Artikel laten voorlezen
Water aandelen staan in de belangstelling van beleggers. De noodzaak van schoon drinkwater wordt steeds duidelijker en investeringen zijn nodig. Door bevolkingsgroei en klimaatverandering dreigt een tekort aan schoon drinkwater. Hoe kunnen beleggers profiteren van deze groeimarkt?

 

Beste water aandelen

Beleggen in water aandelen

Beleggen in de waterindustrie komt wellicht niet direct als eerste in u op als u uw portefeuille gaat samenstellen. Toch zijn er steeds meer beleggers die zogeheten water aandelen weten te vinden. Het wordt door sommige investeerders zelfs het blauwe goud genoemd. Want hoewel 70% van de aarde bedekt is met water, is schoon drinkwater slechts in beperkte mate beschikbaar. En in tegenstelling tot olie is er niets wat water kan vervangen.

Voor de groeiende wereldbevolking is het een van de belangrijkste grondstoffen en het belang ervan neemt jaarlijks toe met het oog op klimaatverandering. Steeds meer plekken raken uitgedroogd tijdens hete zomers en in de VS en Australië zijn er steeds meer bosbranden. Hoewel een tekort aan water in arme landen in Afrika als ‘normaal’ wordt beschouwd, krijgt ook de rijke westerse beschaving steeds meer te maken met toenemende waterschaarste. De groeiende bevolking van drinkwater voorzien is misschien wel een van de kerntaken tijdens de 21ste eeuw.

Het is dan ook niet gek dat beleggers deze trend ook hebben ontdekt. Deze groeimarkt krijgt steeds meer aandacht op de beurs en de water aandelen laten al jaren mooie resultaten zien. Deze trend zal zich waarschijnlijk voortzetten en de schaarste aan water zal ervoor zorgen dat de water aandelen ook de komende jaren de interesse van beleggers zullen blijven wekken.

2,2 miljard mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater

Factoren als toenemende bevolkingsaantallen, klimaatverandering, uitdroging , waterintensieve levensstandaard en milieuvervuiling maken water een steeds schaarser wordende hulpbron. Terwijl het waterverbruik per hoofd van de bevolking in geïndustrialiseerde landen blijft stijgen, hebben volgens UNICEF ongeveer 2,2 miljard mensen wereldwijd geen toegang tot schoon drinkwater. Dat is bijna 30% van de totale wereldbevolking(!).

En volgens de laatste prognoses zou dit aantal tegen 2050 opnieuw kunnen verdubbelen. Nu al hebben ongeveer 800 miljoen mensen niet eens een basiswatervoorziening , vooral in derdewereldlanden of plattelandsgebieden van ontwikkelingslanden. Dit is bovendien ook dramatisch voor de rest van de wereld, want door slechte hygiëne verspreiden ziekten zich ook bijzonder snel.

Volgens de Verenigde Naties zou tegen 2030 jaarlijks ongeveer $ 114 miljard moeten worden geïnvesteerd in waterinfrastructuur om deze trend effectief tegen te gaan. Door een gebrek aan geld in de schatkist van de ontwikkelingslanden of het gebrek aan politieke wil in de geïndustrialiseerde landen, wordt echter slechts een klein deel van het benodigde bedrag daadwerkelijk geïnvesteerd. Beheerders van nationale watersystemen zullen de komende jaren dus aan de slag moeten met nieuwe technologie om ernstige tekorten te voorkomen.

“In veel Afrikaanse landen gaat 50 procent van het water verloren aan lekken, in Nederland is dat drie procent. Die efficiëntie is waar landen en investeerders naar op zoek zijn”;  Gerhard van den Top – oud directeur Vitens Evides International

Gereguleerde & Private waterbedrijven

Voordat we zomaar naar de overheden wijzen, moeten we eerst eens bekijken hoe de waterindustrie in elkaar zit. Vroeger was water altijd in het bezit van de staat, maar tegenwoordig verschilt dat heel erg per land. Sommige landen hebben de waterindustrie juist geheel of gedeeltelijk geprivatiseerd.

