. Dit houdt de initiële investering laag en stelt de belegger in staat om een hoger rendement te behalen. Door het stoploss-niveau wordt uw eventuele verlies gemaximaliseerd tot de initiële investering.

Turbo Short

Een Turbo Short stelt de koper in staat om in te spelen op een prijsdaling van de onderliggende waarde.

Turbo Short voorbeeld

Ervan uitgaande dat u negatief bent met betrekking tot de farmaceutische sector en daarom wenst in te spelen op een daling van de aandelenkoers van Bayer (BAYN), kunt u hefboomproducten in overweging nemen. Vergeet niet: het is niet mogelijk om een turbo short te verkopen, indien u van plan bent om rendement te genereren op een koersdaling van de onderliggende waarde. Als u wilt speculeren op een koersdaling van de BAYN-aandelen, dan kunt u een Turbo Short op BAYN kopen.

Stel, de uitgever biedt een Turbo Short aan op BAYN met een financieringsniveau van € 70 en een ratio van 1, terwijl de koers van BAYN € 65 is, dan zou dit betekenen dat de intrinsieke waarde van de Turbo Short op € 5 is geprijsd. Naarmate de koers van het aandeel daalt, zal de koers van de Turbo stijgen. Wanneer de koers van een BAYN-aandeel daalt tot € 64, zal de koers van uw turbo stijgen tot € 2. Let er nogmaals op dat de belegger door het financieringsniveau een versnelde winst kan behalen. Echter, lijdt de belegger versnelde verliezen naarmate de aandelenkoers van BAYN stijgt – dat wil zeggen boven de € 65. Net als bij Turbo’s Long zorgt de uitgever ervoor dat grote verliezen worden voorkomen door middel van een stoploss-niveau. Door stoploss-niveau op € 67 te zetten, wordt uw verlies gemaximaliseerd tot € 2. Als het stoploss-niveau gelijk is aan het financieringsniveau (d.w.z. € 70), zou het mogelijke verlies 100% van de initiële investering bedragen.

Om te herkapitaliseren financiert de uitgever een aanzienlijk deel van de onderliggende waarde, terwijl de belegger zich slechts hoeft te verbinden tot een lage investering. Dit houdt enerzijds de betaalde investeringen voorspelbaar en stelt de belegger anderzijds in staat om een versneld rendement te behalen.

Een kanttekening

In de volgende secties van deze webpagina wordt nader ingegaan op de kenmerken van het instrument en de prijsstelling.

Mogelijkheden

Het handelen in turbo’s biedt beleggers veel mogelijkheden en kan worden gebruikt voor verschillende soorten strategieën. Het is belangrijk dat u de voordelen van het handelen in Turbo’s afweegt, tegen de risico’s voordat u een beslissing neemt.

Risicobeheer

Turbo’s kunnen worden gebruikt om de risico’s van uw bestaande posities te beperken. Stel, u heeft verschillende short posities in aandelen, dan kunt u in dit geval de risico’s beheersen door een positie in een Turbo Long op de aandelenindex te openen. Ook kunt u de huidige risico’s van bestaande long posities compenseren door een Turbo Short positie te openen.

Tijd om te beslissen

Turbo’s hebben geen beperkte levensduur. Tenzij de knock-out prijs wordt geraakt, zal de Turbo in theorie voor onbepaalde tijd bestaan.

Gericht beleggen met hefboomwerking

Als u verwacht dat de markt zal stijgen, kunt u besluiten om Turbo’s Long te kopen. Als u een daling verwacht, kunt u besluiten om Turbo’s Short te kopen.

Hefboom

Turbo’s zijn producten met een hefboomwerking. Omdat de uitgever een aanzienlijk deel van de investering financiert, hoeft de belegger slechts een klein deel van de onderliggende waarde te betalen. Hierdoor kan de belegger met een relatief kleine inleg hogere winsten en verliezen realiseren.

Diversificatie

Met behulp van Turbo’s kunt u een gediversifieerde portefeuille opbouwen met een lagere initiële investering dan het direct kopen van individuele aandelen. Zo zou u bijvoorbeeld Turbo’s kunnen kopen op de aandelenindex, zonder deze aandelen individueel aan te schaffen.

Kenmerken

Om op verantwoorde wijze Turbo’s te kunnen verhandelen, is het aan te raden om de contractonderdelen volledig te begrijpen. Hieronder worden deze kenmerken nader toegelicht.

