Margin-­­ en rentetarieven

Margin­ en rentetarieven

Handel tegen gunstige financieringstarieven: profiteer van lage rentetarieven op marginleningen. U betaalt enkel rente wanneer u daadwerkelijk gebruikmaakt van lenen op margin.

Met een marginrekening heeft u via LYNX de mogelijkheid om op margin te handelen, waarbij uw eigen geld of effecten als onderpand gelden. U kunt bijvoorbeeld geld lenen om aandelen te kopen of u kunt aandelen lenen om ze te shorten. Uw cashsaldo en uw effecten worden in dat geval door de broker als onderpand gezien.

De huidige credit- en debetrente vindt u in het onderstaande renteoverzicht. De debetrentevoeten zijn relevant voor marginleningen. In het overzicht kunt u ook informatie over de algemene creditrente op cashsaldi, over de kosten en creditrente in verband met short salestransacties en over de financieringskosten voor de handel in CFD’s terugvinden.

Credit- en debetrente, Short Sale kosten, CFD financieringstarieven

Hieronder vindt u informatie over credit- en debetrentevoeten.

Cliënten kunnen creditrente ontvangen op long settled cash saldi. Rentes worden dagelijks bijgewerkt en worden berekend op basis van een referentiebenchmark en een markdown voor elke valuta. Houd er rekening mee dat het creditrentetarief kan variëren afhankelijk van uw Netto Activa Waarde (NAV).

De te ontvangen rente wordt dagelijks opgebouwd en maandelijks op de derde werkdag van de volgende maand daadwerkelijk in rekening gebracht.

Het bedrag aan creditrente wordt weergegeven in de onderstaande tabel. Om de tabel te bekijken, voert u uw NAV in USD in en selecteert u de valuta waarvan u de creditrente wenst te bekijken. 

Valuta Tier NAV aangepast rentepercentage vanaf

Belangrijke opmerkingen:

 1. Creditrente op rekeningen bij Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) is over het algemeen onderworpen aan een bronbelasting van 20% over het uitgekeerde rentebedrag. Afhankelijk van de juridische status of het belastingland van de cliënt zijn er vrijstellingen en verlagingen beschikbaar voor deze vereiste. Meer informatie is hier te vinden.
 2. Bij het berekenen van de tarieven dient u er rekening mee te houden dat een samengesteld tarief op basis van de bovenstaande tiers wordt gebruikt. De niveaus waarop de rentetarieven zijn gebaseerd, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 3. In het geval dat u een rekening heeft bij IBIE, is de berekening van long settled cash als volgt: Ending Settled Cash – Short Stock Collateral Value.
 4. Creditrente op rekeningen bij Interactive Brokers U.K. Limited (IBUK) wordt verdiend op positief settled cash saldi die worden aangehouden in het effectensegment van een rekening, maar niet op cash saldi dat wordt aangehouden in het grondstoffensegment. Meer informatie over de berekening is hier te vinden.

Belangrijke informatie:

Rentetarieven zijn variabel en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De rentecalculator is gebaseerd op informatie waarvan wij geloven dat deze accuraat en juist is, maar LYNX garandeert niet de nauwkeurigheid of volledigheid ervan en er kan niet op worden vertrouwd als zodanig. LYNX is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor resultaten verkregen uit het gebruik van deze calculator.

LYNX is geen bank en voert geen activiteiten uit op het gebied van het aantrekken van deposito’s. Daarom keert LYNX geen creditrente uit. EEA-klanten van LYNX hebben een rekening bij Interactive Brokers Ireland (IBIE) en niet-EEA-klanten hebben een rekening bij Interactive Brokers U.K. Ltd. (IBUK). Interactive Brokers Group (IBKR), inclusief de dochterondernemingen van de groep, kan mogelijk creditrente betalen aan LYNX-klanten op lang afgewikkelde contante saldi. Rekeningen met een nettovermogenswaarde (NAV) van USD 100.000 (of equivalent) of meer ontvangen rente tegen het volledige tarief waarvoor ze in aanmerking komen bij IBKR. Rekeningen met een NAV van minder dan USD 100.000 (of equivalent) ontvangen rente tegen tarieven die evenredig zijn met de grootte van de rekening. LYNX brengt een zogenaamde “LYNX Markdown” in rekening, een bedrag van [%markdown%] op lang afgewikkelde contante saldi dat wordt afgetrokken van de creditrente die door IBKR wordt betaald. Als de credit markdown die door LYNX in rekening wordt gebracht groter is dan de creditrente die door IBKR wordt betaald, ontvangt de klant geen rente.

Uitgedrukt als formule wordt de creditrente als volgt berekend voor elke categorie: Creditrente = Min(IBKR tarief; Max(IBKR tarief – LYNX Markdown; 0)). Let op, op uw rekening wordt in het algemeen rente betaald door IBKR, behalve in gevallen waarin het IBKR-credit rentetarief negatief is. Wanneer het tarief negatief is, brengt IBKR rente in rekening op uw rekening. Het negatieve tarief dat wordt toegepast op rekeningen die deze valuta’s aanhouden, is ongeacht de grootte van de rekening hetzelfde. Om de zogenaamde IBKR-tarieven te bepalen, voegt IBKR een marge toe rond een variabel referentie-rente benchmark (“BM”) voor elke valuta in tiers. IBKR gebruikt een samengesteld tarief op basis van de categorieën die op deze pagina worden beschreven, waar u ook de BM- en IBKR-tarieven kunt vinden.

Voorbeelden van hoe de creditrente wordt berekend, kunt u hier vinden.

Something went wrong. Please try again later
Loading ...

Bij het berekenen van de tarieven moet u er rekening mee houden dat er een samengesteld tarief op basis van de onderstaande tiers wordt gebruikt. Bijvoorbeeld, voor een saldo boven de USD 1.000.000 wordt de eerste 100.000 berekend tegen het tarief van Categorie I, de volgende 900.000 tegen het tarief van Categorie II, enzovoort. Bij het bepalen van de opgegeven spread wordt de vastgestelde benchmarkrente of een benchmarkrente van 0 gebruikt voor alle benchmarkrentes die lager zijn dan 0.

De te betalen rente wordt dagelijks opgebouwd en maandelijks op de derde werkdag van de volgende maand daadwerkelijk in rekening gebracht.

De categorieën waarop de rente is gebaseerd, kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving aan klanten veranderen. Dergelijke aanpassingen worden periodiek gedaan om te compenseren voor veranderingen in valutakoersen.

Het volgende overzicht toont het debetrentepercentage vanaf de opgegeven datum. Dit overzicht wordt regelmatig door ons bijgewerkt.