Nederland heeft al sinds de dertiende eeuw een waterbeheerder. Sindsdien speelt de overheid een cruciale rol in de ontwikkeling van onze samenleving in een veilige en zekere wateromgeving. De Nederlandse structuur kent publieke bedrijven, die voor honderd procent in handen zijn van de provincies of gemeenten. Deze bedrijven zijn in principe non-profit. Ook kent ons land Regionale Waterschappen, die zorgen voor het beschermen van mensen, vee, vegetatie, gebouwen en infrastructuur tegen overstromingen, en ook zorgen voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit. Nederland staat niet voor niets in het rijtje met landen met het beste drinkwater ter wereld.

De waterschappen in Nederland zijn onafhankelijke instanties en hebben hun eigen bevoegdheden. Zij stellen regels op en heffen belastingen. Hun verantwoordelijkheden omvatten veel meer dan alleen het aanleggen van dijken en het bouwen van gemalen. Tegenwoordig zijn de waterschappen nauw betrokken bij het landgebruik, de ruimtelijke ordening, het natuurbehoud, de bescherming van het milieu, de recreatie etc. Ze stellen ook lange termijn waterplannen op.

Private waterbedrijven

Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje zorgen de overheden voor het water. Andere landen zoals de VS of Engeland hebben de waterindustrie geprivatiseerd. Dit heeft onder andere te maken met de kosten. Schoon drinkwater, nieuwe technologie en innovaties zijn nou eenmaal duur. In de VS worden meer dan 73 miljoen Amerikanen voorzien van schoon drinkwater door de private bedrijven. Particuliere waterbedrijven investeren ieder jaar miljarden dollars om watersystemen te verbeteren, onderzoek te doen en nieuwe technologieën te ontwikkelen. Een watersysteem dat door de particuliere sector wordt beheerd, kan volgens de voorstanders efficiënter en kosten-effectiever zijn.

Privatisering van de waterindustrie heeft veel winstgevende bedrijven voortgebracht, maar ook voor grotere investeringen en snellere ontwikkeling gezorgd. Wel wordt de watersector uiteraard goed in de gaten gehouden door een toezichthouder. De overheid stelt namelijk vaak hoge eisen aan de kwaliteit, maar ook legt zij soms een plafond op de hoeveelheid geld die mag worden verdiend met de verkoop van water. Dat betekent dat een deel van deze bedrijven eigenlijk deels gereguleerd zijn.

Profiteren van de waterindustrie

Water is een belangrijk thema, zowel voor derdewereldlanden als de geïndustrialiseerde landen. Water is constant in beweging en de waterinfrastructuur voor de winning, behandeling en distributie van drinkwater moeten gemoderniseerd blijven om aan onze behoeften te kunnen voorzien. In veel westerse landen is de waterinfrastructuur verouderd en worden pijpleidingen steeds slechter.

Veel oude waterleidingen zijn bijvoorbeeld nog van lood. Dat lood lost in een bepaalde mate op in het water en is schadelijk voor de gezondheid. Voor modernisering en herinrichting in landen als de VS, Nederland of Duitsland zijn de komende jaren enorme investeringen nodig. Voor u als particuliere investeerder zijn er tal van mogelijkheden om te investeren in innovatieve, duurzame watertechnologieën. Zo kunt u er voor kiezen te beleggen in een ETF, maar ook individuele aandelen zijn interessant.

Die individuele aandelen zijn onder te verdelen in twee soorten. Zo zijn er waterleidingbedrijven die zorgen voor het zuiveren en het leveren van drinkwater. Maar er zijn natuurlijk ook talloze bedrijven die deze waterleidingbedrijven van apparatuur of diensten voorzien. Zo zijn er bedrijven die leidingen of zuiveringsinstallaties maken, maar ook heb je ondernemingen die zorgen voor de levering van water aan bedrijven via particuliere waternetwerken.

Beleggen in water ETF: Lyxor World Water UCITS ETF (LYM8)

Er zijn meerdere ETF’s beschikbaar waarmee u een brede blootstelling krijgt aan water gerelateerde bedrijven. Door Europese wetgeving zijn Amerikaanse ETF’s nog altijd niet te verhandelen. Uiteraard zijn er ook alternatieven die in Europa noteren en in Euro’s worden verhandeld, De Lyxor World Water ETF volgt de 30 grootste bedrijven ter wereld die zich bezighouden met waterinfrastructuur, zuivering en levering. Voorwaarde voor een opname in het fonds is dat 40% van de omzet moet worden gegenereerd met watergerelateerde activiteiten.