Onderliggende waarde

Turbo’s zijn gebaseerd op een onderliggende waarde. Er zijn Turbo’s van effecten zoals aandelen, indices, grondstoffen en valuta’s. Het effect wordt de onderliggende waarde genoemd. De onderliggende activa moet genoteerd zijn aan een beurs.

Financieringsniveau

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen een Turbo Long en Turbo Short. Wanneer u een Turbo Long op een aandeel koopt, zal de uitgever van de turbo zich indekken door het onderliggende aandeel te kopen. Wanneer het aandeel wordt gekocht, financiert de emittent een aanzienlijk deel van het instrument. Dit wordt het financieringsniveau genoemd. Hetzelfde principe geldt voor een Turbo Short. Bij de aankoop van een Turbo Short op een aandeel zal de emittent het betreffende aandeel verkopen. Omdat het onderliggende aandeel wordt verkocht, ontvangt de uitgevende instelling een substantieel bedrag. Nogmaals, dit bedrag wordt het financieringsniveau genoemd.

Stel, u koopt een Turbo Long (ratio op 1) op Heineken tegen een prijs van € 1,50, terwijl de werkelijke marktprijs van het aandeel € 96,50 bedraagt. Dit zou betekenen dat de uitgever een Heineken aandeel heeft gekocht en een bedrag van € 95 heeft gefinancierd. Technisch gezien heeft deze Turbo Long op Heineken een financieringsniveau van € 95.

Dit principe is ook van toepassing op een Turbo Short (ratio op 1). Ervan uitgaande dat u een Turbo Short op Volkswagen koopt voor €4 terwijl de koers van het aandeel momenteel € 158 bedraagt, betekent dit dat de uitgever een aandeel Volkswagen heeft verkocht en € 162 financiert. Het bedrag dat de uitgever heeft ontvangen door het aandeel te shorten, wordt het financieringsniveau genoemd.

Hefboomwerking

Terugkomend op ons eerdere voorbeeld van de Turbo Long op Heineken. Let op dat naarmate de koers van Heineken stijgt van € 96,50 naar € 98, de koers van uw Turbo Long stijgt van € 1,50 naar € 3. Terwijl het onderliggende aandeel slechts met 1,5% stijgt, neemt uw Turbo Long met 100% toe. Door het financieringsniveau van het instrument heeft u niet alleen het voordeel dat u een klein bedrag kunt beleggen, maar kunt u ook een hogere winst behalen. Let wel, de mogelijke verliezen worden ook versneld.

Rente

Gezien het feit dat de uitgever een deel van de onderliggende waarde financiert in het geval van een Turbo Long, wordt er rente in rekening gebracht tegenover de belegger. De rente wordt niet rechtstreeks aan de belegger berekend, maar wordt dagelijks afgetrokken van het financieringsniveau van de Turbo.

Bij Turbo Short kan de uitgever echter een deel van de rente aan de belegger betalen. Anderzijds, ontvangt of betaalt de belegger de rente niet direct aan de uitgever. In plaats daarvan wordt het financieringsniveau van de Turbo Short dagelijks aangepast. Houdt u rekening met de rente als u de Turbo positie ’s nachts aanhoudt, omdat dit de koers van de Turbo beïnvloedt.

Prijs

Aangezien de prijsstelling wordt beïnvloed door het verschil tussen de prijs van de onderliggende waarde en het financieringsniveau, is het ook noodzakelijk om naar andere aspecten te kijken, zoals de verhouding, de wisselkoers en de dividenden. Hierom raden wij aan de volgende sectie “Prijsvorming van hefboomproducten” te lezen om volledig te begrijpen hoe de instrumenten worden geprijsd.

Stoploss-niveau

De levensduur van Turbo’s is theoretisch onbeperkt. Dit betekent dat zolang het onderliggende aandeel bestaat, de Turbo zelf ook zal bestaan. Echter, wanneer het stoploss-niveau wordt bereikt, zal de Turbo worden beëindigd. Wat wordt er precies bedoeld met het stoploss-niveau?