ValutaBM-tarieven vanaf 18/04/2024Benchmark (BM)Debetrente
Flag us
USD
5.330%Reference Benchmark USD0 ≤ 100,000: 8.830%
100,000 ≤ 1,000,000: 8.330%
1,000,000 ≤ 50,000,000: 8.080%
50,000,000 ≤ 200,000,000: 7.830%
> 200,000,000: 7.830%
Flag eu
EUR
3.926%Reference Benchmark EUR0 ≤ 90,000: 7.426%
90,000 ≤ 900,000: 6.926%
900,000 ≤ 44,000,000: 6.676%
44,000,000 ≤ 180,000,000: 6.426%
> 180,000,000: 6.426%
Flag ae
AED
5.272%Reference Benchmark AED0 ≤ 350,000: 9.772%
350,000 ≤ 3,500,000: 9.272%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 8.772%
> 350,000,000: 8.772%
Flag au
AUD
4.270%Reference Benchmark AUD0 ≤ 150,000: 7.770%
150,000 ≤ 1,500,000: 7.270%
1,500,000 ≤ 75,000,000: 7.020%
75,000,000 ≤ 300,000,000: 6.770%
> 300,000,000: 6.770%
Flag ca
CAD
4.878%Reference Benchmark CAD0 ≤ 130,000: 8.378%
130,000 ≤ 1,300,000: 7.878%
1,300,000 ≤ 64,000,000: 7.628%
64,000,000 ≤ 260,000,000: 7.378%
> 260,000,000: 7.378%
Flag ch
CHF
1.275%Reference Benchmark CHF0 ≤ 90,000: 4.775%
90,000 ≤ 900,000: 4.275%
900,000 ≤ 46,000,000: 4.025%
46,000,000 ≤ 180,000,000: 3.775%
> 180,000,000: 3.775%
Flag cn
CNH
6.318%Reference Benchmark CNH0 ≤ 700,000: 12.318%
700,000 ≤ 7,000,000: 11.318%
7,000,000 ≤ 350,000,000: 10.818%
> 350,000,000: 10.318%
Flag cz
CZK
5.789%Reference Benchmark CZK0 ≤ 400,000,000: 10.789%
> 400,000,000: 10.789%
Flag dk
DKK
3.522%Reference Benchmark DKK0 ≤ 120,000,000: 8.522%
> 120,000,000: 8.522%
Flag gb
GBP
5.175%Reference Benchmark GBP0 ≤ 80,000: 8.675%
80,000 ≤ 800,000: 8.175%
800,000 ≤ 38,000,000: 7.925%
38,000,000 ≤ 150,000,000: 7.675%
> 150,000,000: 7.675%
Flag hk
HKD
3.830%Reference Benchmark HKD0 ≤ 780,000: 8.330%
780,000 ≤ 7,800,000: 7.830%
7,800,000 ≤ 780,000,000: 7.330%
> 780,000,000: 7.330%
Flag hu
HUF
8.051%Reference Benchmark HUF0 ≤ 4,500,000,000: 15.051%
> 4,500,000,000: 15.051%
Flag il
ILS
4.081%Reference Benchmark ILS0 ≤ 80,000,000: 11.081%
> 80,000,000: 11.081%
Flag in
INR
6.600%Reference Benchmark INRAll: 11.600%
Flag jp
JPY
-0.091%Reference Benchmark JPY0 ≤ 11,000,000: 3.500%
11,000,000 ≤ 114,000,000: 3.000%
114,000,000 ≤ 5,700,000,000: 2.750%
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000: 2.750%
> 23,000,000,000: 2.750%
Flag kr
KRW
3.500%Reference Benchmark KRW0 ≤ 120,000,000: 7.500%
120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 7.000%
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 6.500%
> 24,000,000,000: 6.500%
Flag mx
MXN
10.729%Reference Benchmark MXN0 ≤ 2,000,000: 15.729%
2,000,000 ≤ 20,000,000: 14.729%
20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 14.229%
> 2,000,000,000: 14.229%
Flag no
NOK
4.424%Reference Benchmark NOK0 ≤ 900,000: 7.924%
900,000 ≤ 9,000,000: 7.424%
9,000,000 ≤ 450,000,000: 7.174%
450,000,000 ≤ 1,800,000,000: 6.924%
> 1,800,000,000: 6.924%
Flag nz
NZD
5.077%Reference Benchmark NZD0 ≤ 150,000: 8.577%
150,000 ≤ 1,500,000: 8.077%
1,500,000 ≤ 150,000,000: 7.827%
> 150,000,000: 7.827%
Flag pl
PLN
5.968%Reference Benchmark PLN0 ≤ 70,000,000: 10.968%
> 70,000,000: 10.968%
Flag ru
RUB
15.720%Reference Benchmark RUB0 ≤ 660,000,000: 22.720%
> 660,000,000: 22.720%
Flag sa
SAR
5.382%Reference Benchmark SAR0 ≤ 350,000: 9.882%
350,000 ≤ 3,500,000: 9.382%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 8.882%
> 350,000,000: 8.882%
Flag se
SEK
3.812%Reference Benchmark SEK0 ≤ 900,000: 7.312%
900,000 ≤ 9,100,000: 6.812%
9,100,000 ≤ 454,000,000: 6.562%
454,000,000 ≤ 1,820,000,000: 6.312%
> 1,820,000,000: 6.312%
Flag sg
SGD
3.279%Reference Benchmark SGD0 ≤ 140,000: 6.779%
140,000 ≤ 1,400,000: 6.279%
1,400,000 ≤ 68,000,000: 6.029%
68,000,000 ≤ 270,000,000: 5.779%
> 270,000,000: 5.779%
Flag tr
TRY
51.038%Reference Benchmark TRY0 ≤ 250,000,000: 58.038%
> 250,000,000: 59.038%
Flag za
ZAR
7.737%Reference Benchmark ZAR0 ≤ 1,500,000: 11.237%
1,500,000 ≤ 15,000,000: 10.737%
15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 10.487%
> 1,500,000,000: 10.487%


Belangrijke informatie

De vermelde debetrentes in de tabel zijn variabel en omvatten markups die door IBKR en LYNX worden berekend op basis van de respectievelijke referentiebenchmarkrente. De markups aangerekend door IBKR, kunnen per tier verschillen. LYNX rekent een markup van 2% voor elke valuta. 0,25% van de markup op debetrente die door LYNX in rekening worden gebracht, wordt door IBKR geïnd.