Het totale rendement van de ETF in de vijf jaar vanaf begin 2015 tot eind 2019 was ongeveer + 72%. Het fonds heeft ruim 723 miljoen euro onder beheer en een Total Expense Ratio van 0,60%.  Het dividend wordt uitgekeerd.

Andere mogelijk interessante ETF’s zijn:

  • RobecoSAM Sustainable Water Fund (OZWA) (focus op duurzaam waterbeheer)
  • Pictet-Water (PBF7) (actief beheerd fonds)

Water ETF koers | Beleggen in water

Top 10 interessante water aandelen

 

Aandeel Industrie ISIN Symbool Valuta
American Water Works Waterverzorging US0304201033 AWK USD
Badger Meter Watertechnologie US0565251081 BMI USD
Evoqua Water Watertechnologie US30057T1051 AQUA USD
KSB Water pompen DE0006292006 KSB EUR
Lindsay Watersystemen US5355551061 LNN USD
Pentair Watertechnologie IE00BLS09M33 PNR USD
Pure Cycle Watertechnologie US7462283034 PCYO EUR
Suez Environment Waterverzorging en technologie FR0010613471 SZ1 EUR
Veolia Environment Waterverzorging en technologie FR0000124141 VVD EUR
Xylem Watertechnologie US98419M100 XYL USD

Beste water aandelen van dit moment

Uit de bovenstaande lijst met water aandelen zullen we er drie nader bespreken. Eén ding moet voor u als investeerder duidelijk zijn: investeringen in water moeten op de lange termijn worden gezien, omdat het in de sector gaat om het oplossen van problemen die in de meeste regio’s niet van de ene op de andere dag kunnen worden opgelost.

Hoewel water aandelen niet vergelijkbaar zijn met snelgroeiende technologiebedrijven, zijn ze meestal maar licht cyclisch. Schoon drinkwater is namelijk altijd nodig, ook in economische onzekere tijden. De inkomsten van vele waterbedrijven zijn daarom goed voorspelbaar. Bovendien keren ze vaak mooie dividenden uit.

American Water Works Company (AWK) | Dividend: 1,40%

Mogelijk het bekendste water aandeel op dit moment. American Water Works is een Amerikaans nutsbedrijf dat actief is in de Verenigde Staten en Canada. Het werd in 1886 opgericht als de American Water Works & Guarantee Company. In 1947 werd de naam weer veranderd in het huidige American Water Works Company. Het bedrijf was tussen 2001 en 2008 een dochteronderneming van het Duitse RWE group. Na de beursgang in 2008 op de NYSE werd het echter weer een zelfstandig opererend bedrijf. Het heeft 7100 werknemers in dienst en levert aan ruim 14 miljoen mensen in 46 verschillende Amerikaanse staten.

De meeste diensten van American Water Works zijn lokaal beheerde dochterondernemingen van nutsbedrijven die worden gereguleerd door de Amerikaanse staat waarin elk van hen actief is. American Water bezit ook dochterondernemingen die gemeentelijke drinkwater- en afvalwatersystemen onder contract beheren en andere die bedrijven en woongemeenschappen voorzien van waterbeheer en andere verwante diensten. Ook werkt een dochteronderneming van het bedrijf samen met verschillende militaire bases in de VS om water te reinigen en te leveren en om afvalwater voor militaire installaties in het hele land op te vangen en te reinigen.

American Water Works heeft een beurswaarde van $ 28,5 miljard. De omzet van American Water Works groeide in 2018 met 2,5% en in 2019 met bijna 5%. De winst groeit een stuk sneller dankzij verbeterde winstmarges. In 2017 werd er een winst van $ 426 miljoen geboekt en in 2019 was dit gestegen tot $ 621 miljoen.  De koers van het aandeel is de afgelopen jaren echter ook fors gestegen en daardoor oogt het aandeel met een P/E ratio van 41 niet direct heel aantrekkelijk.

