De koersen van zonne-energie aandelen gaan door het dak. Niet een gewoon dak, maar een dak met zonnepanelen.

 

De noodzaak voor duurzame energie wordt steeds duidelijker. Door innovaties worden zonnecellen bovendien steeds beter en goedkoper. Wat gebeurt er precies in deze interessante solar market? En hoe kunt u daar als belegger van profiteren?

Beleggen in zonne-energie aandelen

Noodzaak van alternatieve energiebronnen

De afgelopen maanden zijn de koersen van aandelen die actief zijn in duurzame energie oplossingen enorm hard gestegen. Over deze alternatieve energiebronnen wordt eigenlijk al decennia lang gesproken, maar de noodzaak lijkt vooral de afgelopen jaren steeds zichtbaarder te worden. Wetenschappers voorspellen dramatische gevolgen voor de aarde en de mensen als we de komende tijd niet ingrijpen.

Recentelijk nog ging de documentaire Life on Our Planet van de Britse bioloog David Attenborough live op Netflix (kijktip). In de documentaire vertelde hij met zijn kalmerende stem over het verlies van biodiversiteit. Ook wordt pijnlijk zichtbaar welke desastreuze gevolgen het kappen van regenwouden en het gebruik van fossiele brandstoffen heeft voor moeder aarde. De opwarming van de aarde zal ervoor zorgen dat grote delen over 100 jaar onbewoonbaar zullen worden.

Ook overheden proberen van alles te doen om klimaatverandering tegen te gaan. Zo ging eind 2016 het Akkoord van Parijs in werking, een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In het Akkoord werd de bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk voor het eerst in een juridisch instrument vastgelegd. Het akkoord dringt er verder op aan te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot.

Ook in Nederland zijn de eerste implementaties een feit. Het Nederlandse Klimaatakkoord heeft als doelstelling in 2030 broeikasgassen met 49% te hebben verminderd ten opzichte van 1990. De overheid wil de CO2-uitstoot onder meer verminderen door over te stappen op duurzame energie. Daarom kunt u vanaf 2050 in principe niet meer koken op gas of stoken op aardgas. Ook stimuleert de overheid milieuvriendelijker rijden door middel van subsidies voor elektrische auto’s.

Hernieuwbare energiebronnen

Windenergie, biomassa, waterkracht, bodemwarmte zijn de beste voorbeelden van renewable energy. Duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte veroorzaken geen luchtvervuiling en hebben bovendien weinig tot geen CO2-uitstoot. Een ander voordeel is dat deze energie nooit opraakt. Buiten het feit dat het gebruik van fossiele brandstoffen bijdraagt aan klimaatverandering zullen de vervuilende grondstoffen ook ooit eens opraken. Bovendien zorgen ze voor luchtvervuiling en ongezonde deeltjes in de lucht. Uit verschillende onderzoeken bleek dat de lucht gedurende het hoogtepunt van de coronacrisis vele malen schoner was.

Beleggers lijken zich bewust te zijn van het feit dat alternatieve energiebronnen de toekomst zijn. De koersen van elektrische autoproducenten als Tesla en NIO zijn niet voor niets zo hard opgelopen, terwijl koersen van traditionele autobouwers en oliebedrijven al jaren flink achterblijven. Ook de aandelen van bedrijven die zich inzetten voor waterstof zijn recent tot ongekende hoogtes gestegen. Indien u meer wil weten over waterstof kunt u hier terecht: Beleggen in waterstof: Ontdek de beste waterstof aandelen van 2020 .

Zonne-energie aandelen & ETF

Nederlandse Overheid bevordert groei zonne-energie

Een andere manier om te zorgen dat Nederland in 2050 een duurzaam energiesysteem heeft, is het gebruik van zonnepanelen. De zon is een schone energiebron die nooit opraakt en bovendien komt er geen CO2 bij vrij. Het is samen met windenergie de belangrijkste vorm van energie die Nederland wil inzetten om een duurzaam energiesysteem te krijgen. Om tijdig voldoende duurzame energie op te wekken zijn zowel zonnepanelen op daken als op de grond (zonneparken) nodig.

De subsidies in Nederland voor zonnepanelen zijn helaas alweer gestopt. Wel kunt u vergoeding krijgen van uw stroomleverancier indien u stroom aan het elektriciteitsnet levert. Recente innovaties hebben er al voor gezorgd dat zonne-energie steeds voordeliger wordt. Dit maakt van zonne-energie een groeimarkt die steeds beter kan concurreren met fossiele brandstoffen. Wel zijn er momenteel subsidies voor warmtepompen. Ook dit is belangrijk, want 93% van de energie die huishouden verbruiken komt momenteel uit fossiele bronnen.