Om te bepalen wat de rente is die aan rekeninghouders wordt betaald of in rekening wordt gebracht over debetsaldi, wordt aan elke valuta een referentiebenchmarkrente toegewezen. De referentiebenchmarkrente wordt door Interactive Brokers (IBKR) bepaald aan de hand van de korte termijn marktrente, maar is gelimiteerd tot boven/onder algemeen gebruikte externe referentietarieven of, waar van toepassing, bankdepositorentes.

Zie de tabel hieronder voor de huidige referentiebenchmarkrente:

ValutaBenchmark (BM)BM-tarieven vanaf 18/04/2024
Flag us
USD
Reference Benchmark USD5.330%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR3.926%
Flag ae
AED
Reference Benchmark AED5.272%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD4.270%
Flag bg
BGN
Reference Benchmark BGN3.800%
Flag br
BRL
Reference Benchmark BRL10.650%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD4.878%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF1.275%
Flag cn
CNH
Reference Benchmark CNH6.318%
Flag cz
CZK
Reference Benchmark CZK5.789%
Flag dk
DKK
Reference Benchmark DKK3.522%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP5.175%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD3.830%
Flag hu
HUF
Reference Benchmark HUF8.051%
Flag il
ILS
Reference Benchmark ILS4.081%
Flag in
INR
Reference Benchmark INR6.600%
Flag jp
JPY
Reference Benchmark JPY-0.091%
Flag kr
KRW
Reference Benchmark KRW3.500%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN10.729%
Flag no
NOK
Reference Benchmark NOK4.424%
Flag nz
NZD
Reference Benchmark NZD5.077%
Flag pl
PLN
Reference Benchmark PLN5.968%
Flag ro
RON
Reference Benchmark RON5.756%
Flag ru
RUB
Reference Benchmark RUB15.720%
Flag sa
SAR
Reference Benchmark SAR5.382%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK3.812%
Flag sg
SGD
Reference Benchmark SGD3.279%
Flag tr
TRY
Reference Benchmark TRY51.038%
Flag za
ZAR
Reference Benchmark ZAR7.737%

Methodologie voor het bepalen van de effectieve tarieven

Achtergrond

Om te bepalen wat de rente is die aan rekeninghouders wordt betaald of in rekening wordt gebracht over debetsaldi, wordt aan elke valuta een referentiebenchmarkrente toegewezen. Het IBKR referentiebenchmarkpercentage wordt bepaald aan de hand van de korte termijn marktrente, maar is gelimiteerd tot boven/beneden algemeen gebruikte externe referentietarieven of, waar van toepassing, bankdepositorentes. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe de IBKR referentiebenchmark tarieven worden bepaald.

Referentietarieven

Referentietarieven worden bepaald aan de hand van een proces bestaande uit drie stappen. De tarieven zijn gelimiteerd tot boven/onder de traditionele externe referentietarieven. Voor valuta’s en IBKR-filialen waar de prijzen op de Forex swapmarkt niet van invloed zijn op de rentetarieven die wij aan onze klanten betalen of in rekening brengen, wordt stap 1 weggelaten uit de uiteindelijke tariefbepaling.

 1. Impliciete marktkoersen
  Voor de prijsbepaling maakt IB gebruik van korte termijn Forex swapmarkten. Aangezien de meeste transacties betrekking hebben op de US dollar, worden de Forex-swapkoersen van valuta’s ten opzichte van de US dollar opgenomen over een vooraf bepaalde tijdsperiode die de “fixing time window” wordt genoemd. Deze tijdsperiode is representatief voor liquide handelstijden en primaire handelsvolumes. De specifieke looptijd van de swaps en de gebruikte fixingvensters zijn afhankelijk van de valuta. Wij gebruiken de beste bied- en laatkoersen van een groep van maximaal 12 van de grootste Forex-handelsbanken om de impliciete niet-USD korte-termijnkoersen te berekenen – doorgaans Overnight (T/T+1), Tom Next (T+1/T+2) of Spot Next (T+2/T+3). Bij het sluiten van de fixing time window worden deze berekeningen gesorteerd, waarbij de laagste en hoogste koersen buiten beschouwing worden gelaten. Van de overige waarden wordt het gemiddelde genomen om de impliciete referentierente op de markt te bepalen.
 2. Traditionele externe benchmarkreferentietarieven
  Voor traditionele benchmarks maken wij gebruik van gepubliceerde referentietarieven en, waar van toepassing, bankdepositotarieven. Deze tarieven worden doorgaans bepaald op basis van bankonderzoek of feitelijke transacties. Bijvoorbeeld de Hong Kong Inter-Bank Offered Rate (HIBOR) wordt bepaald door een enquête bij een panel van banken naar de rente waartegen zij dagelijks op een bepaald tijdstip geld kunnen lenen van andere banken. Daarentegen wordt de effectieve rentevoet van de Fed Funds in US dollar berekend als het gewogen gemiddelde van de interbancaire leningtarieven die op de Fed Funds-markt worden verhandeld.
  De hervorming van de rentebenchmarks (IBOR-hervorming), die in 2013 door de G20-landen is gelanceerd en door regelgevende autoriteiten en werkgroepen uit de openbare en particuliere sector wordt uitgevoerd, vervangt geleidelijk de op bankenenquêtes gebaseerde tarieven door nieuwe transactiegedreven referentietarieven. Zo zullen de LIBOR-tarieven eind 2021 ophouden te bestaan en worden vervangen door nieuwe, door de markt aanvaarde, benchmarks.
 3. IBKR referentiebenchmarkrentes
  De definitieve IBKR referentiebenchmark tarieven worden vervolgens bepaald door gebruik te maken van de impliciete marktreferentierente, zoals beschreven in stap 1 van het proces. Deze rente is vervolgens gelimiteerd door een bepaald bedrag boven/onder de traditionele externe referentiebenchmarkrente, zoals beschreven in stap 2 van het proces. Voor valuta’s en IBKR-filialen waarvoor de prijsstelling op de Forex swapmarkt niet relevant is, worden de definitieve IBKR referentiebenchmarktarieven bepaald aan de hand van traditionele benchmarks of bankdepositorentes, met bovenvermelde boven- en ondergrenzen. De plafonds kunnen te allen tijde zonder uitdrukkelijke voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden in de onderstaande tabel vermeld, samen met de relevante valuta- en benchmarkreferentietarieven.


Voorbeeld A
Stel dat de impliciete marktrente voor GBP 0,55% bedraagt. De Sterling Overnight Index Average (SONIA) referentierente bedraagt 0,65%. Het effectieve tarief is dan gelijk aan het impliciete markttarief van 0,55%, aangezien het nog steeds binnen de limiet van 1,00% rond het SONIA-referentietarief van 0,65% ligt.