Het stoploss-niveau wordt bepaald door de uitgever, om de Turbo-positie te beschermen tegen grotere verliezen. In dit geval bepaalt de uitgevende instelling periodiek met welk bedrag de marktprijs van de onderliggende waarde kan dalen. Zodra de marktprijs van het onderliggende aandeel daalt tot de vastgestelde prijs, zal de Turbo stoppen met bestaan. Deze prijs wordt dus het stoploss-niveau genoemd. Wat er vervolgens gebeurt is dat de Turbo van de beurs wordt verwijderd en de positie van de belegger wordt afgewikkeld. De uitgever stopt de Turbo en betaalt een eventuele restwaarde aan de betreffende belegger.

Stel, de Turbo Long op ASML heeft een financieringsniveau van € 225 en een stoploss-niveau van € 227. De theoretische restwaarde is in dit geval gelijk aan € 2. Dit betekent dat de belegger een bedrag van € 2 aan restwaarde ontvangt wanneer het stoploss-niveau wordt geraakt. Door het stoploss-niveau wordt de belegger uiteindelijk beschermd tegen enorme verliezen. In het geval dat de prijs van ASML ver onder het stoploss-niveau daalt, zal er geen restwaarde overblijven. De uiteindelijke restwaarde wordt achteraf bepaald op basis van de vereffening van de afgedekte posities in de onderliggende waarde door de uitgever.

Afhankelijk van het stoploss-niveau ontvangt de belegger een restwaarde. Om te bepalen of de restwaarde aanwezig is, moet u kijken naar het verschil tussen het financieringsniveau en de uitkoopprijs. De restwaarde wordt aan de belegger uitbetaald als het stoploss-niveau hoger is dan het financieringsniveau. In sommige gevallen is de uitkoopprijs gelijk aan het financieringsniveau, waardoor er geen restwaarde voor de belegger overblijft.

Restwaarde

Zoals hierboven uitgelegd, stopt de Turbo bij het bereiken van het stoploss-niveau, waarna de uitgever de restwaarde aan de belegger betaalt. Het verschil tussen het financieringsniveau en de uitkoopprijs is de restwaarde.

Stel dat u een Turbo Long op ASML heeft terwijl de koers van ASML € 230 is en het stoploss-niveau is vastgesteld op € 227. Dit zou betekenen dat de koers van ASML enige ruimte heeft om te dalen tot een koers van € 227. Als de aandelen daadwerkelijk het stoploss-niveau van € 227 halen, zal de Turbo worden gestopt.

Het stoploss-niveau zal nooit onder (in geval van een Turbo Long) of boven (in geval van een Turbo Short) het financieringsniveau liggen, en de verliezen zullen dus nooit hoger zijn, dan uw initiële investering.

Samengevat

Restwaarde Turbo Long = stoploss-niveau – financieringsniveau

Restwaarde Turbo Short = financieringsniveau – stoploss-niveau

Prijsvorming van hefboomproducten

Bij het overwegen van Turbo’s is het belangrijk om te begrijpen hoe de prijs wordt berekend. Bij het bespreken van de prijsmechanica van Turbo’s, komen veel van de al besproken kenmerken weer aan bod. De formules van de prijsvorming worden hieronder weergegeven. Vervolgens worden de kenmerken stap voor stap uitgewerkt.

Prijs van een Turbo Long: [(Prijs van de onderliggende waarde – financieringsniveau) + gap risk premium] / (ratio * wisselkoers)

Prijs van een Turbo Short: [(Financieringsniveau – prijs van de onderliggende waarde) + gap risk premium] / (ratio * wisselkoers)

Turbo type

Zoals eerder besproken zijn er twee soorten Turbo’s. Als u positief gestemd bent over een bepaalde onderliggende waarde, kunt u overwegen een Turbo Long kopen. Echter, wanneer u merkt dat de markten onvermijdelijk zullen dalen, kunt u overwegen om een Turbo Short te kopen.

Het type instrument (Turbo Long of Turbo Short) is belangrijk voor de berekening van de prijzen.

Onderliggende waarde

Om de prijs van de Turbo’s te bepalen, mag de marktprijs van de onderliggende waarde niet worden genegeerd. Wanneer de koers van de onderliggende waarde stijgt, moet u rekening houden dat de koers van de Turbo Long ook stijgt. Wanneer de onderliggende waarde daalt, zal de koers van de Turbo Long ook dalen. Bij een Turbo Short zal de koers echter stijgen als de onderliggende waarde daalt. Daartegenover, zal de koers van de Turbo Short dalen als de onderliggende waarde stijgt.