Sterk dividend aandeel

Daarmee beleg je echter wel in een vrij defensief aandeel gelet op de niet-cyclische aard van de industrie. Het dividend wordt jaarlijks verhoogd sinds de beursgang. Door de sterk opgelopen koers biedt het huidige dividend van $ 2,10 een rendement 1,40%, maar dit is erg houdbaar en het dividend zal in de toekomst waarschijnlijk verder oplopen. De afgelopen 7 jaar werd het telkens met circa $ 0,05 verhoogd.

American Water Works aandeel koers | Beleggen in water

Xylem – (XYL) – Dividend: 1,10%

Xilem is een Amerikaans bedrijf dat zichzelf beschrijft als de wereldleider op het gebied van efficiënte en duurzame watertechnologie. Het bedrijf dat ook kantoren in België en Nederland heeft, levert onder andere pompen en samengestelde pompsystemen. Xylem is actief in meer dan 150 landen en levert belangrijke watertechnologie voor onder andere residentiële, commerciële, agrarische en industriële omgevingen.

Het bedrijf is ruim $ 17 miljard waard en is in 2011 ontstaan ​​uit een spin-off van de waterdivisie van de industriële groep ITT . Xylem heeft zich gespecialiseerd in innovatieve oplossingen voor alles wat met de watercyclus te maken heeft, hetgeen omschreven is als ” Smart Water “.

Innovatieve waterbehandelingssystemen en waterfiltersystemen

Dit omvat water- en afvalwatertransport, behandeling van water en afvalwater, analyses van waterkwaliteit, procesoptimalisatie en analyse van de staat van pijpleidingen. Verder worden er warmtewisselaars en filtersystemen voor waterzuivering aangeboden, maar ook innovatieve pompen waarmee water veilig en betrouwbaar kan worden getransporteerd. Xylem installeert ook sensor gestuurde en software gebaseerde technologieën om waterverlies te verminderen, evenals technologieën voor een efficiëntere behandeling van afvalwater. Een goed gediversifieerd water aandeel dus.

Ook worden systemen gemaakt om overstromingen en andere watergerelateerde milieuschade aan te pakken. Tijdens de grote waterschaarste in Californië, die gepaard ging met ernstige bosbranden, werd de technologie van het bedrijf gebruikt om water uit de Colorado-rivier om te leiden en te zuiveren. De groep is ook betrokken bij humanitaire projecten in Afrika & Azië en legt grote nadruk op duurzaamheid. Om het bewustzijn van de toenemende waterproblematiek in veel landen te vergroten en hulpprojecten te ondersteunen, is Xylem onder meer een samenwerking met de Premier League voetbalclub Manchester City gestart. De samenwerking draagt de slogan “ Let’s Solve Water ”.

Financiële resultaten

Xylem registreert gestage groeipercentages in omzet en winst. De omzet van het bedrijf is de afgelopen drie jaar met gemiddeld  11% per jaar gegroeid, terwijl de winst in dezelfde periode met 16% per jaar is gestegen. Voor het huidige boekjaar 2020 verwachten analisten echter een groeipauze (voornamelijk door Corona) en een dalende omzet en winst. Concreet wordt een omzet verwacht van $ 4,79 miljard (2019: $ 5,25 miljard). In het komende jaar 2021 zal de omzet naar verwachting weer stijgen tot $ 5,1 miljard.

Doordat de winsten wat terugvallen, terwijl de koers wel stijgt, is de koers/winstverhouding de afgelopen maanden flink opgelopen. Voor de coronacrisis lag deze rond de 30, maar momenteel ligt de trailing K/W op 77. Als de winst volgend jaar weer toeneemt zal deze weer snel afnemen tot circa 33. De K/W is wat aan de hoge kant, maar het groeipotentieel en de dubbelcijferige groeicijfers van de afgelopen jaren zijn een goede verklaring.