Voorbeeld B
Indien de impliciete marktrente voor CNH 4,5% bedroeg, maar de overnight CNH-referentierente voor dezelfde periode bedroeg 1,0%, dan wordt de effectieve rente begrensd op 2,0% boven de CNH-referentierente, ofwel 3,0% (1,0% referentierente + 2,0% maximum).

ValutaBeschrijving van de benchmarkOnderste limiet1Bovenste limiet1
USDFed Funds Effective (Overnight rate)0,00%0,00%
AEDEIBOR, Emirates Interbank Offered Rate3,00%3,00%
AUDRBA Daily Cash Rate Target1,00%1,00%
CADBank of Canada Overnight Lending Rate1,00%1,00%
CHFSwiss Average Rate Overnight (SARON)1,00%1,00%
CNY/CNHCNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA)2,00%2,00%
CZKPrague ON Interbank Offered Rate1,00%1,00%
DKKDanish Tom/Next Index1,00%1,00%
EUREuro Short-Term Rate (€STR)1,00%1,00%
GBPSterling Overnight Index Average (SONIA)1,00%1,00%
HKDHKD HIBOR (Overnight rate)1,00%1,00%
HUFBudapest Interbank Offered Rate1,00%1,00%
ILSTel Aviv Interbank Offered O/N Rate1,00%1,00%
INRCentral Bank of India Base Rate0,00%0,00%
JPYTokyo Overnight Average Rate (TONAR)1,00%1,00%
KRWKorean Won KORIBOR (1 week)0,00%0,00%
MXNMexican Interbank TIIE (28 day rate)3,00%3,00%
NOKNorwegian Overnight Weighted Average1,00%1,00%
NZDNew Zealand Dollar Official Cash Daily Rate1,00%1,00%
PLNWIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)1,00%1,00%
RUBRUONIA (Ruble Overnight Index Average)3,00%3,00%
SARSAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate3,00%3,00%
SEKSEK STIBOR (Overnight Rate)1,00%1,00%
SGDSingapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate1,00%1,00%
TRYTRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate)NO CAPNO CAP
ZARSouth Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)3,00%3,00%

¹ De limieten of de toegestane afwijking voor de effectieve rentevoet boven of onder de referentievaststelling kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke voorafgaande kennisgeving.

Er zijn twee factoren voor de dagelijkse kosten/inkomsten gerelateerd aan shorttransacties in aandelen, op aandelen gelijkende instrumenten en obligaties:

– Leenvergoeding

– Short Sale Opbrengsten, rente die u ontvangt

Leenvergoeding

Wanneer u short gaat in effecten, dient u een leenvergoeding betalen. De kosten voor het lenen van posities in aandelen met speciale overwegingen (bijvoorbeeld moeilijk te lenen instrumenten) zijn gewoonlijk hoger dan voor makkelijk verkrijgbare aandelen. Deze extra kosten worden doorberekend in de vorm van een lagere creditrente voor short aandelen. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot een netto debet short stock creditrente als de kosten om te lenen hoger zijn dan de verdiende rente. LYNX berekent aan haar klanten toeslagen op basis van IBKR’s leentarieven, ingevoerd als een variabel en vast percentage van IBKR’s leentarief. De vaste LYNX Spread is 1% en de variabele LYNX Spread is 25%. De totale kosten worden als volgt berekend: Totale kosten = Max(IBKR Borrow Rate + vaste LYNX Spread, IBKR Borrow Rate x ( 1 + variabele LYNX Spread). Om de indicatieve short stock rentetarieven voor een specifiek aandeel te bekijken, raden wij u aan gebruik te maken van de Short Stock (SLB) Availability tool in het Support menu in Client Portal.

Short Sale Opbrengsten, rente die u ontvangt

Enkel rekeningen met een netto vermogenswaarde van meer dan USD 100.000 komen in aanmerking voor creditrente op deze cashsaldi. Creditrente op cashsaldi uit de opbrengsten van short verkopen vindt u in onderstaande tabel en worden als volgt berekend:

Creditrente op cashsaldi uit de opbrengsten van short verkopen = Benchmark (BM) – Spread

De spread wordt als volgt berekend: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. De LYNX Spread bedraagt 5%.

ValutaBenchmark (BM)BM-tarieven vanaf 18/04/2024Kredietrente
Flag us
USD
Reference Benchmark USD5.330%0 – 100,000: 0.000%
100,000.01 – 1,000,000: 0.000%
1,000,000.01 – 3,000,000: 0.000%
3,000,000.01 +: 0.080%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR3.926%0 – 90,000: 0.000%
90,000.01+: 0.000%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD4.270%0 – 150,000: 0.000%
150,000.01 +: 0.000%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD4.878%0 – 130,000: 0.000%
130,000.01 – 1,300,000: 0.000%
1,300,000.01 – 3,000,000: 0.000%
3,000,000.01 +: 0.000%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF1.275%0 – 90,000: 0.000%
90,000.01 +: 0.000%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP5.175%0 – 80,000: 0.000%
80,000.01+: 0.000%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD3.830%0 – 780,000: 0.000%
780000.01: 0.000%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN10.729%0 – 2,000,000: 0.000%
2,000,000.01+: 1.729%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK3.812%0 – 900,000: 0.000%
900,000.01+: 0.000%

Hieronder vindt u informatie over CFD financieringstarieven terug.

Contractrente wordt dagelijks berekend over alle open CFD-posities die worden aangehouden bij het sluiten van de handelssessie. De contractrente voor aandelen CFD’s is gebaseerd op een benchmarkwaarde (BM) en een spread, en wordt als volgt berekend:

Contractrente op long posities = Benchmark (BM) + Spread

Contractrente op short posities = Benchmark (BM) – Spread

De spread wordt als volgt berekend: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. De LYNX Spread bedraagt 2%.

Voor open long posities wordt rente in rekening gebracht. Voor open short posities wordt de rente meestal bijgeschreven op uw rekening, behalve in gevallen waarin sprake is van een negatieve contractrente. Als de contractrente negatief is, wordt deze rente ten laste van uw rekening gebracht. De contractrente wordt toegepast als een gemengde rentevoet op basis van de notionele saldi zoals hieronder aangegeven.

Er worden extra kosten in rekening gebracht voor short CFD-posities, die voor elk aandeel afzonderlijk worden bepaald op basis van marktrentes. IBKR zal niet-bindende, indicatieve leentarieven aan klanten verstrekken. Leentarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen gedurende de looptijd van de short positie op basis van marktomstandigheden.