Financieringsniveau

Bij de aankoop van een Turbo wordt een groot deel van de onderliggende waarde gefinancierd door de uitgevende instelling. Dit wordt het financieringsniveau genoemd. Als u een Turbo Long op Wirecard koopt terwijl de koers van Wirecard € 140 bedraagt, zal de uitgevende instelling een aanzienlijk bedrag financieren. Stel dat de uitgever € 135 financiert, terwijl het aandeel van Wirecard € 140 bedraagt, dan zou dit betekenen dat de Turbo Long (ratio op 1) € 5 kost. Anderzijds, door € 6 te betalen voor een Turbo Short (ratio op 1) op Galapagos terwijl de koers van het onderliggende aandeel € 150 bedraagt, betekent dit dat het financieringsniveau op € 156 wordt gewaardeerd.

Samengevat

Financieringsniveau van de Turbo Long = prijs van de onderliggende waarde – prijs van de Turbo Long

Financieringsniveau van Turbo Short = prijs van de onderliggende waarde + prijs van de Turbo Short

Gap risk premium

Bovenop het financieringsniveau kan een premie in rekening worden gebracht, genaamd de risk-gap premie. Deze premie wordt door de investeerder aan de uitgevende instelling betaald en is bedoeld om de uitgever te beschermen bij een sterke waardedaling (waardestijging) van de onderliggende waarde in het geval van een Turbo Long (Short). De gap-risk premie wordt bepaald door de uitgever. De berekeningen voor het vaststellen van de premie verschillen per uitgevende instelling.

Dividenden

Op de ex-dividenddatum is het gebruikelijk dat de koers van het aandeel daalt met de verwachte dividendwaarde. Dit heeft invloed op de koers van de Turbo Long. Stel dat het dividend wordt vastgesteld op € 1, terwijl een belastingtarief van 15% van toepassing is. Dit betekent dat het financieringsniveau van de Turbo Long wordt verlaagd met € 0,85, waardoor de prijs van de Turbo Long uiteindelijk met € 0,15 daalt. Het financieringsniveau van een Turbo Short wordt echter met € 1 verlaagd.

Zoals u kunt zien, speelt het financieringsniveau een grote rol in de prijsstelling van de Turbo. Om een goed beeld te krijgen van de prijsstelling van Turbo’s is het echter ook noodzakelijk om de ratio en de wisselkoers te bespreken.

Ratio

De ratio van een Turbo geeft aan hoeveel Turbo’s er nodig zijn om te beleggen in de onderliggende waarde. Stel, de ratio is ingesteld op 5. Dan betekent dit dat u 5 Turbo’s moet kopen als u in 1 onderliggende waarde wilt beleggen. De uitgever gebruikt een ratio vanwege de relatief hoge koers van de onderliggende waarde.

Wisselkoers

Turbo’s worden voornamelijk gedistribueerd door Europese uitgevers en aangeboden op Europese beurzen. Daarom worden hefboomproducten gewoonlijk in euro’s uitgedrukt. Aangezien Turbo’s voornamelijk gericht zijn op Europese aandelen, wordt er geen wisselkoers toegepast. Met andere woorden, zowel de Turbo zelf als de onderliggende aandelen luiden in euro’s.

Als we echter specifiek kijken naar Turbo’s op indices, is het mogelijk dat de onderliggende waarde in een andere valuta dan de euro is uitgedrukt. Stel, u wilt een Turbo Long kopen op de S&P 500 aandelenindex, dan dient u in dit geval rekening te houden dat de onderliggende waarde in dollars is uitgedrukt, terwijl de Turbo Long zelf in euro’s is uitgedrukt. Dit betekent dat de koers van de Turbo wordt beïnvloed door de wisselkoers van de euro/dollar.

Prijsmodel

Op deze pagina zijn nu alle belangrijke facetten aan bod gekomen, die van invloed zijn op de prijsstelling van Turbo’s. De onderstaande voorbeelden kunnen u helpen om de besproken onderdelen van het prijsmodel beter te begrijpen.

Bij het inspelen op een prijsstijging van bijvoorbeeld Siemens, kunt u een Turbo Long op Siemens kopen.

