Margin-­­ en rentetarieven

Handel tegen gunstige financieringstarieven: profiteer van lage rentetarieven op marginleningen. U betaalt enkel rente wanneer u daadwerkelijk gebruikmaakt van lenen op margin.
  Met een marginrekening heeft u via LYNX de mogelijkheid om op margin te handelen, waarbij u uw eigen geld of effecten als onderpand gelden. U kunt bijvoorbeeld geld lenen om aandelen te kopen of u kunt aandelen lenen om ze te shorten. Uw cashsaldo en uw effecten in dat geval door de broker als onderpand gezien.

Onze huidige debet- en creditrente vindt u in het onderstaande renteoverzicht. De debetrentevoeten zijn relevant voor marginleningen. In het overzicht kunt u ook informatie over de algemene creditrente op cashsaldi, over de kosten en creditrente in verband met short salestransacties en over de financieringskosten voor de handel in CFD’s terugvinden.

Margin­ en rentetarieven

Debet- en creditrente, Short Sale kosten, CFD financieringstarieven

Hieronder vindt u informatie over debet- en creditrentevoeten.

Bij het berekenen van de tarieven dient u er rekening mee te houden dat een gemengde rentevoet op basis van de onderstaande niveaus wordt gebruikt. De niveaus waarop de rente is gebaseerd, kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving aan de cliënten. Dergelijke aanpassingen worden periodiek gedaan om veranderingen in de wisselkoersen te compenseren.

Debetrente

De effectieve debetrentevoeten worden berekend door een opslag op te tellen bij de bijbehorende referentierentevoet (benchmark) en worden als volgt berekend:

Debetrente = Benchmark (BM) + Spread

De spread wordt als volgt berekend: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. De LYNX spread bedraagt 2% en is inclusief een extra IBKR spread van 0,25%. Bij het bepalen van de debetrente wordt een vaste benchmarkrente of een benchmarkrente van 0 voor alle benchmarkrentevoeten lager dan 0 gebruikt. De te betalen rente wordt dagelijks opgebouwd en maandelijks op de derde werkdag van de volgende maand daadwerkelijk in rekening gebracht.

Creditrente

Cliënten kunnen creditrente ontvangen op cash saldo op hun effectenrekeningen.

Rekeningen met een Net Asset Value (NAV) van minimaal USD 100.000 (of een equivalent daarvan) ontvangen een vergoeding tegen de volledige rentevoet waarvoor zij in aanmerking komen. Rekeningen met een NAV van minder dan USD 100.000 (of een equivalent daarvan) ontvangen rente tegen een tarief dat in verhouding staat tot de omvang van de rekening. Rekeningen met een NAV van USD 50.000 ontvangen bijvoorbeeld een vergoeding tegen een tarief dat gelijk is aan de helft van het tarief dat IBKR betaalt aan rekeningen met een NAV van USD 100.000 of meer.

De effectieve creditrente vloeit voort uit de aftrek van een spread op de respectieve referentierentevoet en wordt als volgt berekend:

Creditrente = Benchmark (BM) – Spread

De spread wordt als volgt berekend: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. De LYNX Spread bedraagt 5%.

Voor tegoeden die in CHF, JPY of RUB worden aangehouden, past IBKR momenteel een effectieve negatieve rentevoet toe op de aangehouden cashtegoeden. Het negatieve tarief dat wordt toegepast op rekeningen in deze valuta’s is in alle gevallen hetzelfde, ongeacht de grootte van de rekening. Voor andere valuta’s waarin de benchmarkrente plus de betaalde rente lager is dan 0, is de betaalde rente 0%. De te betalen rente wordt dagelijks opgebouwd en wordt maandelijks berekend op de derde werkdag van de volgende maand.

Houd er rekening mee dat creditrente op een rekening bij Interactive Brokers doorgaans onderworpen is aan een bronbelasting van 20%. Vrijstellingen en verminderingen zijn mogelijk, afhankelijk van de rechtspositie van de cliënt of het land waar de cliënt belastingplichtig is. Klik hier voor meer informatie.

