De beste Europese dividend aandelen voor 2024

Door Justin Blekemolen


ING
ISIN: NL0011821202
|
Ticker: INGA --- %

---
EUR
---% (1D)
1W ---
1M ---
1Y ---
ING aandeel

Estimated reading time: 9 minutes

Beste Europese dividendaandelen
In tijden van marktonzekerheid zijn betrouwbare dividendbetalers als een rots in de branding. Ze bieden een constante inkomstenstroom, ongeacht de schommelingen in de koersen.

Wanneer Europese dividend aandelen aanzienlijk in waarde zijn gedaald, ontstaan er vaak aantrekkelijke instapmomenten voor beleggers. Lagere koersen met een onveranderd dividend resulteren namelijk in een hoger dividendrendement. Bent u op zoek naar een broker om in dividendaandelen te handelen? Klik dan hier.

De beste Europese dividend aandelen

Albert Einstein zei ooit “Compound interest is the eighth wonder of the world”. “He who understands it, earns it; he who doesn’t, pays it”. Hoewel sommigen betwijfelen of het citaat wel echt van Einstein afkomstig is, staat de kracht van compound interest (samengestelde interest) buiten kijf.

Onderzoek toont aan dat jaarlijks rendement behalen essentieel is voor vermogensgroei op de lange termijn. Hoewel toekomstige aandelenkoersen onvoorspelbaar zijn, kan een jaarlijks dividendrendement een stabiele factor vormen in uw portefeuille.

Dividendbeleggen in een notendop

Dividendbeleggen draait om het ontvangen van winstuitkeringen in plaats van het focussen op koerswinst. Het is het deel van de winst dat een bedrijf uitkeert aan aandeelhouders, vaak op reguliere basis.

In het huidige klimaat van stijgende rentes en inflatie, herwint dividendbeleggen aan populariteit. Naast het jaarlijkse dividend, bieden deze aandelen ook stabiliteit en duurzaamheid in ondernemingen.

Het cruciale effect van dividend herbeleggen

In tijden van hoge inflatie en lage spaarrentes is het noodzakelijk om verder te kijken dan spaarrekeningen. Beleggen in aandelen is vaak de beste manier om de inflatie te verslaan en vermogensgroei te realiseren.

Bij de zoektocht naar aantrekkelijke dividend aandelen is het echter niet alleen belangrijk naar de hoogte van het dividendrendement te kijken. In hoeverre het bedrijf deze dividenduitkeringen ook in de komende jaren kan volhouden is immers minstens zo belangrijk. Sterker nog, het liefst heeft u een aandeel in portefeuille dat de dividenduitkeringen jaarlijks verhoogt.

AEX met en zonder herbelegd dividend

Wanneer we de AEX Gross Total Return Index vergelijken met de standaard AEX-prijsindex, wordt het belang van herbeleggen duidelijk. Het herbeleggen van dividenden heeft in de afgelopen 40 jaar meer dan driemaal zoveel opgeleverd.

Eerder in dit artikel kwam de quote over compound interest van Albert Einstein al langs. Met een duidelijk voorbeeld betreffende de AEX-index maken we het belangrijke effect van dividend herbeleggen concreet. Anders dan bijvoorbeeld de AEX, is de DAX een herbeleggingsindex.

Dit houdt in dat de uitgekeerde dividenden niet van de indexstand worden afgetrokken, zoals bij de AEX het geval is, maar dat deze worden herbelegd. Hierdoor lijkt het ook alsof de AEX-index het veel slechter doet dan bijvoorbeeld de DAX-index. Voor de AEX-index bestaat echter ook een minder bekende herbeleggingsindex. Bij de AEX – Gross Total Return Index (AEXGR) worden de dividenden wel herbelegd waardoor een heel ander beeld ontstaat van onze beurs.

Om het verschil duidelijk te maken, vergelijken we de AEX Gross Total Return Index met de ‘normale’ AEX-prijsindex. In de AEX-prijsindex worden de dividenden zoals u gewend bent van koers afgetrokken en dus niet herbelegd.

De AEX-index begon op 3 januari 1983 op 100 punten. Deze 100 punten was echter in guldens, dus op basis van euro’s begon de AEX op 45,38 punten. Ten tijde van schrijven noteert de gewone AEX-index op 724 punten. Dit is een rendement van 1511%, wat uiteraard een zeer mooi rendement is. De AEX Gross Total Return Index staat momenteel echter op 2.700 punten, wat dus een rendement van 5877% betekent.