Stel dat de koers van het aandeel € 98 bedraagt en het financieringsniveau door de uitgever wordt gewaardeerd op € 90, zal de Turbo ongeveer € 8 kosten. Als echter een ratio wordt toegepast, heeft deze extra invloed op de prijs van de Turbo. Stel, de emittent heeft de ratio op 10 gezet, dit zou betekenen dat u 10 Turbo’s Long zou moeten kopen om te beleggen in 1 aandeel Siemens. De prijsstelling is dus als volgt:

Prijs van een Long Turbo Siemens = (€ 98 – € 90)/(10*wisselkoers)

De berekening geeft u een prijs van ongeveer € 0,80 voor de Turbo Long op Siemens. Houd er rekening mee dat de component van de wisselkoers niet wordt vermeld, aangezien zowel de Turbo als de onderliggende waarde in euro’s zijn uitgedrukt.

Stel dat u rendement wilt realiseren op een Amerikaanse aandelenindex, die volgens u onvermijdelijk zal dalen. U kunt in dat geval overwegen om een Turbo Short te kopen op de S&P 500. Stel dat de S&P 500 momenteel op 2.940 staat en het financieringsniveau op 3.040. Als de vastgestelde ratio 100 is en de huidige wisselkoers van EUR/USD 1,10, dan wordt de koers van de Turbo Short als volgt berekend:

Prijs van een Short Turbo S&P 500 = ($ 3.040 – $ 2.940)/(100 * 1,10)

Dit model geeft u een Turbo Short op de S&P 500 geprijsd op ongeveer € 0,91.

Risico's

Turbo’s zijn niet geschikt voor alle beleggers. Gezien de risico’s die gepaard gaan met het handelen in turbo’s, dient u dit product alleen te gebruiken als u de risico’s begrijpt. Voordat u ervoor kiest om in turbo’s te handelen, is het van belang dat u uw ervaring, beleggingsdoelstellingen, financiële middelen en alle andere relevante overwegingen zorgvuldig evalueert.

Marktrisico’s

De intrinsieke waarde van Turbo’s wordt beïnvloed door een reeks factoren. Turbo’s kunnen in prijs dalen als gevolg van marktomstandigheden.

Effect van een hefboom

De investering in een hefboomproduct is relatief klein, vanwege het feit dat een aanzienlijk deel van de onderliggende waarde door de uitgever wordt gefinancierd. Hierdoor ontstaat een hefboomwerking. Als de onderliggende waarde klimt of daalt, kan dit de prijs van de turbo sterk beïnvloeden.

Stoploss-niveau

Het is mogelijk dat u uw volledige initiële inleg verliest wanneer u belegt in een hefboomproduct. Door het stoploss-niveau, bepaald door de uitgevende partij, zal de belegger niet meer verliezen dan zijn initiële investering.

Beschikbaarheid van koersen

Turbo’s worden uitgegeven door financiële instellingen zoals Goldman Sachs, Commerzbank, Citibank en ING. De uitgevers zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van koersen en spelen een belangrijke rol in de liquiditeit van hefboomproducten. Hun verplichtingen om noteringen te verstrekken zijn echter niet onvoorwaardelijk en uw vermogen om te handelen vanuit een strategie kan afhankelijk zijn van de door de liquiditeitsaanbieder beschikbaar gestelde koersen.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is een belangrijke factor in de handel. Het liquiditeitsniveau van een contract kan namelijk van invloed zijn op de beslissing om al dan niet te handelen. Zelfs als een handelaar tot een sterk handelsbeeld komt, is het mogelijk dat hij niet in staat is om de strategie uit te voeren door een gebrek aan liquiditeit. Het is mogelijk dat er niet genoeg tegengestelde belangen in de markt zijn, tegen de juiste prijs, om een transactie uit te voeren. Zelfs als een transactie wordt uitgevoerd, bestaat altijd het risico dat het moeilijk of duur wordt om posities met een gebrek aan liquiditeit te sluiten. De liquiditeit van hefboomproducten varieert per onderliggende waarde en is afhankelijk van het marktsentiment.

Valutarisico

Als u handelt in een instrument dat in een andere valuta genoteerd staat dan de euro, loopt u een valutarisico. Als de valuta van het hefboomproduct waarin u belegt afneemt – ten opzichte van de euro – heeft dit een negatieve invloed op de waarde van uw turbo.