ValutaBM-tarieven vanaf 17/03/2023Benchmark (BM)DebetrenteKredietrente
Flag us
USD
4.580%Reference Benchmark USD0 ≤ 100,000: 8.080%
100,000 ≤ 1,000,000: 7.580%
1,000,000 ≤ 50,000,000: 7.330%
50,000,000 ≤ 200,000,000: 7.080%
> 200,000,000: 7.080%
0 ≤ 10,000: 0.000%
> 10,000: 0.000%
Flag eu
EUR
2.445%Reference Benchmark EUR0 ≤ 90,000: 5.945%
90,000 ≤ 900,000: 5.445%
900,000 ≤ 44,000,000: 5.195%
44,000,000 ≤ 180,000,000: 4.945%
> 180,000,000: 4.945%
0 ≤ 10,000: 0.000%
> 10,000: 0.000%
Flag ae
AED
4.611%Reference Benchmark AED0 ≤ 350,000: 9.111%
350,000 ≤ 3,500,000: 8.611%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 8.111%
> 350,000,000: 8.111%
0 ≤ 35,000: 0.000%
> 35,000: 0.000%
Flag au
AUD
3.605%Reference Benchmark AUD0 ≤ 140,000: 7.105%
140,000 ≤ 1,400,000: 6.605%
1,400,000 ≤ 70,000,000: 6.355%
70,000,000 ≤ 280,000,000: 6.105%
> 280,000,000: 6.105%
0 ≤ 14,000: 0.000%
14,000 ≤ 140,000: 0.000%
> 140,000: 0.000%
Flag ca
CAD
4.387%Reference Benchmark CAD0 ≤ 130,000: 7.887%
130,000 ≤ 1,300,000: 7.387%
1,300,000 ≤ 64,000,000: 7.137%
64,000,000 ≤ 260,000,000: 6.887%
> 260,000,000: 6.887%
0 ≤ 13,000: 0.000%
> 13,000: 0.000%
Flag ch
CHF
0.492%Reference Benchmark CHF0 ≤ 90,000: 3.992%
90,000 ≤ 900,000: 3.492%
900,000 ≤ 46,000,000: 3.242%
46,000,000 ≤ 180,000,000: 2.992%
> 180,000,000: 2.992%
0 ≤ 10,000: 0.000%
> 10,000: 0.000%
Flag cn
CNH
1.710%Reference Benchmark CNH0 ≤ 650,000: 7.710%
650,000 ≤ 6,500,000: 6.710%
6,500,000 ≤ 300,000,000: 6.210%
> 300,000,000: 5.710%
0 ≤ 65,000: 0.000%
> 65,000: 0.000%
Flag cz
CZK
6.889%Reference Benchmark CZK0 ≤ 400,000,000: 11.889%
> 400,000,000: 11.889%
0 ≤ 250,000: 0.000%
> 250,000: 0.000%
Flag dk
DKK
2.590%Reference Benchmark DKK0 ≤ 120,000,000: 7.590%
> 120,000,000: 7.590%
0 ≤ 75,000: 0.000%
> 75,000: 0.000%
Flag gb
GBP
3.953%Reference Benchmark GBP0 ≤ 80,000: 7.453%
80,000 ≤ 800,000: 6.953%
800,000 ≤ 38,000,000: 6.703%
38,000,000 ≤ 150,000,000: 6.453%
> 150,000,000: 6.453%
0 ≤ 8,000: 0.000%
> 8,000: 0.000%
Flag hk
HKD
1.569%Reference Benchmark HKD0 ≤ 780,000: 6.069%
780,000 ≤ 7,800,000: 5.569%
7,800,000 ≤ 780,000,000: 5.069%
> 780,000,000: 5.069%
0 ≤ 78,000: 0.000%
> 78,000: 0.000%
Flag hu
HUF
17.246%Reference Benchmark HUF0 ≤ 4,500,000,000: 24.246%
> 4,500,000,000: 24.246%
0 ≤ 3,000,000: 0.000%
> 3,000,000: 9.246%
Flag il
ILS
3.919%Reference Benchmark ILS0 ≤ 80,000,000: 10.919%
> 80,000,000: 10.919%
All: 0.000%
Flag in
INR
9.100%Reference Benchmark INRAll: 14.100%All: 0.000%
Flag jp
JPY
-0.283%Reference Benchmark JPY0 ≤ 11,000,000: 3.500%
11,000,000 ≤ 114,000,000: 3.000%
114,000,000 ≤ 5,700,000,000: 2.750%
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000: 2.750%
> 23,000,000,000: 2.750%
0 ≤ 5,000,000: 0.000%
> 5,000,000: -0.533%
Flag kr
KRW
3.500%Reference Benchmark KRW0 ≤ 120,000,000: 7.500%
120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 7.000%
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 6.500%
> 24,000,000,000: 6.500%
0 ≤ 12,000,000: 0.000%
> 12,000,000: 0.000%
Flag mx
MXN
12.023%Reference Benchmark MXN0 ≤ 2,000,000: 17.023%
2,000,000 ≤ 20,000,000: 16.023%
20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 15.523%
> 2,000,000,000: 15.523%
0 ≤ 200,000: 0.000%
> 200,000: 3.023%
Flag no
NOK
2.707%Reference Benchmark NOK0 ≤ 900,000: 6.207%
900,000 ≤ 9,000,000: 5.707%
9,000,000 ≤ 450,000,000: 5.457%
450,000,000 ≤ 1,800,000,000: 5.207%
> 1,800,000,000: 5.207%
0 ≤ 100,000: 0.000%
> 100,000: 0.000%
Flag nz
NZD
4.534%Reference Benchmark NZD0 ≤ 150,000: 8.034%
150,000 ≤ 1,500,000: 7.534%
1,500,000 ≤ 150,000,000: 7.284%
> 150,000,000: 7.284%
0 ≤ 15,000: 0.000%
> 15,000: 0.000%
Flag pl
PLN
7.044%Reference Benchmark PLN0 ≤ 70,000,000: 12.044%
> 70,000,000: 12.044%
0 ≤ 400,000: 0.000%
> 400,000: 0.044%
Flag ru
RUB
7.280%Reference Benchmark RUB0 ≤ 660,000,000: 14.280%
> 660,000,000: 14.280%
0 ≤ 750,000: -11.000%
> 750,000: -11.000%
Flag sa
SAR
4.876%Reference Benchmark SAR0 ≤ 350,000: 9.376%
350,000 ≤ 3,500,000: 8.876%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 8.376%
> 350,000,000: 8.376%
0 ≤ 35,000: 0.000%
> 35,000: 0.000%
Flag se
SEK
2.814%Reference Benchmark SEK0 ≤ 900,000: 6.314%
900,000 ≤ 9,100,000: 5.814%
9,100,000 ≤ 454,000,000: 5.564%
454,000,000 ≤ 1,820,000,000: 5.314%
> 1,820,000,000: 5.314%
0 ≤ 110,000: 0.000%
> 110,000: 0.000%
Flag sg
SGD
4.590%Reference Benchmark SGD0 ≤ 140,000: 8.090%
140,000 ≤ 1,400,000: 7.590%
1,400,000 ≤ 68,000,000: 7.340%
68,000,000 ≤ 270,000,000: 7.090%
> 270,000,000: 7.090%
0 ≤ 14,000: 0.000%
> 14,000: 0.000%
Flag tr
TRY
16.435%Reference Benchmark TRY0 ≤ 90,000,000: 23.435%
> 90,000,000: 24.435%
0 ≤ 90,000: 0.000%
> 90,000: 0.000%
Flag za
ZAR
7.433%Reference Benchmark ZAR0 ≤ 1,500,000: 10.933%
1,500,000 ≤ 15,000,000: 10.433%
15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 10.183%
> 1,500,000,000: 10.183%
0 ≤ 150,000: 0.000%
> 150,000: 1.433%

Om te bepalen wat de rente is die aan rekeninghouders wordt betaald of in rekening wordt gebracht over debetsaldi, wordt aan elke valuta een referentiebenchmarkrente toegewezen. De referentiebenchmarkrente wordt door Interactive Brokers (IBKR) bepaald aan de hand van de korte termijn marktrente, maar is gelimiteerd tot boven/onder algemeen gebruikte externe referentietarieven of, waar van toepassing, bankdepositorentes.