Kortom, had u de uitgekeerde dividenden telkens had herbelegd dan had u in de afgelopen 40 jaar ruim 3,5 keer zoveel kunnen verdienen dan wanneer u dit niet had gedaan. Op de langere termijn maakt dividendrendement dus een wezenlijk verschil. Het advies van Albert Einstein is dus toch nog niet zo gek.

De beste Europese dividend aandelen

We hebben gezocht naar Europese dividend aandelen die aan strikte criteria voldoen. Dit betreft voornamelijk grote bedrijven met een stabiel bedrijfsmodel, voorspelbare winsten en een gezonde kasstroom. Daarnaast is het essentieel dat de winst per aandeel hoger is dan het uitgekeerde dividend per aandeel, om zo toekomstige dividenduitkeringen te garanderen.

Deze defensieve dividend aandelen zijn historisch gezien minder volatiel ten opzichte van de benchmark. Dit betekent dat ze beter bestand zijn tegen economische schokken en minder kwetsbaar zijn voor faillissementen.

Historisch gezien zijn deze defensieve dividend aandelen minder beweeglijk ten opzichte van de benchmark. Oftewel, deze aandelen hebben een lage Beta. In tijden dat de markt instort als gevolg van bijvoorbeeld een financiële crisis, worden dergelijke defensieve aandelen relatief minder hard geraakt en zijn ze minder vatbaar voor faillissementen.

Beste Europese dividend aandelen voor 2024

Hieronder volgt een lijst van 15 sterke Europese dividend aandelen. Daaronder lichten we er drie uitgebreider toe.

Loading ...
Bedrijfsnaam Tickercode Valuta Laatste koers Marktkapitalisatie (mld.)
Imperial Brands IMB GBP 24,71 21,09
Koninklijke KPN N.V. KPN EUR 3,74 14,61
Shell Plc SHELL EUR 33,62 211,62
Eni S.p.A. ENI EUR 14,31 46,79
Unilever PLC UNA EUR 53,60 131,88
ING GROUP NV INGA EUR 16,97 56,06
Sanofi S.A. SAN EUR 92,38 116,18
Total S.A. FP EUR 63,52 149,54
Enel S.p.A. ENEL EUR 6,82 68,84
Deutsche Telekom AG DTE EUR 24,15 119,68
Bayerische Motoren Werke AG BMW EUR 91,22 52,12
Bayer AG BAYN EUR 26,87 26,15

ING (INGA): dividend = 8,2%

In het huidige hoge renteklimaat doen banken goede zaken. Uiteraard kleven er ook risico’s aan het huidige hoge dividend van ING. In mindere economische tijden kan het dividend fors verlaagd of zelfs geschrapt worden. Toch maken we voor het aandeel ING een uitzondering gezien het beleid en de sterke kapitaalpositie.

Voor 2023 rekenen analisten in ieder geval op een nettowinst van € 6,8 miljard, wat neerkomt op een winst per aandeel van € 1,97. In 2024 zal ING naar verwachting een winst van ten minste € 6,2 miljard realiseren. Banken in Europa handelen sinds de kredietcrisis en het tijdperk van lage rentes al geruime tijd op lage waardering. Ondanks de fors gestegen koers betaalt u nu slechts 6,2x de verwachte winst voor 2024.

ING heeft momenteel een CET1-ratio van 15,2%, maar streeft op lange termijn naar een CET1-ratio van 12,5% en kan de komende jaren dus besluiten om meer winst uit te keren of nog meer eigen aandelen in te kopen. Om de CET1-ratio tegen het einde van 2025 naar het streefniveau te laten convergeren, zal ING op 3 november starten met een aandelen-inkoopprogramma van € 2,5 miljard. Deze stap wordt ook gezien als een teken van vertrouwen in de financiële gezondheid van de bank en de toekomstige vooruitzichten.

Ook zal het bedrijf naar verwachting de komende jaren dividend blijven uitkeren. De bank is namelijk voornemens om ongeveer 50% van de nettowinst uit te keren als dividend. Als de rente hoog blijft en de nettowinst zoals verwacht in 2023 uitkomt op ruim € 6,8 miljard, dan zal dat mogelijk tot een hoger dividend leiden.

ING heeft op 14 augustus een interim dividend uitgekeerd van € 0,35 per aandeel. Dat is een stuk hoger dan de interim-dividenden die in 2022 ( € 0,17) en 2021 (€ 0,21) werden uitgekeerd. Analisten voorzien voor 2023 een winst per aandeel van € 1,94. Een dividend van ruim € 1,00 over heel 2023 is dan goed mogelijk. Naast het interim-dividend komt er begin 2024 dan vermoedelijk een slotdividend van € 0,65.