Gap risico

Aangezien Turbo’s alleen verhandeld kunnen worden tijdens de handelsuren die door de beurzen worden vastgesteld, moet de belegger rekening houden met een zogenaamde gaprisico. Onder gap wordt verstaan: het verschil tussen enerzijds de slotkoers van een bepaalde turbo op de vorige handelsdag en anderzijds de openingskoers van een bepaalde turbo op de volgende handelsdag. Indien er een grote kloof ontstaat, kan dit resulteren in een aanzienlijk verlies van de Turbo-positie, mede door het hefboomeffect. Houd er rekening mee dat, hoewel LYNX stoplossorder types als TRAIL- en STOP-orders aanbiedt, een Turbo al beschermd is door het stoploss-niveau. Als de koers van het onderliggende aandeel opent op of onder het stoploss-niveau, dan wordt de Turbo gestopt. Indien de betreffende Turbo een stoploss-niveau heeft boven (in het geval van een Turbo Long) of onder (in het geval van een Turbo Short) het financieringsniveau, kan een restwaarde worden overgedragen aan de belegger, afhankelijk van de onderliggende afwikkeling door de uitgever.

Verhoging van marginvereisten

Om zichzelf en haar klanten te beschermen, kan Interactive Brokers UK op elk moment de marginvereisten voor klanten op bestaande en nieuwe posities in hefboomproducten verhogen. Dit besluit kan het gevolg zijn van een sterke toename van de volatiliteit in het onderliggende effect, wanneer de marktkapitalisatie van het onderliggende effect onder een bepaalde drempel is gedaald of om andere redenen. Let wel, wanneer de margins worden aangepast, kan het gebeuren dat de rekening niet langer voldoet aan de marginvereisten. Is dit aan de orde, dan gaat de broker over tot het liquideren van posities om deze ontoereikendheid te zuiveren.

Liquidatierisico

Wanneer het totale onderpand in uw portefeuille onder de margevereisten daalt, heeft Interactive Brokers het recht om bepaalde posities zonder voorafgaande melding te sluiten, ongeacht of deze posities winstgevend of verliesgevend zijn. Als na de liquidatie uw rekening nog steeds een margin tekort heeft en u andere posities heeft als onderpand, dan zal Interactive Brokers UK andere posities sluiten om het margin tekort te elimineren. Wees u ervan bewust dat een liquidatie altijd plaatsvindt tegen de dan geldende beste bied- of laatprijs en dat u geen invloed heeft op de uiteindelijke transactieprijs. De liquidatie kan worden uitgevoerd tegen een verliesgevende prijs en kan op een voor u ongunstig moment worden uitgevoerd.

Marktrisico

De intrinsieke waarde van Turbo’s wordt beïnvloed door een reeks factoren. Turbo’s kunnen in prijs dalen als gevolg van marktomstandigheden. Wijziging in: De intrinsieke waarde van Turbo’s wordt beïnvloed door een reeks factoren. Zo kunnen Turbo’s in prijs dalen als gevolg van marktomstandigheden.

Gebruik

Er zijn een aantal verschillende redenen waarom beleggers in turbo’s handelen. Enkele redenen worden hieronder beschreven.

Risicobeheer

Hefboomproducten kunnen erg nuttig zijn om bepaalde risico’s van bestaande posities in een portefeuille te beperken.

 • Scenario 1: Hedging om een long portefeuille te beschermen
  Beleggers met een long portefeuille, maken winst in stijgende markten. Om de portefeuille te beschermen tegen dalende markten, kan de belegger een Turbo Short positie openen. Deze Turbo Short beperkt het risico van de long portefeuille in een dalende markt.
 • Scenario 2: Hedging om een short portefeuille te beschermen
  Beleggers met short posities maken winst in dalende markten. Om de portefeuille te beschermen kan het voor de belegger interessant zijn om een Turbo Long positie te openen. Deze Turbo Long beperkt het risico van de short posities in een stijgende markt.

Inspelen op onderliggende koersbewegingen zonder de onderliggende waarde te hoeven kopen / verkopen.

Met behulp van Turbo’s kan men profiteren van een prijsbeweging – omhoog of omlaag – van de onderliggende waarden, zonder de onderliggende waarden te hoeven kopen of verkopen. Enkele voorbeelden worden hieronder beschreven.