Zie de tabel hieronder voor de huidige referentiebenchmarkrente:

ValutaBenchmark (BM)BM-tarieven vanaf 24/03/2023
Flag us
USD
Reference Benchmark USD4.830%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR2.738%
Flag ae
AED
Reference Benchmark AED4.696%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD3.230%
Flag bg
BGN
Reference Benchmark BGN2.501%
Flag br
BRL
Reference Benchmark BRL13.650%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD4.279%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF0.671%
Flag cn
CNH
Reference Benchmark CNH1.321%
Flag cz
CZK
Reference Benchmark CZK6.763%
Flag dk
DKK
Reference Benchmark DKK2.393%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP4.017%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD2.137%
Flag hu
HUF
Reference Benchmark HUF17.152%
Flag il
ILS
Reference Benchmark ILS4.591%
Flag in
INR
Reference Benchmark INR9.100%
Flag jp
JPY
Reference Benchmark JPY-0.330%
Flag kr
KRW
Reference Benchmark KRW3.500%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN13.027%
Flag no
NOK
Reference Benchmark NOK2.840%
Flag nz
NZD
Reference Benchmark NZD4.407%
Flag pl
PLN
Reference Benchmark PLN6.739%
Flag ro
RON
Reference Benchmark RON5.766%
Flag ru
RUB
Reference Benchmark RUB7.060%
Flag sa
SAR
Reference Benchmark SAR4.811%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK2.656%
Flag sg
SGD
Reference Benchmark SGD4.291%
Flag tr
TRY
Reference Benchmark TRY16.541%
Flag za
ZAR
Reference Benchmark ZAR7.755%

Methodologie voor het bepalen van de effectieve tarieven

Achtergrond

Om te bepalen wat de rente is die aan rekeninghouders wordt betaald of in rekening wordt gebracht over debetsaldi, wordt aan elke valuta een referentiebenchmarkrente toegewezen. Het IBKR referentiebenchmarkpercentage wordt bepaald aan de hand van de korte termijn marktrente, maar is gelimiteerd tot boven/beneden algemeen gebruikte externe referentietarieven of, waar van toepassing, bankdepositorentes. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe de IBKR referentiebenchmark tarieven worden bepaald.

Referentietarieven

Referentietarieven worden bepaald aan de hand van een proces bestaande uit drie stappen. De tarieven zijn gelimiteerd tot boven/onder de traditionele externe referentietarieven. Voor valuta’s en IBKR-filialen waar de prijzen op de Forex swapmarkt niet van invloed zijn op de rentetarieven die wij aan onze klanten betalen of in rekening brengen, wordt stap 1 weggelaten uit de uiteindelijke tariefbepaling.

 1. Impliciete marktkoersen
  Voor de prijsbepaling maakt IB gebruik van korte termijn Forex swapmarkten. Aangezien de meeste transacties betrekking hebben op de US dollar, worden de Forex-swapkoersen van valuta’s ten opzichte van de US dollar opgenomen over een vooraf bepaalde tijdsperiode die de “fixing time window” wordt genoemd. Deze tijdsperiode is representatief voor liquide handelstijden en primaire handelsvolumes. De specifieke looptijd van de swaps en de gebruikte fixingvensters zijn afhankelijk van de valuta. Wij gebruiken de beste bied- en laatkoersen van een groep van maximaal 12 van de grootste Forex-handelsbanken om de impliciete niet-USD korte-termijnkoersen te berekenen – doorgaans Overnight (T/T+1), Tom Next (T+1/T+2) of Spot Next (T+2/T+3). Bij het sluiten van de fixing time window worden deze berekeningen gesorteerd, waarbij de laagste en hoogste koersen buiten beschouwing worden gelaten. Van de overige waarden wordt het gemiddelde genomen om de impliciete referentierente op de markt te bepalen.
 1. Traditionele externe benchmarkreferentietarieven
  Voor traditionele benchmarks maken wij gebruik van gepubliceerde referentietarieven en, waar van toepassing, bankdepositotarieven. Deze tarieven worden doorgaans bepaald op basis van bankonderzoek of feitelijke transacties. Bijvoorbeeld de Hong Kong Inter-Bank Offered Rate (HIBOR) wordt bepaald door een enquête bij een panel van banken naar de rente waartegen zij dagelijks op een bepaald tijdstip geld kunnen lenen van andere banken. Daarentegen wordt de effectieve rentevoet van de Fed Funds in US dollar berekend als het gewogen gemiddelde van de interbancaire leningtarieven die op de Fed Funds-markt worden verhandeld.
  De hervorming van de rentebenchmarks (IBOR-hervorming), die in 2013 door de G20-landen is gelanceerd en door regelgevende autoriteiten en werkgroepen uit de openbare en particuliere sector wordt uitgevoerd, vervangt geleidelijk de op bankenenquêtes gebaseerde tarieven door nieuwe transactiegedreven referentietarieven. Zo zullen de LIBOR-tarieven eind 2021 ophouden te bestaan en worden vervangen door nieuwe, door de markt aanvaarde, benchmarks.
 1. IBKR referentiebenchmarkrentes
  De definitieve IBKR referentiebenchmark tarieven worden vervolgens bepaald door gebruik te maken van de impliciete marktreferentierente, zoals beschreven in stap 1 van het proces. Deze rente is vervolgens gelimiteerd door een bepaald bedrag boven/onder de traditionele externe referentiebenchmarkrente, zoals beschreven in stap 2 van het proces. Voor valuta’s en IBKR-filialen waarvoor de prijsstelling op de Forex swapmarkt niet relevant is, worden de definitieve IBKR referentiebenchmarktarieven bepaald aan de hand van traditionele benchmarks of bankdepositorentes, met bovenvermelde boven- en ondergrenzen. De plafonds kunnen te allen tijde zonder uitdrukkelijke voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden in de onderstaande tabel vermeld, samen met de relevante valuta- en benchmarkreferentietarieven.

Voorbeelden A
Stel dat de impliciete marktrente voor GBP 0,55% bedraagt. De Sterling Overnight Index Average (SONIA) referentierente bedraagt 0,65%. Het effectieve tarief is dan gelijk aan het impliciete markttarief van 0,55%, aangezien het nog steeds binnen de limiet van 1,00% rond het SONIA-referentietarief van 0,65% ligt.

Voorbeelden B
Indien de impliciete marktrente voor CNH 4,5% bedroeg, maar de overnight CNH-referentierente voor dezelfde periode bedroeg 1,0%, dan wordt de effectieve rente begrensd op 2,0% boven de CNH-referentierente, ofwel 3,0% (1,0% referentierente + 2,0% maximum).