Over 2022 werd een dividend uitgekeerd van € 0,64 wat bij de huidige koers van het aandeel ING € 12,17 neerkomt op een dividendrendement van 5,4%. Bij een dividend van € 1,00 spreken we echter over een verwacht dividendrendement van 8,2%.

Grafiek aandeel ING Groep (INGA) | LYNX Beleggen
Grafiek uit het TWS Handelsplatform

ENI (ENI): dividend = 6,1%

Eni, voluit Ente Nazionale Idrocarburi, is een toonaangevend Italiaans energiebedrijf dat zich richt op de exploratie, productie en distributie van olie en gas, evenals hernieuwbare energiebronnen. Het bedrijf heeft een sterke internationale aanwezigheid en opereert in meer dan 70 landen wereldwijd.

Eni staat bekend om zijn gevarieerde portefeuille van activa, waaronder upstream (exploratie en productie), downstream (raffinage en distributie) en hernieuwbare energieprojecten. Het bedrijf is actief betrokken bij het ontwikkelen van innovatieve technologieën en duurzame energieoplossingen.

Wat betreft het dividendbeleid van Eni, heeft het bedrijf een geschiedenis van het uitkeren van dividenden aan zijn aandeelhouders. Het beleid is gericht op het bieden van een aantrekkelijk rendement aan investeerders, terwijl het ook rekening houdt met de financiële gezondheid en groeiplannen van het bedrijf.

Eni’s dividendbeleid wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de prestaties van het bedrijf, de marktomstandigheden, investeringsbehoeften en financiële stabiliteit. Het bedrijf streeft ernaar om een gezond evenwicht te bewaren tussen het uitkeren van dividenden en het behouden van voldoende kapitaal voor groei en toekomstige projecten.

In 2022 keerde het bedrijf een dividend uit van € 0,88 en naar verwachting zal het over 2023 een dividend van € 0,93 per aandeel betalen. Op de huidige koers van € 15,14 betekent dat een verwacht dividendrendement van 6,1%.

Grafiek aandeel ENI (ENI) | LYNX Beleggen
Grafiek uit het TWS Handelsplatform

Nestle (NESN) dividend = 3,3%

Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé is de dividendkoning van Europa. Ze keren al 64 jaar dividend uit en verhoogden het dividend 27 keer op rij. Nestlé is een van ‘s werelds grootste producenten van voedingsmiddelen en dranken. Het bedrijf is actief in een breed scala van productcategorieën, waaronder zuivelproducten, dranken, babyvoeding, ontbijtgranen, snoepgoed, koffie en nog veel meer.

Wat betreft het dividendbeleid van Nestlé, heeft het bedrijf een lange geschiedenis van het uitkeren van stabiele en groeiende dividenden aan zijn aandeelhouders. Nestlé staat bekend om zijn consistente inzet voor het belonen van investeerders door middel van dividenduitkeringen. Nestlé wordt vaak erkend als een ‘dividend aristocraat’, wat betekent dat het bedrijf gedurende een lange periode (meestal 25 jaar of meer) onafgebroken het dividend heeft verhoogd. Deze status is een teken van financiële stabiliteit en de capaciteit van het bedrijf om winstgevend te blijven, zelfs in uitdagende economische omstandigheden. Beleggers in Nestlé kunnen dus rekenen op een betrouwbaar dividendbeleid en mogen verwachten dat het bedrijf blijft streven naar het belonen van zijn aandeelhouders op de lange termijn.

Over het jaar 2023 verwachten analisten een dividend per aandeel van 3,09 CHF en in 2024 zelfs 3,26 CHF. Bij de huidige koers van 99,81 CHF komt dat neer op een verwacht dividendrendement van 3,3% in 2024.

Kortom, Nestlé’s geschiedenis als dividend aristocraat en zijn reputatie als betrouwbare dividendbetaler maken het aandeel aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit en inkomsten uit hun investeringen.

Grafiek aandeel Nestlé (NESN) | LYNX Beleggen

Meer dividend aandelen?

Bekijk ook onze overzichten van de beste Nederlandse dividend aandelen en de beste Amerikaanse dividend aandelen.

Beste Europese dividend aandelen kopen via LYNX

Uiteraard is het via LYNX mogelijk om te beleggen in alle besproken Europese dividend aandelen en andere aandelen. Omdat bij ons alle Europese aandelen op verschillende beurzen verhandelbaar zijn, handelt u altijd tegen de beste prijs en de kleinste spreads.


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.