 • Scenario 1: Turbo Long kopen om in te spelen op een verwachte koersstijging
  Een belegger die verwacht dat de prijs van een bepaald aandeel gedurende een bepaalde periode zal stijgen, kan proberen te profiteren door Turbo’s Long te kopen. Indien de voorspelling van de richting en de timing van de koerswijziging correct is, kan het hefboomproduct later worden verkocht voor een hogere prijs, waardoor de positie met winst wordt gesloten. Als de prijs daalt in plaats van stijgt, zal de sluitingstransactie resulteren in een verlies. Door de hefboomwerking kunnen zowel verliezen als winsten worden versneld.
 • Scenario 2: Turbo Short kopen om te profiteren van een verwachte prijsdaling
  Indien een belegger negatief gestemd is over de aandelenmarkten, kan hij/zij overwegen om een Turbo Short te kopen. Als de koers van de onderliggende waarde daalt, zal de Turbo Short stijgen. Andersom, als de koers van de onderliggende waarde stijgt, zal de Turbo Short dalen.

Met behulp van indexturbo’s handelen in alle aandelen van een index met slechts één transactie

Door gebruik te maken van Index Turbo’s, kunt u inspelen op een stijgende of dalende markt, of een portefeuille afdekken (hedgen) met slechts één transactie. Bent u positief gestemd over de markt en wilt u hierop inspelen, dan kunt u overwegen een Index Turbo Long kopen. Dit betekent dat u niet een individueel aandeel hoeft te kiezen, maar dat u marktbreed belegt.

Beleggersprofiel

Voordat u in een financieel instrument belegt, moet u zorgvuldig beoordelen of het instrument past bij uw kennis en ervaring, beleggingsdoelstellingen en beleggingshorizon. Wanneer u overweegt om in Turbo’s te handelen, kunt u aan de hand van de volgende punten bepalen of Turbo’s goed bij uw profiel passen.

Complexiteit

Gezien de kenmerken van Turbo’s worden de instrumenten beschouwd als complexe producten. Daarom moet u de werking van het product volledig begrijpen voordat u handelt.

Eén van de belangrijkste kenmerken van een turbo is de financiering van de onderliggende waarde door de uitgever. Het financieringsniveau resulteert in de hefboomwerking van een Turbo. Wanneer de koers van de onderliggende waarde stijgt, zal de prijs van de Turbo Long aanzienlijk sneller stijgen. Wanneer de koers van de onderliggende waarde daalt, stijgt de koers van de Turbo Short aanzienlijk snel. Let er echter op dat niet alleen de winsten, maar ook de verliezen worden versneld door de hefboomwerking.

Kortom, handelen in Turbo’s brengt grote risico’s en verantwoordelijkheden met zich mee. Om verantwoord te kunnen handelen, moet de belegger de werking van het instrument en de risico’s die ermee gepaard gaan begrijpen.

Type belegger

Turbo’s zijn van nature het meest geschikt voor ervaren beleggers. De instrumenten kunnen zowel door particuliere als professionele beleggers worden verhandeld.

Kennis en ervaring

Voordat er in Turbo’s wordt gehandeld, is het belangrijk om rekening te houden met de kennis- en ervaringsnormen. LYNX vereist dat de belegger een historie heeft van het handelen in hefboomproducten van minimaal twee jaar en tevens voldoende kennis heeft van de werking en risico’s van het handelen in Turbo’s.

Financiële situatie en risicobewustzijn

Turbohandel brengt hoge risico’s met zich mee. Een kleine koersverandering in de onderliggende waarde kan een grote invloed hebben op de prijs van een contract. Het hefboomeffect verhoogt de potentiële winsten en verliezen.

Beleggers moeten zich ervan bewust zijn en erkennen dat tot 100% van het bedrag van de initiële investering verloren kan gaan als gevolg van Turbo handel. Door het door de uitgever vastgestelde stoploss-niveau, is het niet mogelijk om meer dan 100% van de investering te verliezen, omdat het stoploss-niveau niet onder (in het geval van een Turbo Long) of boven (in het geval van een Turbo Short) het financieringsniveau zal liggen.

Beleggingsdoel

Handelen in Turbo’s kan geschikt zijn voor bepaalde beleggingsdoelstellingen zoals hedging en gericht beleggen met een hefboomwerking.

Hedging

Hedging is een techniek die gebruikt wordt om de blootstelling aan verschillende risico’s van huidige posities te verminderen. Het afdekken van het beleggingsrisico betekent dat strategisch gebruik wordt gemaakt van instrumenten in de markt om het risico van eventuele negatieve prijsbewegingen af te dekken.