ValutaBeschrijving van de benchmarkOnderste limiet1Bovenste limiet1
USDFed Funds Effective (Overnight rate)0,00%0,00%
AEDEIBOR, Emirates Interbank Offered Rate3,00%3,00%
AUDRBA Daily Cash Rate Target1,00%1,00%
CADBank of Canada Overnight Lending Rate1,00%1,00%
CHFSwiss Average Rate Overnight (SARON)1,00%1,00%
CNY/CNHCNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA)2,00%2,00%
CZKPrague ON Interbank Offered Rate1,00%1,00%
DKKDanish Tom/Next Index1,00%1,00%
EUREuro Short-Term Rate (€STR)1,00%1,00%
GBPSterling Overnight Index Average (SONIA)1,00%1,00%
HKDHKD HIBOR (Overnight rate)1,00%1,00%
HUFBudapest Interbank Offered Rate1,00%1,00%
ILSTel Aviv Interbank Offered O/N Rate1,00%1,00%
INRCentral Bank of India Base Rate0,00%0,00%
JPYTokyo Overnight Average Rate (TONAR)1,00%1,00%
KRWKorean Won KORIBOR (1 week)0,00%0,00%
MXNMexican Interbank TIIE (28 day rate)3,00%3,00%
NOKNorwegian Overnight Weighted Average1,00%1,00%
NZDNew Zealand Dollar Official Cash Daily Rate1,00%1,00%
PLNWIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)1,00%1,00%
RUBRUONIA (Ruble Overnight Index Average)3,00%3,00%
SARSAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate3,00%3,00%
SEKSEK STIBOR (Overnight Rate)1,00%1,00%
SGDSingapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate1,00%1,00%
TRYTRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate)100,00%100,00%
ZARSouth Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)3,00%3,00%

¹ De limieten of de toegestane afwijking voor de effectieve rentevoet boven of onder de referentievaststelling kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke voorafgaande kennisgeving.

Er zijn twee factoren voor de dagelijkse kosten/inkomsten gerelateerd aan shorttransacties in aandelen, op aandelen gelijkende instrumenten en obligaties:

– Leenvergoeding

– Short Sale Opbrengsten, rente die u ontvangt

Leenvergoeding

Wanneer u short gaat in effecten, dient u een leenvergoeding betalen. De kosten voor het lenen van posities in aandelen met speciale overwegingen (bijvoorbeeld moeilijk te lenen instrumenten) zijn gewoonlijk hoger dan voor makkelijk verkrijgbare aandelen. Deze extra kosten worden doorberekend in de vorm van een lagere creditrente voor short aandelen. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot een netto debet short stock creditrente als de kosten om te lenen hoger zijn dan de verdiende rente. LYNX berekent aan haar klanten toeslagen op basis van IBKR's leentarieven, ingevoerd als een variabel en vast percentage van IBKR's leentarief. De vaste LYNX Spread is 1% en de variabele LYNX Spread is 25%. De totale kosten worden als volgt berekend: Totale kosten = Max(IBKR Borrow Rate + vaste LYNX Spread, IBKR Borrow Rate x ( 1 + variabele LYNX Spread). Om de indicatieve short stock rentetarieven voor een specifiek aandeel te bekijken, raden wij u aan gebruik te maken van de Short Stock (SLB) Availability tool in het Support menu in Client Portal.

Short Sale Opbrengsten, rente die u ontvangt

Enkel rekeningen met een netto vermogenswaarde van meer dan USD 100.000 komen in aanmerking voor creditrente op deze cashsaldi. Creditrente op cashsaldi uit de opbrengsten van short verkopen vindt u in onderstaande tabel en worden als volgt berekend:

Creditrente op cashsaldi uit de opbrengsten van short verkopen = Benchmark (BM) - Spread

De spread wordt als volgt berekend: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. De LYNX Spread bedraagt 5%.

ValutaBenchmark (BM)BM-tarieven vanaf 24/03/2023Kredietrente
Flag us
USD
Reference Benchmark USD4.830%0 - 100,000: 0.000%
100,000.01 - 1,000,000: 0.000%
1,000,000.01 - 3,000,000: 0.000%
3,000,000.01 +: 0.000%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR2.738%0 - 90,000: 0.000%
90,000.01+: 0.000%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD3.230%0 - 140,000: 0.000%
140,000.01 +: 0.000%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD4.279%0 - 130,000: 0.000%
130,000.01 - 1,300,000: 0.000%
1,300,000.01 - 3,000,000: 0.000%
3,000,000.01 +: 0.000%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF0.671%0 - 90,000: 0.000%
90,000.01 +: 0.000%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP4.017%0 - 80,000: 0.000%
80,000.01+: 0.000%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD2.137%0 - 780,000: 0.000%
780000.01: 0.000%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN13.027%0 - 2,000,000: 0.000%
2,000,000.01+: 4.027%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK2.656%0 - 900,000: 0.000%
900,000.01+: 0.000%

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen.

69.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder.

Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Contractrente wordt dagelijks berekend over alle open CFD-posities die worden aangehouden bij het sluiten van de handelssessie. De contractrente voor aandelen CFD’s is gebaseerd op een benchmarkwaarde (BM) en een spread, en wordt als volgt berekend:

Contractrente op long posities = Benchmark (BM) + Spread

Contractrente op short posities = Benchmark (BM) – Spread

De spread wordt als volgt berekend: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. De LYNX Spread bedraagt 2%.

Voor open long posities wordt rente in rekening gebracht. Voor open short posities wordt de rente meestal bijgeschreven op uw rekening, behalve in gevallen waarin sprake is van een negatieve contractrente. Als de contractrente negatief is, wordt deze rente ten laste van uw rekening gebracht. De contractrente wordt toegepast als een gemengde rentevoet op basis van de notionele saldi zoals hieronder aangegeven.

Een worden extra kosten in rekening gebracht op short CFD Posities, die voor elk aandeel afzonderlijk worden bepaald op basis van marktrentes. IBKR zal niet-bindende, indicatieve leentarieven aan klanten verstrekken. Leentarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen gedurende de looptijd van de short positie op basis van marktomstandigheden.