ValutaPositieTier ITier IIAandelen-CFD’s onder Tier 1Aandelen-CFD’s tussen Tier 1 en Tier 2Aandelen-CFD’s boven Tier 2
AUDLong/Short14000014000008.77% / -0.23%, (BM +/- 4.5%)8.77% / -0.23%, (BM +/- 4.5%)8.77% / -0.23%, (BM +/- 4.5%)
BRLLong/Short500000500000015.65% / 5.15%%, (BM + 5% / -5.5%)15.4% / 5.65%%, (BM + 4.75% / -5%)15.15% / 6.15%%, (BM + 4.5% / -4.5%)
CHFLong/Short900009000005.775% / -3.225%, (BM +/- 4.5%)5.275% / -2.725%, (BM +/- 4%)4.775% / -2.225%, (BM +/- 3.5%)
CZKLong/ShortN/AN/A11.789% / -0.211%, (BM +/- 6%)11.789% / -0.211%, (BM +/- 6%)11.789% / -0.211%, (BM +/- 6%)
DKKLong/ShortN/AN/A8.022% / -0.978%, (BM +/- 4.5%)8.022% / -0.978%, (BM +/- 4.5%)8.022% / -0.978%, (BM +/- 4.5%)
EURLong/Short900009000008.426% / -0.574%, (BM +/- 4.5%)7.926% / -0.073%, (BM +/- 4%)7.426% / 0.426%, (BM +/- 3.5%)
GBPLong/Short800008000009.675% / 0.675%, (BM +/- 4.5%)9.175% / 1.175%, (BM +/- 4%)8.675% / 1.675%, (BM +/- 3.5%)
HKDLong/Short78000078000008.33% / -0.67%, (BM +/- 4.5%)8.33% / -0.67%, (BM +/- 4.5%)8.33% / -0.67%, (BM +/- 4.5%)
JPYLong/ShortN/AN/A4.5% / -4.591%, (BM +/- 4.5%)4.5% / -4.591%, (BM +/- 4.5%)4.5% / -4.591%, (BM +/- 4.5%)
NOKLong/Short90000090000008.924% / -0.076%, (BM +/- 4.5%)8.424% / 0.424%, (BM +/- 4%)7.924% / 0.924%, (BM +/- 3.5%)
RUBLongN/AN/A23.72%%, (BM + 8%)23.72%%, (BM + 8%)23.72%%, (BM + 8%)
SEKLong/Short90000090000008.312% / -0.688%, (BM +/- 4.5%)7.812% / -0.188%, (BM +/- 4%)7.312% / 0.312%, (BM +/- 3.5%)
SGDLong/Short14000014000008.279% / -1.721%, (BM +/- 5%)8.279% / -1.721%, (BM +/- 5%)8.279% / -1.721%, (BM +/- 5%)
USDLong/Short10000010000009.83% / 0.83%, (BM +/- 4.5%)9.33% / 1.33%, (BM +/- 4%)8.83% / 1.83%, (BM +/- 3.5%)
ZARLong/Short15000001500000012.737% / 2.237%%, (BM + 5% / -5.5%)12.487% / 2.737%%, (BM + 4.75% / -5%)12.237% / 3.237%%, (BM + 4.5% / -4.5%)

Contractrente wordt dagelijks berekend over alle open CFD-posities bij het sluiten van de handelssessie. Contractrente voor index en metaal CFD’s zijn gebaseerd op een benchmarkwaarde (BM) en een spread en worden als volgt berekend:

Contractrente op long posities = Benchmark (BM) + Spread

Contractrente op short posities = Benchmark (BM) – Spread

De spread wordt als volgt berekend: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. De LYNX Spread bedraagt 2%.

Voor open long posities wordt rente in rekening gebracht. Voor open short posities wordt de rente meestal bijgeschreven op uw rekening, behalve in gevallen waarin er sprake is van een negatieve contractrente. Als de contractrente negatief is, wordt deze rente ten laste van uw rekening gebracht. De contractrente wordt toegepast als een gemengde rentevoet op basis van de notionele saldi zoals hieronder aangegeven.

ValutaPositieGedebiteerde/betaalde contractrente voor open CFD-posities
AUDLong/Short8.77% / -0.23, (BM +/- 4.5%)
CHFLong/Short5.775% / -3.225, (BM +/- 4.5%)
EURLong/Short8.426% / -0.574, (BM +/- 4.5%)
GBPLong/Short9.675% / 0.675, (BM +/- 4.5%)
HKDLong/Short8.33% / -0.67, (BM +/- 4.5%)
JPYLong/Short4.5% / -4.591, (BM +/- 4.5%)
USDLong/Short9.83% / 0.83, (BM +/- 4.5%)


Contractrente wordt altijd toegepast in de contractvaluta van de CFD, en wordt berekend aan de hand van de formule:

CONTRACTRENTE = I x UPV x N/360 (365 VOOR GBP)

I = De contractrentevoet

UPV = De onderliggende positiewaarde, berekend als de dagelijkse afwikkelingsprijs van de CFD x het aantal contracten

N = Het aantal dagen waarvoor de contractrente wordt berekend.

De overdrachtsrente voor Forex CFD’s is gebaseerd op een valutapaar-specifieke benchmark en een spread:

Contractrente op long posities = Valutapaar-specifieke Benchmark (BM) – Spread

Contractrente op short posities = valutapaar-specifieke benchmark (BM) + spread

De valutapaar-specifieke benchmark is het verschil tussen de benchmarkkoersen voor de twee valuta’s. Deze wordt als volgt berekend:  BM = BM Basisvaluta – BM Quote-valuta.

De spread wordt als volgt berekend: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. De LYNX Spread is 2%.

Het toepasselijke klantentarief voor long posities is Pair BM – IBKR spread, voor short posities is dit Pair BM + IBKR spread. Het is belangrijk op te merken dat de long koers wordt toegepast als een credit, de short koers als een debet. Bijgevolg betekent een positieve koers voor een long positie een credit en een negatieve koers een debit. Voor short posities daarentegen betekent een positieve koers een debit en een negatieve koers een credit.

Rente op Forex CFD-saldi wordt berekend op een zelfstandige basis en wordt niet gecombineerd of verrekend met andere valutaposities, met inbegrip van de Spot FX. Hoewel IBKR niet rechtstreeks verwijst naar swaprentes, behoudt IBKR zich het recht voor om hogere spreads toe te passen in uitzonderlijke marktomstandigheden, zoals tijdens pieken in swaprentes die kunnen optreden rond fiscale jaarafsluitingen.

De rente wordt berekend over de waarde van het contract, uitgedrukt in de noteringsvaluta, en wordt in die valuta gecrediteerd of gedebiteerd.