Beleggers kunnen Turbo’s gebruiken voor het afdekken van bestaande beleggingsportefeuilles van andere financiële instrumenten, zoals aandelen. Deze techniek houdt in principe in dat een Turbo Long of Turbo Short wordt gekocht: een belegger die de risico’s van de short portefeuille wil beheren, kan een Turbo Long positie innemen. De risico’s van een long portefeuille worden beperkt door de aankoop van een Turbo Short.

Gerichte beleggingen met hefboomwerking

Een gerichte belegging met hefboomwerking kan worden gedaan, wanneer de belegger wil inspelen op een bepaalde richting van een onderliggende waarde met behulp van een Turbo. Beleggen met een hefboom is een techniek die een hogere beleggingswinst nastreeft, door gebruik te maken van een hefboommechanisme.

Iemand die verwacht dat de prijs van een bepaalde onderliggende waarde in een bepaalde periode zal stijgen, kan proberen te profiteren door een Turbo Long te kopen. Aan de andere kant, kunt u een Turbo Short aankopen wanneer u op een negatief sentiment wilt inspelen. Indien uw voorspelling, met betrekking tot beweging van de koers en timing, correct is, kan de Turbo met winst worden verkocht. Echter, als de koers van de Turbo tegen u inloopt, zal de sluitingstransactie resulteren in een verlies.

Beleggingshorizon

Er is geen specifieke beleggingshorizon voor de handel in Turbo’s, hoewel de instrumenten vooral geschikt zijn voor de korte termijn (minder dan drie jaar).

Samenvatting

Deze webpagina heeft de belangrijkste kenmerken van hefboomproducten, zoals turbo’s beschreven. Hefboomproducten worden gezien als complexe beleggingsproducten en kunnen als volgt worden samengevat:

 • Een hefboomproduct is een beleggingsproduct waarmee een belegger kan profiteren van een stijging / daling van de koers van de onderliggende waarde;
 • Er zijn hefboomproducten beschikbaar met verschillende onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties, indices, grondstoffen en valuta;
 • De uitgever van een hefboomproduct financiert het overgrote deel, waardoor een lagere inleg nodig is dan bij een directe belegging in de onderliggende waarde;
 • Hierdoor ontstaat een hefboomeffect, dat leidt tot potentieel hogere winsten en verliezen;
 • Niet elke turbo heeft dezelfde hefboom.

Zoals elk financieel instrument hebben hefboomproducten voor- en nadelen:

Voordelen
 • Vastgesteld maximum verlies door stoploss
 • Geen maximum looptijd
 • Handelen met een hefboom
 • Mogelijkheid tot hedgen
Nadelen
 • Hefboom leidt tot hoger risico
 • Betalen van rente
 • Mogelijk verlies tot 100% van belegging
Begrippenlijst

Financieringsniveau

Het deel van de belegging dat door de uitgever van het hefboomproduct wordt gefinancierd.

Hedging

Hedgen of hedging betreft het (geheel of gedeeltelijk) afdekken van een financieel risico van een investering door middel van een andere investering.

Hefboom

Een hefboom is een investeringsinstrument om geleend geld te gebruiken om het potentiële rendement van een investering te verhogen, terwijl de initiële investering relatief laag blijft.

Onderliggende waarde

Een hefboomproduct is een derivaat dat gebaseerd is op een onderliggende waarde, zoals een aandeel, grondstof, index of Forex.

Ratio

De ratio geeft aan hoeveel contracten van het derivaat nodig zijn voor een belegging van één onderliggende waarde.

Restwaarde

Zodra het stoploss-niveau van het hefboomproduct wordt geraakt, die (in geval van een Turbo Long) boven of (in geval van een Turbo Short) onder is, zal de uitgevende partij een restwaarde overdragen aan de betreffende belegger. Het bedrag wordt gecrediteerd op het kassaldo van de belegger.

Stoploss-niveau

Wanneer de prijs van de onderliggende waarde een bepaald prijsniveau bereikt of overschrijdt, zal het derivaat ophouden te bestaan.

Turbo

Eén van de vele varianten die bekend zijn in de wereld van hefboomproducten:  De Turbo wordt gewoonlijk uitgegeven door Commerzbank, Citibank, ING, Goldman Sachs en BNP Paribas.

Uitgever

Een uitgever is een financiële entiteit die effecten ontwikkelt, registreert en verkoopt om haar activiteiten te financieren.

Wisselkoers

De waarde van een valuta omgerekend in een andere valuta.