ValutaPositieTier ITier IIAandelen-CFD's onder Tier 1Aandelen-CFD's tussen Tier 1 en Tier 2Aandelen-CFD's boven Tier 2
AUDLong/Short14000014000007.73% / -1.27%, (BM +/- 4.5%)7.73% / -1.27%, (BM +/- 4.5%)7.73% / -1.27%, (BM +/- 4.5%)
BRLLong/Short500000500000018.65% / 8.15%%, (BM + 5% / -5.5%)18.4% / 8.65%%, (BM + 4.75% / -5%)18.15% / 9.15%%, (BM + 4.5% / -4.5%)
CHFLong/Short900009000005.171% / -3.829%, (BM +/- 4.5%)4.671% / -3.329%, (BM +/- 4%)4.171% / -2.829%, (BM +/- 3.5%)
CZKLong/ShortN/AN/A12.763% / 0.763%, (BM +/- 6%)12.763% / 0.763%, (BM +/- 6%)12.763% / 0.763%, (BM +/- 6%)
DKKLong/ShortN/AN/A6.893% / -2.107%, (BM +/- 4.5%)6.893% / -2.107%, (BM +/- 4.5%)6.893% / -2.107%, (BM +/- 4.5%)
EURLong/Short900009000007.238% / -1.762%, (BM +/- 4.5%)6.738% / -1.262%, (BM +/- 4%)6.238% / -0.762%, (BM +/- 3.5%)
GBPLong/Short800008000008.517% / -0.483%, (BM +/- 4.5%)8.017% / 0.016%, (BM +/- 4%)7.517% / 0.517%, (BM +/- 3.5%)
HKDLong/Short78000078000006.637% / -2.363%, (BM +/- 4.5%)6.637% / -2.363%, (BM +/- 4.5%)6.637% / -2.363%, (BM +/- 4.5%)
JPYLong/ShortN/AN/A4.5% / -4.83%, (BM +/- 4.5%)4.5% / -4.83%, (BM +/- 4.5%)4.5% / -4.83%, (BM +/- 4.5%)
NOKLong/Short90000090000007.34% / -1.66%, (BM +/- 4.5%)6.84% / -1.16%, (BM +/- 4%)6.34% / -0.66%, (BM +/- 3.5%)
RUBLongN/AN/A15.06%%, (BM + 8%)15.06%%, (BM + 8%)15.06%%, (BM + 8%)
SEKLong/Short90000090000007.156% / -1.844%, (BM +/- 4.5%)6.656% / -1.344%, (BM +/- 4%)6.156% / -0.844%, (BM +/- 3.5%)
SGDLong/Short14000014000009.291% / -0.709%, (BM +/- 5%)9.291% / -0.709%, (BM +/- 5%)9.291% / -0.709%, (BM +/- 5%)
USDLong/Short10000010000009.33% / 0.33%, (BM +/- 4.5%)8.83% / 0.83%, (BM +/- 4%)8.33% / 1.33%, (BM +/- 3.5%)
ZARLong/Short15000001500000012.755% / 2.255%%, (BM + 5% / -5.5%)12.505% / 2.755%%, (BM + 4.75% / -5%)12.255% / 3.255%%, (BM + 4.5% / -4.5%)

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen.

69.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder.

Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Contractrente wordt dagelijks berekend over alle open CFD-posities bij het sluiten van de handelssessie. Contractrente voor index en metaal CFD’s zijn gebaseerd op een benchmarkwaarde (BM) en een spread en worden als volgt berekend:

Contractrente op long posities = Benchmark (BM) + Spread

Contractrente op short posities = Benchmark (BM) – Spread

De spread wordt als volgt berekend: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. De LYNX Spread bedraagt 2%.

Voor open long posities wordt rente in rekening gebracht. Voor open short posities wordt de rente meestal bijgeschreven op uw rekening, behalve in gevallen waarin er sprake is van een negatieve contractrente. Als de contractrente negatief is, wordt deze rente ten laste van uw rekening gebracht. De contractrente wordt toegepast als een gemengde rentevoet op basis van de notionele saldi zoals hieronder aangegeven.

ValutaPositieGedebiteerde/betaalde contractrente voor open CFD-posities
AUDLong/Short7.73% / -1.27, (BM +/- 4.5%)
CHFLong/Short5.171% / -3.829, (BM +/- 4.5%)
EURLong/Short7.238% / -1.762, (BM +/- 4.5%)
GBPLong/Short8.517% / -0.483, (BM +/- 4.5%)
HKDLong/Short6.637% / -2.363, (BM +/- 4.5%)
JPYLong/Short4.5% / -4.83, (BM +/- 4.5%)
USDLong/Short9.33% / 0.33, (BM +/- 4.5%)

Contractrente wordt altijd toegepast in de contractvaluta van de CFD, en wordt berekend aan de hand van de formule:

CONTRACTRENTE = I x UPV x N/360 (365 VOOR GBP)

I = De contractrentevoet

UPV = De onderliggende positiewaarde, berekend als de dagelijkse afwikkelingsprijs van de CFD x het aantal contracten

N = Het aantal dagen waarvoor de contractrente wordt berekend.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen.

69.4% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder.

Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

De overdrachtsrente voor Forex CFD’s is gebaseerd op een valutapaar-specifieke benchmark en een spread:

Contractrente op long posities = Valutapaar-specifieke Benchmark (BM) – Spread

Contractrente op short posities = valutapaar-specifieke benchmark (BM) + spread

De valutapaar-specifieke benchmark is het verschil tussen de benchmarkkoersen voor de twee valuta’s. Deze wordt als volgt berekend:  BM = BM Basisvaluta – BM Quote-valuta.

De spread wordt als volgt berekend: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. De LYNX Spread is 2%.

Het toepasselijke klantentarief voor long posities is Pair BM – IBKR spread, voor short posities is dit Pair BM + IBKR spread. Het is belangrijk op te merken dat de long koers wordt toegepast als een credit, de short koers als een debet. Bijgevolg betekent een positieve koers voor een long positie een credit en een negatieve koers een debit. Voor short posities daarentegen betekent een positieve koers een debit en een negatieve koers een credit.

Rente op Forex CFD-saldi wordt berekend op een zelfstandige basis en wordt niet gecombineerd of verrekend met andere valutaposities, met inbegrip van de Spot FX. Hoewel IBKR niet rechtstreeks verwijst naar swaprentes, behoudt IBKR zich het recht voor om hogere spreads toe te passen in uitzonderlijke marktomstandigheden, zoals tijdens pieken in swaprentes die kunnen optreden rond fiscale jaarafsluitingen.

De rente wordt berekend over de waarde van het contract, uitgedrukt in de noteringsvaluta, en wordt in die valuta gecrediteerd of gedebiteerd.