Technische analyse: stijgende trend op de lange termijn

De grafiek van Xylem oogt bullish en de koers staat rond een all-time high. De koers brak onlangs boven de toppen van de afgelopen jaren. Met deze uitbraak wordt de lange termijn stijgende trend hervat. Het feit dat de koers uit de driehoek is gebroken is eveneens positief.

water aandeel xylem

Water aandeel: Evoqua Water (AQUA)

Evoqua is eveneens een echte pure play als het om water aandelen gaat. Dit Amerikaanse bedrijf ontwikkelt innovatieve systemen en technologieën voor waterbehandeling en waterdesinfectie voor gemeenten en industriële bedrijven. Het doel van het bedrijf is om steden en gemeenten wereldwijd van schoon water te voorzien. De verwerkingssystemen en aanverwante diensten van het bedrijf worden internationaal vermarkt vanuit in totaal 170 productiefaciliteiten, kantoren en servicecentra. Er zijn vestigingen in Canada, Engeland, India, Australië, Zuid-Korea, Singapore en Nederland.  Ook is er een grotere productielocatie in Günzburg, Duitsland. Dit heeft te maken met het feit dat Evoqua een voormalige Siemens divisie was voor waterbehandeling.

Met een huidige marktkapitalisatie van 2,9 miljard dollar is het bedrijf nog steeds aan de kleine kant in vergelijking met Xylem.

Leidende marktpositie in Noord-Amerika

Evoqua Water is een van de grootste aanbieders van waterbehandelingssystemen op de Noord-Amerikaanse markt met meer dan 200.000 installaties. Alleen al in de VS is ongeveer 30% van alle geïnstalleerde verwerkingssystemen afkomstig van Evoqua. Ook maakt het bedrijf mobiele en noodvoorzieningssystemen. Deze helpen bij een mogelijk watertekort of in crisissituaties om mensen snel van schoon water te voorzien en rioolwater te lozen. Het productassortiment omvat ook meet- en regeltechniek voor waterbehandeling, UV-systemen, pompen, evenals filtersystemen en behandelingssystemen voor het zuivere en ultra pure water dat in laboratoria wordt gebruikt. Evoqua Water concurreert op sommige gebieden met Xylem.

Winstgroei met dubbele cijfers in de afgelopen jaren

De omzet steeg de afgelopen jaren met + 8% per jaar. Het bedrijf heeft niet veel last van de coronacrisis. In 2020 kwam de omzet slechts 1% lager uit op $ 1,43 miljard. Ook de orderportefeuille ontwikkelde zich zeer positief. De winstgevendheid ging er flink op vooruit. Zo kwam de nettowinst uit op $ 114,4 miljoen, terwijl vorig jaar nog een verlies van $ 8,5 miljoen in de boeken werd gezet. Die flinke schommelingen in de winst hebben ook gezorgd voor flinke koersuitslagen. Dit aandeel is dan ook vrij volatiel en niet geschikt voor zeer defensieve beleggers.

Technische analyse: koers is uitgebroken

Er lag een duidelijk weerstand rond de $ 25. Onlangs brak de koers boven deze koerstoppen en daarmee is een technische verbetering opgetreden. Momenteel lijkt de voormalige weerstand te worden terug getest. Indien het Evoqua lukt om een hogere bodem te vormen boven het uitbraakniveau, dan kunnen de komende periode verdere koersstijgingen worden verwacht. Een weekslot onder de $ 25 kan echter een grotere correctie uitlokken.

Evoqua water aandeel

Beste water aandelen: Conclusie

Eén ding is duidelijk: het belang van schoon (drink)water wordt steeds duidelijker. Op korte termijn zullen water aandelen wellicht niet de meest spannende aandelen zijn. Echter er gebeurt genoeg op dit gebied en water aandelen lijken een prima lange termijn investering. De actieve belegger kan een keuze maken uit individuele water aandelen, maar de passieve investeerde is het beste af met een water ETF die de brede waterindustrie volgt.

Andere interessante artikelen:

Beleggen in zonne-energie aandelen – de noodzaak van alternatieve energiebronnen

Beleggen in waterstof: ontdek de beste waterstof aandelen van 2020

 

Zelf beleggen in water aandelen via LYNX?

Het TWS Handelsplatform biedt u de mogelijkheid water aandelen en opties rechtstreeks te kopen en verkopen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in meer dan 25 landen. Bekijk het aanbod:

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.