Zonne-energie: het beste alternatief (100% schoon)

U kunt nu zelf dus al de energie van de zon benutten met zonnepanelen of een zonneboiler op uw dak. Maar het gebeurt ook op veel grotere schaal: van zonneparken in Nederland tot grote zonnecentrales in Spanje, Duitsland, de VS of zelfs in de woestijn. In de documentaire van David Attenborough wordt zonne-energie ook als een van de belangrijkste oplossingen genoemd voor het klimaatprobleem. De planten op aarde vangen drie biljoen kilowatturen zonne-energie per dag op. Dat is bijna twintig keer de energie die wij nodig hebben op aarde.

Met behulp van zonlicht, wind, water en aardwarmte kunnen we in de toekomst gemakkelijk de gehele wereld voorzien van hernieuwbare energie. In Marokko wordt nu al 40% van de totale energiebehoefte uit duurzame energiecentrales gehaald. Zij hebben daarvoor een van de grootste zonneparken ter wereld aangelegd aan de rand van de Sahara. Het park is direct verbonden met Zuid-Europa. De plannen om het park verder uit te breiden zou ervoor kunnen zorgen dat Marokko tegen 2050 zelfs zonne-energie kan exporteren. Attenborough voorspelt dan ook dat binnen twintig jaar hernieuwbare energie de belangrijkste energiebron zal zijn.

Pas dus goed op met lange termijn beleggingen in olie. Attenborough  noemt het zelfs bizar dat onze banken en pensioenfondsen nog investeren in fossiele brandstoffen. Want juist deze dingen brengen de toekomst in gevaar, de tijd waar we voor sparen/beleggen. Een groot voordeel van duurzame energie is het feit dat energie betaalbaarder wordt voor iedereen. Ook zullen onze steden schoner en stiller worden.

Beleggingen in fossiele brandstoffen worden toch al steeds minder populair nu steeds meer beleggers zich focussen op maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat wordt ook steeds eenvoudiger nu verschillende bedrijven zogeheten ESG-scores bijhouden van tienduizenden aandelen over de gehele wereld. Meer over ESG-beleggen leest u hier: ESG-beleggen – ontdek de ESG ratings in het TWS Handelsplatform.

Invloed van Biden

Het feit dat Joe Biden mogelijk de nieuwe president gaat worden van de Verenigde Staten draagt bij aan de recente opmars van schone-energie aandelen.

Het is geen geheim dat Trump een groot liefhebber is van fossiele brandstoffen. Onder zijn leiding trok de VS zich dan ook terug uit het Parijs-akkoord. Amerika heeft veel olie en andere grondstoffen en Trump wil deze graag benutten. Onder Trump zal het gebruik en de productie van fossiele brandstoffen verder worden aangemoedigd. Bedrijven die actief zijn in de fossiele brandstoffen zullen wel varen bij een herverkiezing van Trump. Terwijl aandelen van bedrijven in hernieuwbare energie beter varen wanneer Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint.

Nu Biden voor staat in de peilingen lijken beleggers alvast op dit nieuws vooruit te lopen. Biden wil namelijk de focus leggen op hernieuwbare energie en lagere emissiestandaarden in het leven roepen. De $ 2 biljoen die klaarligt voor de infrastructuur zou deels gaan naar het klimaat. De bedoeling is om fors te investeren in nieuwe klimaattechnologie.

Beleggen in zonne-energie via een ETF

Op deze plek had ik u graag meer verteld over de Invesco Solar ETF. Dit is namelijk de meest populaire en pure-play ETF die beschikbaar is als het gaat om zonne-energie. De ETF volgt een index die bestaat uit bedrijven die enkel en alleen actief zijn in de zonne-energiesector. Vanwege Europese regelgeving is het voor Europeanen nog steeds niet mogelijk om Amerikaanse ETF’s te verhandelen. Voor deze zonne-energie ETF is geen direct Europees alternatief.

Wel heb ik een andere interessante ETF gevonden: iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG). Deze Amerikaanse ETF heeft ook een notering in Ierland, staat dus genoteerd in Euro’s en is beschikbaar voor Europeanen. Dit fonds streeft er naar het rendement te volgen van een index die bestaat uit 30 van de grootste wereldwijde ondernemingen die actief zijn in de sector van de duurzame energie. In deze ETF zitten zeker zonne-energie aandelen, maar ook waterstof bedrijven, zoals Plug Power, hebben een behoorlijke weging in het fonds. Het fonds scoort een A op de ESG-fondsrating en heeft een Total Expense Ratio van 0,65%.