ValutapaarPositieTier ITier IIBM per valutapaarForex-CFD's onder Tier 1Forex-CFD's tussen Tier 1 en Tier 2Forex-CFD's boven Tier 2
AUD.CADLong/Short130000013000000-1.049%-5.049% / 2.951%, (BM +/- 4%)-4.799% / 2.701%, (BM +/- 3.75%)-4.549% / 2.451%, (BM +/- 3.5%)
AUD.CHFLong/Short1000000100000003.485%-0.515% / 7.485%, (BM +/- 4%)-0.265% / 7.235%, (BM +/- 3.75%)-0.015% / 6.985%, (BM +/- 3.5%)
AUD.CNHLong/Short6500000650000001.909%-2.591% / 6.409%, (BM +/- 4.5%)-2.341% / 6.159%, (BM +/- 4.25%)-2.091% / 5.909%, (BM +/- 4%)
AUD.HKDLong/Short8000000800000001.094%-3.406% / 5.594%, (BM +/- 4.5%)-3.156% / 5.344%, (BM +/- 4.25%)-2.906% / 5.094%, (BM +/- 4%)
AUD.JPYLong/Short11000000011000000003.561%-0.439% / 7.561%, (BM +/- 4%)-0.189% / 7.311%, (BM +/- 3.75%)0.06% / 7.061%, (BM +/- 3.5%)
AUD.NZDLong/Short130000013000000-1.177%-5.177% / 2.823%, (BM +/- 4%)-4.927% / 2.573%, (BM +/- 3.75%)-4.677% / 2.323%, (BM +/- 3.5%)
AUD.SGDLong/Short130000013000000-1.061%-5.061% / 2.939%, (BM +/- 4%)-4.811% / 2.689%, (BM +/- 3.75%)-4.561% / 2.439%, (BM +/- 3.5%)
AUD.USDLong/Short100000010000000-1.600%-5.6% / 2.4%, (BM +/- 4%)-5.35% / 2.15%, (BM +/- 3.75%)-5.1% / 1.9%, (BM +/- 3.5%)
AUD.ZARLong/Short14000000140000000-4.524%-9.024% / -0.024%, (BM +/- 4.5%)-8.774% / -0.274%, (BM +/- 4.25%)-8.524% / -0.524%, (BM +/- 4%)
CAD.CHFLong/Short1000000100000004.231%0.231% / 8.231%, (BM +/- 4%)0.481% / 7.981%, (BM +/- 3.75%)0.731% / 7.731%, (BM +/- 3.5%)
CAD.CNHLong/Short6500000650000002.958%-1.542% / 7.458%, (BM +/- 4.5%)-1.292% / 7.208%, (BM +/- 4.25%)-1.042% / 6.958%, (BM +/- 4%)
CAD.HKDLong/Short8000000800000002.143%-2.357% / 6.643%, (BM +/- 4.5%)-2.107% / 6.393%, (BM +/- 4.25%)-1.857% / 6.143%, (BM +/- 4%)
CAD.JPYLong/Short11000000011000000004.609%0.609% / 8.609%, (BM +/- 4%)0.859% / 8.359%, (BM +/- 3.75%)1.109% / 8.109%, (BM +/- 3.5%)
CHF.CNHLong/Short650000065000000-1.817%-6.317% / 2.683%, (BM +/- 4.5%)-6.067% / 2.433%, (BM +/- 4.25%)-5.817% / 2.183%, (BM +/- 4%)
CHF.DKKLong/Short650000065000000-2.317%-6.317% / 1.683%, (BM +/- 4%)-6.067% / 1.433%, (BM +/- 3.75%)-5.817% / 1.183%, (BM +/- 3.5%)
CHF.JPYLong/Short11000000011000000000.178%-3.822% / 4.178%, (BM +/- 4%)-3.572% / 3.928%, (BM +/- 3.75%)-3.322% / 3.678%, (BM +/- 3.5%)
CHF.NOKLong/Short800000080000000-2.531%-6.531% / 1.469%, (BM +/- 4%)-6.281% / 1.219%, (BM +/- 3.75%)-6.031% / 0.969%, (BM +/- 3.5%)
CHF.SEKLong/Short800000080000000-2.604%-6.603% / 1.397%, (BM +/- 4%)-6.353% / 1.147%, (BM +/- 3.75%)-6.103% / 0.897%, (BM +/- 3.5%)
CHF.ZARLong/Short14000000140000000-7.538%-12.038% / -3.038%, (BM +/- 4.5%)-11.788% / -3.288%, (BM +/- 4.25%)-11.538% / -3.538%, (BM +/- 4%)
CNH.HKDLong/Short800000080000000-0.815%-5.315% / 3.685%, (BM +/- 4.5%)-5.065% / 3.435%, (BM +/- 4.25%)-4.815% / 3.185%, (BM +/- 4%)
CNH.JPYLong/Short11000000011000000001.652%-2.849% / 6.151%, (BM +/- 4.5%)-2.599% / 5.901%, (BM +/- 4.25%)-2.349% / 5.651%, (BM +/- 4%)
DKK.JPYLong/Short11000000011000000002.723%-1.277% / 6.723%, (BM +/- 4%)-1.027% / 6.473%, (BM +/- 3.75%)-0.777% / 6.223%, (BM +/- 3.5%)
DKK.NOKLong/Short800000080000000-0.447%-4.447% / 3.553%, (BM +/- 4%)-4.197% / 3.303%, (BM +/- 3.75%)-3.947% / 3.053%, (BM +/- 3.5%)
DKK.SEKLong/Short800000080000000-0.263%-4.263% / 3.737%, (BM +/- 4%)-4.013% / 3.487%, (BM +/- 3.75%)-3.763% / 3.237%, (BM +/- 3.5%)
EUR.AUDLong/Short130000013000000-0.493%-4.493% / 3.507%, (BM +/- 4%)-4.243% / 3.257%, (BM +/- 3.75%)-3.993% / 3.007%, (BM +/- 3.5%)
EUR.CADLong/Short130000013000000-1.542%-5.542% / 2.458%, (BM +/- 4%)-5.292% / 2.208%, (BM +/- 3.75%)-5.042% / 1.958%, (BM +/- 3.5%)
EUR.CHFLong/Short1000000100000002.675%-1.325% / 6.675%, (BM +/- 4%)-1.075% / 6.425%, (BM +/- 3.75%)-0.825% / 6.175%, (BM +/- 3.5%)
EUR.CNHLong/Short6500000650000001.416%-3.084% / 5.916%, (BM +/- 4.5%)-2.834% / 5.666%, (BM +/- 4.25%)-2.584% / 5.416%, (BM +/- 4%)