ValutapaarPositieTier ITier IIBM per valutapaarForex-CFD’s onder Tier 1Forex-CFD’s tussen Tier 1 en Tier 2Forex-CFD’s boven Tier 2
AUD.CADLong/Short130000013000000-0.609%-4.609% / 3.391%, (BM +/- 4%)-4.359% / 3.141%, (BM +/- 3.75%)-4.109% / 2.891%, (BM +/- 3.5%)
AUD.CHFLong/Short90000090000002.995%-1.005% / 6.995%, (BM +/- 4%)-0.755% / 6.745%, (BM +/- 3.75%)-0.505% / 6.495%, (BM +/- 3.5%)
AUD.CNHLong/Short650000065000000-2.049%-6.549% / 2.451%, (BM +/- 4.5%)-6.299% / 2.201%, (BM +/- 4.25%)-6.049% / 1.951%, (BM +/- 4%)
AUD.HKDLong/Short7800000780000000.440%-4.06% / 4.94%, (BM +/- 4.5%)-3.81% / 4.69%, (BM +/- 4.25%)-3.56% / 4.44%, (BM +/- 4%)
AUD.JPYLong/Short15000000015000000004.361%0.361% / 8.361%, (BM +/- 4%)0.611% / 8.111%, (BM +/- 3.75%)0.861% / 7.861%, (BM +/- 3.5%)
AUD.NZDLong/Short150000015000000-0.807%-4.807% / 3.193%, (BM +/- 4%)-4.557% / 2.943%, (BM +/- 3.75%)-4.307% / 2.693%, (BM +/- 3.5%)
AUD.SGDLong/Short1400000140000000.991%-3.009% / 4.991%, (BM +/- 4%)-2.759% / 4.741%, (BM +/- 3.75%)-2.509% / 4.491%, (BM +/- 3.5%)
AUD.USDLong/Short100000010000000-1.060%-5.06% / 2.94%, (BM +/- 4%)-4.81% / 2.69%, (BM +/- 3.75%)-4.56% / 2.44%, (BM +/- 3.5%)
AUD.ZARLong/Short20000000200000000-3.467%-7.967% / 1.033%, (BM +/- 4.5%)-7.717% / 0.783%, (BM +/- 4.25%)-7.467% / 0.533%, (BM +/- 4%)
CAD.CHFLong/Short90000090000003.604%-0.396% / 7.604%, (BM +/- 4%)-0.146% / 7.354%, (BM +/- 3.75%)0.104% / 7.104%, (BM +/- 3.5%)
CAD.CNHLong/Short650000065000000-1.440%-5.94% / 3.06%, (BM +/- 4.5%)-5.69% / 2.81%, (BM +/- 4.25%)-5.44% / 2.56%, (BM +/- 4%)
CAD.HKDLong/Short7800000780000001.049%-3.452% / 5.548%, (BM +/- 4.5%)-3.202% / 5.298%, (BM +/- 4.25%)-2.952% / 5.048%, (BM +/- 4%)
CAD.JPYLong/Short15000000015000000004.969%0.969% / 8.969%, (BM +/- 4%)1.219% / 8.719%, (BM +/- 3.75%)1.469% / 8.469%, (BM +/- 3.5%)
CHF.CNHLong/Short650000065000000-5.044%-9.544% / -0.544%, (BM +/- 4.5%)-9.294% / -0.794%, (BM +/- 4.25%)-9.044% / -1.044%, (BM +/- 4%)
CHF.DKKLong/Short650000065000000-2.248%-6.248% / 1.752%, (BM +/- 4%)-5.998% / 1.502%, (BM +/- 3.75%)-5.748% / 1.252%, (BM +/- 3.5%)
CHF.JPYLong/Short15000000015000000001.366%-2.635% / 5.365%, (BM +/- 4%)-2.385% / 5.115%, (BM +/- 3.75%)-2.135% / 4.865%, (BM +/- 3.5%)
CHF.NOKLong/Short10000000100000000-3.149%-7.149% / 0.851%, (BM +/- 4%)-6.899% / 0.601%, (BM +/- 3.75%)-6.649% / 0.351%, (BM +/- 3.5%)
CHF.SEKLong/Short10000000100000000-2.537%-6.537% / 1.463%, (BM +/- 4%)-6.287% / 1.213%, (BM +/- 3.75%)-6.037% / 0.963%, (BM +/- 3.5%)
CHF.ZARLong/Short20000000200000000-6.462%-10.962% / -1.962%, (BM +/- 4.5%)-10.712% / -2.212%, (BM +/- 4.25%)-10.462% / -2.462%, (BM +/- 4%)
CNH.HKDLong/Short7800000780000002.488%-2.012% / 6.988%, (BM +/- 4.5%)-1.762% / 6.738%, (BM +/- 4.25%)-1.512% / 6.488%, (BM +/- 4%)
CNH.JPYLong/Short15000000015000000006.409%1.909% / 10.909%, (BM +/- 4.5%)2.159% / 10.659%, (BM +/- 4.25%)2.409% / 10.409%, (BM +/- 4%)
DKK.JPYLong/Short15000000015000000003.613%-0.387% / 7.613%, (BM +/- 4%)-0.137% / 7.363%, (BM +/- 3.75%)0.113% / 7.113%, (BM +/- 3.5%)
DKK.NOKLong/Short10000000100000000-0.902%-4.902% / 3.098%, (BM +/- 4%)-4.652% / 2.848%, (BM +/- 3.75%)-4.402% / 2.598%, (BM +/- 3.5%)
DKK.SEKLong/Short10000000100000000-0.290%-4.29% / 3.71%, (BM +/- 4%)-4.04% / 3.46%, (BM +/- 3.75%)-3.79% / 3.21%, (BM +/- 3.5%)
EUR.AUDLong/Short140000014000000-0.343%-4.343% / 3.657%, (BM +/- 4%)-4.093% / 3.407%, (BM +/- 3.75%)-3.843% / 3.157%, (BM +/- 3.5%)
EUR.CADLong/Short130000013000000-0.952%-4.952% / 3.048%, (BM +/- 4%)-4.702% / 2.798%, (BM +/- 3.75%)-4.452% / 2.548%, (BM +/- 3.5%)
EUR.CHFLong/Short90000090000002.652%-1.348% / 6.652%, (BM +/- 4%)-1.098% / 6.402%, (BM +/- 3.75%)-0.848% / 6.152%, (BM +/- 3.5%)
EUR.CNHLong/Short650000065000000-2.392%-6.892% / 2.108%, (BM +/- 4.5%)-6.642% / 1.858%, (BM +/- 4.25%)-6.392% / 1.608%, (BM +/- 4%)