Als we naar de grafiek kijken van deze ETF zegt mijn gevoel dat beleggers wel beter even kunnen wachten op een correctie alvorens in te stappen. Op lange termijn is de sector in mijn ogen in ieder geval veelbelovend.

Zonne-energie ETF | Beleggen in zonne-energie

Beste zonne-energie aandelen

Hieronder volgen korte analyses van enkele zonne-energie aandelen. Dit zijn een aantal van de grootste en snelst groeiende bedrijven. Er zijn uiteraard veel meer aandelen actief in de zonne-energie sector en mogelijk bieden kleinere bedrijven met meer risico wel een beter rendement.

First Solar (FSLR)

First Solar is wellicht een van de bekendste producenten van zonnepanelen. Het bedrijf heeft een marktwaarde van $8,17 miljard. First Solar produceert op basis van dunne film technologie fotovoltaïsche modules van cadmiumtelluride (CdTe). Deze modules leveren een lager rendement dan traditionele silicium zonnecellen, maar worden geproduceerd tegen vele malen lagere kosten. Bovendien heeft First Solar ook een recyclingprogramma, waardoor oude zonnepanelen duurzaam kunnen worden vervangen.

Ook bouwen ze modules en gehele systemen voor bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven en doen ze het onderhoud daarvoor. In 2006 kreeg het bedrijf een beursnotering op de Nasdaq, waarna de koers in enkele jaren tijd steeg van $24 tot boven de $300 per aandeel. De jaren daarna verdween de hype en zakte de koers weer tot een dieptepunt van $12 in 2012. First Solar maakte vervolgens de overstap naar de S&P 500, maar in 2017 keerde het weer terug naar de Nasdaq. Op de grafiek zien we dat de koers nu al enkele jaren onder de pakweg $82 hangt. Na een doorbraak kan de koers mogelijk meer koersstijgingen tegemoet zien.

Fundamenteel gezien oogt het zonne-energie aandeel met een K/W van 83 extreem duur. Maar de sterke stijging van de koers is daar uiteraard debet aan. De hoge investeringen die het bedrijf heeft moeten doen om te blijven innoveren drukken op het resultaat. In 2019 ging het in ieder geval een stuk beter dan in 2018. De omzet steeg van $2,24 miljard in 2018 tot ruim $3,06 miljard in 2019. Wel was er sprake van een negatieve vrije kasstroom van $454 miljoen. Ze hebben ruim $2,1 miljard aan liquide middelen en de lange termijn schuld van $454 miljoen is daarmee goed te overzien. Met de netto kaspositie kan men onderzoek blijven doen en gemakkelijk verdere groei financieren. Het bedrijf kan de komende jaren in ieder geval profiteren van de toenemende vraag naar alternatieve energiebronnen.

Zonne-energie aandeel First Solar

SolarEdge Technologies (SEDG)

SolarEdge Technologies is een Amerikaans-Israëlische leverancier van power optimizers, zonne-omvormers en monitoringsystemen. Dit bedrijf levert dus niet direct zonnepanelen, maar richt meer op de techniek eromheen. Zo levert het slimme omvormers die speciaal ontwikkeld zijn voor thuisaccu-opslag, smart energy en EV’s. Via power optimizers kunnen zonnepanelen onafhankelijk van elkaar presteren. Dit leidt tot meer energieproductie, grotere veiligheid en een volledig inzicht in de prestaties van elk paneel. Ook heeft het bedrijf installateurs in huis om zowel huiseigenaren als bedrijven van groene stroom te voorzien.

In 2015 ging het bedrijf een partnership aan met Tesla voor de gezamenlijke ontwikkeling van een fotovoltaïsche (FV) opslag en back-up energie oplossing voor de residentiële zonne-energie markt. Tesla wil via zogeheten solar roofs zowel uw huis als elektrische auto met zonne-energie van stroom voorzien. Met een geïntegreerde Powerwall-batterij wordt energie die overdag wordt verzameld via zonnepanelen op het dak opgeslagen en beschikbaar gemaakt voor op elk moment. Zo wordt uw huis een persoonlijke stroomvoorziening. Hoewel vele Amerikanen bestellingen deden bij het bedrijf, lijken er toch wat problemen te zijn met de productie en de haalbaarheid van dit innovatieve project.