EUR.CZKLong/Short25000000250000000-4.026%-8.526% / 0.474%, (BM +/- 4.5%)-8.276% / 0.224%, (BM +/- 4.25%)-8.026% / -0.025%, (BM +/- 4%)
EUR.DKKLong/Short6500000650000000.345%-3.655% / 4.345%, (BM +/- 4%)-3.405% / 4.095%, (BM +/- 3.75%)-3.155% / 3.845%, (BM +/- 3.5%)
EUR.GBPLong/Short7000007000000-1.279%-5.279% / 2.721%, (BM +/- 4%)-5.029% / 2.471%, (BM +/- 3.75%)-4.779% / 2.221%, (BM +/- 3.5%)
EUR.HKDLong/Short8000000800000000.601%-3.899% / 5.101%, (BM +/- 4.5%)-3.649% / 4.851%, (BM +/- 4.25%)-3.399% / 4.601%, (BM +/- 4%)
EUR.HUFLong/Short2800000002800000000-14.414%-18.914% / -9.914%, (BM +/- 4.5%)-18.664% / -10.164%, (BM +/- 4.25%)-18.414% / -10.414%, (BM +/- 4%)
EUR.ILSLong/Short400000040000000-1.854%-6.354% / 2.646%, (BM +/- 4.5%)-6.104% / 2.396%, (BM +/- 4.25%)-5.854% / 2.146%, (BM +/- 4%)
EUR.JPYLong/Short11000000011000000003.068%-0.932% / 7.068%, (BM +/- 4%)-0.682% / 6.818%, (BM +/- 3.75%)-0.432% / 6.568%, (BM +/- 3.5%)
EUR.MXNLong/Short17000000170000000-10.290%-14.79% / -5.79%, (BM +/- 4.5%)-14.54% / -6.04%, (BM +/- 4.25%)-14.29% / -6.29%, (BM +/- 4%)
EUR.NOKLong/Short800000080000000-0.103%-4.103% / 3.897%, (BM +/- 4%)-3.853% / 3.647%, (BM +/- 3.75%)-3.603% / 3.397%, (BM +/- 3.5%)
EUR.NZDLong/Short130000013000000-1.670%-5.67% / 2.33%, (BM +/- 4%)-5.42% / 2.08%, (BM +/- 3.75%)-5.17% / 1.83%, (BM +/- 3.5%)
EUR.PLNLong/Short400000040000000-4.001%-8.501% / 0.499%, (BM +/- 4.5%)-8.251% / 0.249%, (BM +/- 4.25%)-8.001% / 0%, (BM +/- 4%)
EUR.RUBLong/Short70000000700000000-4.322%-8.822% / 0.178%, (BM +/- 4.5%)-8.572% / -0.072%, (BM +/- 4.25%)-8.322% / -0.322%, (BM +/- 4%)
EUR.SEKLong/Short8000000800000000.082%-3.918% / 4.082%, (BM +/- 4%)-3.668% / 3.832%, (BM +/- 3.75%)-3.418% / 3.582%, (BM +/- 3.5%)
EUR.SGDLong/Short130000013000000-1.554%-5.554% / 2.446%, (BM +/- 4%)-5.304% / 2.196%, (BM +/- 3.75%)-5.054% / 1.946%, (BM +/- 3.5%)
EUR.USDLong/Short100000010000000-2.092%-6.092% / 1.908%, (BM +/- 4%)-5.842% / 1.658%, (BM +/- 3.75%)-5.592% / 1.408%, (BM +/- 3.5%)
EUR.ZARLong/Short14000000140000000-5.017%-9.517% / -0.517%, (BM +/- 4.5%)-9.267% / -0.767%, (BM +/- 4.25%)-9.017% / -1.017%, (BM +/- 4%)
GBP.AUDLong/Short1300000130000000.787%-3.213% / 4.787%, (BM +/- 4%)-2.963% / 4.537%, (BM +/- 3.75%)-2.713% / 4.287%, (BM +/- 3.5%)
GBP.CADLong/Short130000013000000-0.262%-4.262% / 3.738%, (BM +/- 4%)-4.012% / 3.488%, (BM +/- 3.75%)-3.762% / 3.238%, (BM +/- 3.5%)
GBP.CHFLong/Short1000000100000003.937%-0.063% / 7.937%, (BM +/- 4%)0.187% / 7.687%, (BM +/- 3.75%)0.437% / 7.437%, (BM +/- 3.5%)
GBP.CNHLong/Short6500000650000002.696%-1.804% / 7.196%, (BM +/- 4.5%)-1.554% / 6.946%, (BM +/- 4.25%)-1.304% / 6.696%, (BM +/- 4%)
GBP.DKKLong/Short6500000650000001.624%-2.376% / 5.624%, (BM +/- 4%)-2.126% / 5.374%, (BM +/- 3.75%)-1.876% / 5.124%, (BM +/- 3.5%)
GBP.HKDLong/Short8000000800000001.880%-2.62% / 6.38%, (BM +/- 4.5%)-2.37% / 6.13%, (BM +/- 4.25%)-2.12% / 5.88%, (BM +/- 4%)
GBP.JPYLong/Short11000000011000000004.347%0.347% / 8.347%, (BM +/- 4%)0.597% / 8.097%, (BM +/- 3.75%)0.847% / 7.847%, (BM +/- 3.5%)
GBP.MXNLong/Short17000000170000000-9.010%-13.51% / -4.51%, (BM +/- 4.5%)-13.26% / -4.76%, (BM +/- 4.25%)-13.01% / -5.01%, (BM +/- 4%)
GBP.NOKLong/Short8000000800000001.177%-2.823% / 5.177%, (BM +/- 4%)-2.573% / 4.927%, (BM +/- 3.75%)-2.323% / 4.677%, (BM +/- 3.5%)
GBP.NZDLong/Short130000013000000-0.390%-4.39% / 3.61%, (BM +/- 4%)-4.14% / 3.36%, (BM +/- 3.75%)-3.89% / 3.11%, (BM +/- 3.5%)
GBP.SEKLong/Short8000000800000001.361%-2.639% / 5.361%, (BM +/- 4%)-2.389% / 5.111%, (BM +/- 3.75%)-2.139% / 4.861%, (BM +/- 3.5%)
GBP.USDLong/Short100000010000000-0.813%-4.813% / 3.187%, (BM +/- 4%)-4.563% / 2.937%, (BM +/- 3.75%)-4.313% / 2.687%, (BM +/- 3.5%)