EUR.CZKLong/Short25000000250000000-1.863%-6.363% / 2.637%, (BM +/- 4.5%)-6.113% / 2.387%, (BM +/- 4.25%)-5.863% / 2.137%, (BM +/- 4%)
EUR.DKKLong/Short6500000650000000.404%-3.596% / 4.404%, (BM +/- 4%)-3.346% / 4.154%, (BM +/- 3.75%)-3.096% / 3.904%, (BM +/- 3.5%)
EUR.GBPLong/Short8000008000000-1.249%-5.248% / 2.752%, (BM +/- 4%)-4.998% / 2.502%, (BM +/- 3.75%)-4.748% / 2.252%, (BM +/- 3.5%)
EUR.HKDLong/Short7800000780000000.096%-4.404% / 4.596%, (BM +/- 4.5%)-4.154% / 4.346%, (BM +/- 4.25%)-3.904% / 4.096%, (BM +/- 4%)
EUR.HUFLong/Short3500000003500000000-4.125%-8.625% / 0.375%, (BM +/- 4.5%)-8.375% / 0.125%, (BM +/- 4.25%)-8.125% / -0.125%, (BM +/- 4%)
EUR.ILSLong/Short400000040000000-0.155%-4.655% / 4.345%, (BM +/- 4.5%)-4.405% / 4.095%, (BM +/- 4.25%)-4.155% / 3.845%, (BM +/- 4%)
EUR.JPYLong/Short15000000015000000004.017%0.016% / 8.017%, (BM +/- 4%)0.267% / 7.767%, (BM +/- 3.75%)0.517% / 7.517%, (BM +/- 3.5%)
EUR.MXNLong/Short20000000200000000-6.803%-11.303% / -2.303%, (BM +/- 4.5%)-11.053% / -2.553%, (BM +/- 4.25%)-10.803% / -2.803%, (BM +/- 4%)
EUR.NOKLong/Short10000000100000000-0.498%-4.498% / 3.502%, (BM +/- 4%)-4.248% / 3.252%, (BM +/- 3.75%)-3.998% / 3.002%, (BM +/- 3.5%)
EUR.NZDLong/Short150000015000000-1.151%-5.151% / 2.849%, (BM +/- 4%)-4.901% / 2.599%, (BM +/- 3.75%)-4.651% / 2.349%, (BM +/- 3.5%)
EUR.PLNLong/Short400000040000000-2.041%-6.541% / 2.459%, (BM +/- 4.5%)-6.291% / 2.209%, (BM +/- 4.25%)-6.041% / 1.959%, (BM +/- 4%)
EUR.RUBLong/Short70000000700000000-11.794%-16.294% / -7.294%, (BM +/- 4.5%)-16.044% / -7.544%, (BM +/- 4.25%)-15.794% / -7.794%, (BM +/- 4%)
EUR.SEKLong/Short100000001000000000.114%-3.886% / 4.114%, (BM +/- 4%)-3.636% / 3.864%, (BM +/- 3.75%)-3.386% / 3.614%, (BM +/- 3.5%)
EUR.SGDLong/Short1400000140000000.647%-3.353% / 4.647%, (BM +/- 4%)-3.103% / 4.397%, (BM +/- 3.75%)-2.853% / 4.147%, (BM +/- 3.5%)
EUR.USDLong/Short100000010000000-1.404%-5.404% / 2.596%, (BM +/- 4%)-5.154% / 2.346%, (BM +/- 3.75%)-4.904% / 2.096%, (BM +/- 3.5%)
EUR.ZARLong/Short20000000200000000-3.810%-8.31% / 0.69%, (BM +/- 4.5%)-8.06% / 0.44%, (BM +/- 4.25%)-7.81% / 0.19%, (BM +/- 4%)
GBP.AUDLong/Short1400000140000000.905%-3.095% / 4.905%, (BM +/- 4%)-2.845% / 4.655%, (BM +/- 3.75%)-2.595% / 4.405%, (BM +/- 3.5%)
GBP.CADLong/Short1300000130000000.296%-3.704% / 4.296%, (BM +/- 4%)-3.454% / 4.046%, (BM +/- 3.75%)-3.204% / 3.796%, (BM +/- 3.5%)
GBP.CHFLong/Short90000090000003.900%-0.1% / 7.9%, (BM +/- 4%)0.15% / 7.65%, (BM +/- 3.75%)0.4% / 7.4%, (BM +/- 3.5%)
GBP.CNHLong/Short650000065000000-1.144%-5.643% / 3.357%, (BM +/- 4.5%)-5.393% / 3.107%, (BM +/- 4.25%)-5.143% / 2.857%, (BM +/- 4%)
GBP.DKKLong/Short6500000650000001.653%-2.347% / 5.652%, (BM +/- 4%)-2.097% / 5.402%, (BM +/- 3.75%)-1.847% / 5.152%, (BM +/- 3.5%)
GBP.HKDLong/Short7800000780000001.345%-3.155% / 5.845%, (BM +/- 4.5%)-2.905% / 5.595%, (BM +/- 4.25%)-2.655% / 5.345%, (BM +/- 4%)
GBP.JPYLong/Short15000000015000000005.266%1.266% / 9.266%, (BM +/- 4%)1.516% / 9.016%, (BM +/- 3.75%)1.766% / 8.766%, (BM +/- 3.5%)
GBP.MXNLong/Short20000000200000000-5.555%-10.055% / -1.055%, (BM +/- 4.5%)-9.805% / -1.305%, (BM +/- 4.25%)-9.555% / -1.555%, (BM +/- 4%)
GBP.NOKLong/Short100000001000000000.751%-3.249% / 4.751%, (BM +/- 4%)-2.999% / 4.501%, (BM +/- 3.75%)-2.749% / 4.251%, (BM +/- 3.5%)
GBP.NZDLong/Short1500000150000000.098%-3.902% / 4.098%, (BM +/- 4%)-3.652% / 3.848%, (BM +/- 3.75%)-3.402% / 3.598%, (BM +/- 3.5%)
GBP.SEKLong/Short100000001000000001.363%-2.637% / 5.363%, (BM +/- 4%)-2.387% / 5.113%, (BM +/- 3.75%)-2.137% / 4.863%, (BM +/- 3.5%)
GBP.USDLong/Short100000010000000-0.155%-4.155% / 3.845%, (BM +/- 4%)-3.905% / 3.595%, (BM +/- 3.75%)-3.655% / 3.345%, (BM +/- 3.5%)