Het zonne-energie aandeel SolarEdge is wereldwijd actief en heeft een beurswaarde van $14,5 miljard. Het bedrijf groeit hard en maakt ook winst. De K/W van 86 is door de snelle koersstijging nu ontzettend hoog, maar de omzet groeide de afgelopen jaren telkens met dubbele cijfers. In 2019 steeg de omzet zelfs met 52% tot ruim $1,42 miljard. De nettowinst steeg met ruim 18% tot $173 miljoen. Tegelijkertijd wisten ze de schulden te verlagen en steeg de kaspositie het afgelopen kwartaal tot ruim $592 miljoen. Dit bedrijf kan de komende jaren volop profiteren van plannen van overheden om huizen en bedrijven energiezuinig te maken.

Zonne energie aandelen SolarEdge

Sunrun (RUN)

Sunrun is een Amerikaanse bedrijf dat in 2007 werd opgericht en de jaren daarna enorm veel geld ophaalde bij durfkapitalisten. In 2015 ging het bedrijf naar de Nasdaq voor $14 per aandeel met een marktwaarde van $1,36 miljard. Inmiddels is het bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de de installatie en het onderhoud van zonnepanelen, gegroeid tot een beurswaarde van bijna $9 miljard.

Sunrun biedt haar klanten twee opties: een lease-overeenkomst waarbij je zonnepanelen ‘huurt. De andere mogelijkheid is een Power Purchase Agreement (PPA) Op deze manier kan de klant slechts betalen voor het elektriciteitsverbruik, maar hoeft deze geen zonnepanelen aan te schaffen. Een PPA is een stroomaankoopovereenkomst tussen twee partijen, een die elektriciteit opwekt en een die elektriciteit wil kopen.

In 2019 groeide het aantal klanten van het bedrijf met 22% tot 285.000. Het bedrijf denkt de komende jaren enorm te profiteren van de steeds grotere behoefte aan duurzame energie. Ze wijzen er bovendien op dat de kosten voor de installatie van zonnepanelen de afgelopen tien jaar met 63% zijn gedaald. De kosten voor batterijen om de stroom in op te slaan daalden zelfs met 84%. Zeker in landen als de VS, waar bij slechte weersomstandigheden de stroom vaak uitvalt, biedt de opslag van duurzame elektriciteit vele voordelen. Met de Sunrun Brightbox is dat allemaal mogelijk.

Sunrun is zo hard gegroeid dat het inmiddels de marktleider is op het gebied van residentiële zonne-energie aanbieders. Het heeft een marktaandeel van 15% en in juli 2020 nam Sunrun het bedrijf Vivint Solar voor 3,2 miljard dollar. De omzet steeg in 2019 met 13% tot $858 miljoen, maar er wordt nog niet echt winst gemaakt. Er was zelfs sprake van een sterk negatieve vrije kasstroom van ruim $1,1 miljard. Om alles te bekostigen haalt het bedrijf nog regelmatig geld op. Daarvoor geeft het obligaties uit met rentekosten tussen de 3,63% en 5,55%. In totaal wist het bedrijf al ruim $9 miljard op te halen bij tientallen investeringsfondsen.

Het bedrijf heeft momenteel slechts $269 miljoen aan cash en een schuld van bijna $3 miljard. De enorm harde stijging van dit zonne-energie aandeel zonder winst maakt dit ook tot een van de meest speculatieve aandelen in de sector. De koers is sinds maart dit jaar gestegen met ruim 700% en voorzichtigheid is dan ook zeker geboden in deze markt.

Zonne-energie aandeel Sunrun

Nog meer Zonne-energie aandelen

  • Enphase Energy (ENPH)
  • Xinyi Solar Holdings Ltd (968 HK)
  • Canadian Solar Inc (CSIQ)

Conclusie zonne-energie aandelen:

Zonne-energie is het beste alternatief voor duurzame energie in de toekomst. Een combinatie van noodzaak en de mogelijke overwinning van Biden zorgt voor enorm veel enthousiasme onder beleggers. Sommige zonne-energie aandelen zijn dit jaar al enkele keren over de kop gegaan en het is dan ook noodzakelijk om het hoofd koel te houden. Elke belegger dient daarvoor zelf zijn onderzoek te doen en goed op te passen dat men niet op het hoogtepunt instapt. Een ding is wel zeker: zonne-energie heeft de toekomst en op lange termijn is deze sector uitermate interessant.

Beleggen in zonne-energie aandelen via LYNX?

Via LYNX heeft u de mogelijkheid om zonne-energie aandelen rechtstreeks te kopen en verkopen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in meer dan 25 landen. Bekijk het aanbod:

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.