GBP.ZARLong/Short14000000140000000-3.738%-8.238% / 0.762%, (BM +/- 4.5%)-7.988% / 0.512%, (BM +/- 4.25%)-7.738% / 0.262%, (BM +/- 4%)
HKD.JPYLong/Short11000000011000000002.467%-2.033% / 6.967%, (BM +/- 4.5%)-1.783% / 6.717%, (BM +/- 4.25%)-1.533% / 6.467%, (BM +/- 4%)
MXN.JPYLong/Short110000000110000000013.357%8.857% / 17.857%, (BM +/- 4.5%)9.107% / 17.607%, (BM +/- 4.25%)9.357% / 17.357%, (BM +/- 4%)
NOK.JPYLong/Short11000000011000000003.170%-0.83% / 7.17%, (BM +/- 4%)-0.58% / 6.92%, (BM +/- 3.75%)-0.33% / 6.67%, (BM +/- 3.5%)
NOK.SEKLong/Short8000000800000000.184%-3.816% / 4.184%, (BM +/- 4%)-3.566% / 3.934%, (BM +/- 3.75%)-3.316% / 3.684%, (BM +/- 3.5%)
NZD.CADLong/Short1300000130000000.128%-3.872% / 4.128%, (BM +/- 4%)-3.622% / 3.878%, (BM +/- 3.75%)-3.372% / 3.628%, (BM +/- 3.5%)
NZD.CHFLong/Short1000000100000004.539%0.539% / 8.539%, (BM +/- 4%)0.789% / 8.289%, (BM +/- 3.75%)1.039% / 8.039%, (BM +/- 3.5%)
NZD.JPYLong/Short11000000011000000004.737%0.737% / 8.737%, (BM +/- 4%)0.987% / 8.487%, (BM +/- 3.75%)1.237% / 8.237%, (BM +/- 3.5%)
NZD.USDLong/Short100000010000000-0.423%-4.423% / 3.577%, (BM +/- 4%)-4.173% / 3.327%, (BM +/- 3.75%)-3.923% / 3.077%, (BM +/- 3.5%)
SEK.JPYLong/Short11000000011000000002.986%-1.014% / 6.986%, (BM +/- 4%)-0.764% / 6.736%, (BM +/- 3.75%)-0.514% / 6.486%, (BM +/- 3.5%)
SGD.CNHLong/Short6500000650000002.970%-1.53% / 7.47%, (BM +/- 4.5%)-1.28% / 7.22%, (BM +/- 4.25%)-1.03% / 6.97%, (BM +/- 4%)
SGD.JPYLong/Short11000000011000000004.621%0.621% / 8.621%, (BM +/- 4%)0.871% / 8.371%, (BM +/- 3.75%)1.121% / 8.121%, (BM +/- 3.5%)
USD.CADLong/Short1300000130000000.551%-3.449% / 4.551%, (BM +/- 4%)-3.199% / 4.301%, (BM +/- 3.75%)-2.949% / 4.051%, (BM +/- 3.5%)
USD.CHFLong/Short1000000100000004.921%0.921% / 8.921%, (BM +/- 4%)1.171% / 8.671%, (BM +/- 3.75%)1.421% / 8.421%, (BM +/- 3.5%)
USD.CNHLong/Short6500000650000003.509%-0.991% / 8.008%, (BM +/- 4.5%)-0.741% / 7.758%, (BM +/- 4.25%)-0.491% / 7.508%, (BM +/- 4%)
USD.CZKLong/Short25000000250000000-1.933%-6.433% / 2.567%, (BM +/- 4.5%)-6.183% / 2.317%, (BM +/- 4.25%)-5.933% / 2.067%, (BM +/- 4%)
USD.DKKLong/Short6500000650000002.437%-1.563% / 6.437%, (BM +/- 4%)-1.313% / 6.187%, (BM +/- 3.75%)-1.063% / 5.937%, (BM +/- 3.5%)
USD.HKDLong/Short8000000800000002.693%-1.807% / 7.193%, (BM +/- 4.5%)-1.557% / 6.943%, (BM +/- 4.25%)-1.307% / 6.693%, (BM +/- 4%)
USD.HUFLong/Short2800000002800000000-12.322%-16.822% / -7.822%, (BM +/- 4.5%)-16.572% / -8.072%, (BM +/- 4.25%)-16.322% / -8.322%, (BM +/- 4%)
USD.ILSLong/Short4000000400000000.239%-4.261% / 4.739%, (BM +/- 4.5%)-4.011% / 4.489%, (BM +/- 4.25%)-3.761% / 4.239%, (BM +/- 4%)
USD.JPYLong/Short11000000011000000005.160%1.16% / 9.16%, (BM +/- 4%)1.41% / 8.91%, (BM +/- 3.75%)1.66% / 8.66%, (BM +/- 3.5%)
USD.MXNLong/Short17000000170000000-8.197%-12.697% / -3.697%, (BM +/- 4.5%)-12.447% / -3.947%, (BM +/- 4.25%)-12.197% / -4.197%, (BM +/- 4%)
USD.NOKLong/Short8000000800000001.990%-2.01% / 5.99%, (BM +/- 4%)-1.76% / 5.74%, (BM +/- 3.75%)-1.51% / 5.49%, (BM +/- 3.5%)
USD.PLNLong/Short400000040000000-1.909%-6.409% / 2.591%, (BM +/- 4.5%)-6.159% / 2.341%, (BM +/- 4.25%)-5.909% / 2.091%, (BM +/- 4%)
USD.RUBLong/Short70000000700000000-2.230%-6.73% / 2.27%, (BM +/- 4.5%)-6.48% / 2.02%, (BM +/- 4.25%)-6.23% / 1.77%, (BM +/- 4%)
USD.SEKLong/Short8000000800000002.174%-1.826% / 6.174%, (BM +/- 4%)-1.576% / 5.924%, (BM +/- 3.75%)-1.326% / 5.674%, (BM +/- 3.5%)
USD.SGDLong/Short1300000130000000.539%-3.461% / 4.539%, (BM +/- 4%)-3.211% / 4.289%, (BM +/- 3.75%)-2.961% / 4.039%, (BM +/- 3.5%)
USD.ZARLong/Short14000000140000000-2.925%-7.425% / 1.575%, (BM +/- 4.5%)-7.175% / 1.325%, (BM +/- 4.25%)-6.925% / 1.075%, (BM +/- 4%)
ZAR.JPYLong/Short11000000011000000008.085%3.585% / 12.585%, (BM +/- 4.5%)3.835% / 12.335%, (BM +/- 4.25%)4.085% / 12.085%, (BM +/- 4%)