GBP.ZARLong/Short20000000200000000-2.562%-7.062% / 1.938%, (BM +/- 4.5%)-6.812% / 1.688%, (BM +/- 4.25%)-6.562% / 1.438%, (BM +/- 4%)
HKD.JPYLong/Short15000000015000000003.921%-0.579% / 8.421%, (BM +/- 4.5%)-0.329% / 8.171%, (BM +/- 4.25%)-0.079% / 7.921%, (BM +/- 4%)
MXN.JPYLong/Short150000000150000000010.820%6.32% / 15.32%, (BM +/- 4.5%)6.57% / 15.07%, (BM +/- 4.25%)6.82% / 14.82%, (BM +/- 4%)
NOK.JPYLong/Short15000000015000000004.515%0.515% / 8.515%, (BM +/- 4%)0.765% / 8.265%, (BM +/- 3.75%)1.015% / 8.015%, (BM +/- 3.5%)
NOK.SEKLong/Short100000001000000000.612%-3.388% / 4.612%, (BM +/- 4%)-3.138% / 4.362%, (BM +/- 3.75%)-2.888% / 4.112%, (BM +/- 3.5%)
NZD.CADLong/Short1300000130000000.198%-3.802% / 4.198%, (BM +/- 4%)-3.552% / 3.948%, (BM +/- 3.75%)-3.302% / 3.698%, (BM +/- 3.5%)
NZD.CHFLong/Short90000090000003.802%-0.198% / 7.802%, (BM +/- 4%)0.052% / 7.552%, (BM +/- 3.75%)0.302% / 7.302%, (BM +/- 3.5%)
NZD.JPYLong/Short15000000015000000005.168%1.168% / 9.168%, (BM +/- 4%)1.418% / 8.918%, (BM +/- 3.75%)1.668% / 8.668%, (BM +/- 3.5%)
NZD.USDLong/Short100000010000000-0.253%-4.253% / 3.747%, (BM +/- 4%)-4.003% / 3.497%, (BM +/- 3.75%)-3.753% / 3.247%, (BM +/- 3.5%)
SEK.JPYLong/Short15000000015000000003.903%-0.097% / 7.903%, (BM +/- 4%)0.153% / 7.653%, (BM +/- 3.75%)0.403% / 7.403%, (BM +/- 3.5%)
SGD.CNHLong/Short650000065000000-3.039%-7.539% / 1.461%, (BM +/- 4.5%)-7.289% / 1.211%, (BM +/- 4.25%)-7.039% / 0.961%, (BM +/- 4%)
SGD.JPYLong/Short15000000015000000003.370%-0.63% / 7.37%, (BM +/- 4%)-0.38% / 7.12%, (BM +/- 3.75%)-0.13% / 6.87%, (BM +/- 3.5%)
USD.CADLong/Short1300000130000000.452%-3.548% / 4.452%, (BM +/- 4%)-3.298% / 4.202%, (BM +/- 3.75%)-3.048% / 3.952%, (BM +/- 3.5%)
USD.CHFLong/Short90000090000004.056%0.056% / 8.056%, (BM +/- 4%)0.306% / 7.806%, (BM +/- 3.75%)0.556% / 7.556%, (BM +/- 3.5%)
USD.CNHLong/Short650000065000000-0.988%-5.488% / 3.512%, (BM +/- 4.5%)-5.238% / 3.262%, (BM +/- 4.25%)-4.988% / 3.012%, (BM +/- 4%)
USD.CZKLong/Short25000000250000000-0.459%-4.959% / 4.041%, (BM +/- 4.5%)-4.709% / 3.791%, (BM +/- 4.25%)-4.459% / 3.541%, (BM +/- 4%)
USD.DKKLong/Short6500000650000001.808%-2.192% / 5.808%, (BM +/- 4%)-1.942% / 5.558%, (BM +/- 3.75%)-1.692% / 5.308%, (BM +/- 3.5%)
USD.HKDLong/Short7800000780000001.500%-3% / 6%, (BM +/- 4.5%)-2.75% / 5.75%, (BM +/- 4.25%)-2.5% / 5.5%, (BM +/- 4%)
USD.HUFLong/Short3500000003500000000-2.721%-7.221% / 1.779%, (BM +/- 4.5%)-6.971% / 1.529%, (BM +/- 4.25%)-6.721% / 1.279%, (BM +/- 4%)
USD.ILSLong/Short4000000400000001.249%-3.251% / 5.749%, (BM +/- 4.5%)-3.001% / 5.499%, (BM +/- 4.25%)-2.751% / 5.249%, (BM +/- 4%)
USD.JPYLong/Short15000000015000000005.421%1.421% / 9.421%, (BM +/- 4%)1.671% / 9.171%, (BM +/- 3.75%)1.921% / 8.921%, (BM +/- 3.5%)
USD.MXNLong/Short20000000200000000-5.399%-9.899% / -0.899%, (BM +/- 4.5%)-9.649% / -1.149%, (BM +/- 4.25%)-9.399% / -1.399%, (BM +/- 4%)
USD.NOKLong/Short100000001000000000.906%-3.094% / 4.906%, (BM +/- 4%)-2.844% / 4.656%, (BM +/- 3.75%)-2.594% / 4.406%, (BM +/- 3.5%)
USD.PLNLong/Short400000040000000-0.638%-5.138% / 3.863%, (BM +/- 4.5%)-4.887% / 3.613%, (BM +/- 4.25%)-4.637% / 3.363%, (BM +/- 4%)
USD.RUBLong/Short70000000700000000-10.390%-14.89% / -5.89%, (BM +/- 4.5%)-14.64% / -6.14%, (BM +/- 4.25%)-14.39% / -6.39%, (BM +/- 4%)
USD.SEKLong/Short100000001000000001.518%-2.482% / 5.518%, (BM +/- 4%)-2.232% / 5.268%, (BM +/- 3.75%)-1.982% / 5.018%, (BM +/- 3.5%)
USD.SGDLong/Short1400000140000002.051%-1.949% / 6.051%, (BM +/- 4%)-1.699% / 5.801%, (BM +/- 3.75%)-1.449% / 5.551%, (BM +/- 3.5%)
USD.ZARLong/Short20000000200000000-2.407%-6.906% / 2.094%, (BM +/- 4.5%)-6.656% / 1.844%, (BM +/- 4.25%)-6.406% / 1.594%, (BM +/- 4%)
ZAR.JPYLong/Short15000000015000000007.827%3.327% / 12.327%, (BM +/- 4.5%)3.577% / 12.077%, (BM +/- 4.25%)3.827% / 11.827%, (BM +/- 4%)