Geschatte leestijd: 10 minutes

Beste Europese dividendaandelen
In mindere beurstijden kunnen sterke dividend aandelen vaak op aandacht van beleggers rekenen. Betrouwbare dividendbetalers bieden namelijk een voorspelbare inkomstenbron, ongeacht het koersverloop.

Sterk gedaalde koersen van Europese dividend aandelen kunnen mooie instapmomenten bieden voor dividendbeleggers. Bij een lagere koers en een gelijkblijvend dividend wordt het dividendrendement namelijk hoger.

Sterk gedaalde koersen van Europese dividend aandelen kunnen mooie instapmomenten bieden voor dividendbeleggers. Bij een lagere koers en een gelijkblijvend dividend wordt het dividendrendement namelijk hoger.

De beste Europese dividend aandelen 2023

Albert Einstein zei ooit “Compound interest is the eighth wonder of the world”. “He who understands it, earns it; he who doesn’t, pays it”. Hoewel sommigen betwijfelen of het citaat wel echt van Einstein afkomstig is, staat de kracht van compound interest (samengestelde interest) buiten kijf.

Uit onderzoek blijkt dat het jaarlijks behalen van rendement cruciaal is voor het opbouwen van vermogen op de lange termijn. Terwijl niemand weet wat de aandelenkoersen van morgen doen, kan een jaarlijks dividendrendement wel een belangrijke en stabiele factor zijn voor uw beleggingsportefeuille.

Wat zijn dividend aandelen?

Dividendbeleggen is een vorm van beleggen waarbij de winstuitkering centraal staat, in plaats van de koerswinst. Dividend is namelijk het deel van de winst van een onderneming, dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dit kan jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of zelfs maandelijks worden uitgekeerd.

Belangrijke aspecten voor de beste dividend aandelen

In het tijdperk van lage rentes waren dividend aandelen mogelijk iets minder populair. Beleggers doken massaal op groeiaandelen die vrij spel hadden vanwege de lage rente. Het afgelopen jaar zijn de rentes echter enorm hard gestegen en bovendien heeft ook de inflatie een 40-jaars hoogtepunt bereikt.

De hoge inflatie vreet aan uw vermogen en tegelijkertijd zijn de spaarrentes nog relatief laag. Daarom zijn dividend aandelen nu weer belangrijker dan voorheen. Naast de jaarlijkse (of ieder kwartaal) terugkeer van het dividend, staan deze dividend aandelen doorgaans ook voor stabiliteit en duurzaamheid van de onderneming.

Bij de zoektocht naar aantrekkelijke dividend aandelen is het echter niet alleen belangrijk naar de hoogte van het dividendrendement te kijken. In hoeverre het bedrijf deze dividenduitkeringen ook in de komende jaren kan volhouden is immers minstens zo belangrijk. Sterker nog, het liefste heeft u een aandeel in portefeuille dat de dividenduitkeringen jaarlijks verhoogt.

Het effect van dividend herbeleggen

Wilt u wegens de hoge inflatie en relatief lage rentes niet interen op uw vermogen en dus minstens de verplichte vermogensbelasting en inflatie terugverdienen? Dan bent u genoodzaakt om verder te kijken dan uw neus lang is en dus te beleggen in hoger renderende asset classes zoals aandelen. De afgelopen decennia is keer op keer gebleken dat beleggers in aandelen op lange termijn beter af zijn dan spaarders of obligatiehouders.

Eerder in dit artikel kwam de quote over compound interest van Albert Einstein al langs. Met een duidelijke voorbeeld betreffende de AEX-index maken we het belangrijke effect van dividend herbeleggen concreet. Anders dan bijvoorbeeld de AEX, is de DAX een herbeleggingsindex.

Dit houdt in dat de uitgekeerde dividenden niet van de indexstand worden afgetrokken, zoals bij de AEX het geval is, maar dat deze worden herbelegd. Hierdoor lijkt het ook alsof de AEX-index het veel slechter doet dan bijvoorbeeld de DAX-index. Voor de AEX-index bestaat echter ook een minder bekende herbeleggingsindex. Bij de AEX – Gross Total Return Index (AEXGR) worden de dividenden wel herbelegd waardoor een heel ander beeld ontstaat van onze beurs.

Om het verschil duidelijk te maken, vergelijken we de AEX Gross Total Return Index met de ‘normale’ AEX-prijsindex. In de AEX-prijsindex worden de dividenden zoals u gewend bent van koers afgetrokken en dus niet herbelegd.

De AEX-index begon op 3 januari 1983 op 100 punten. Deze 100 punten was echter in guldens, dus op basis van euro’s begon de AEX op 45,38 punten. Ten tijde van schrijven noteert de gewone AEX-index op 724 punten. Dit is een rendement van 1511%, wat uiteraard een zeer mooi rendement is. De AEX Gross Total Return Index staat momenteel echter op 2.700 punten, wat dus een rendement van 5877% betekent.

Kortom, had u de uitgekeerde dividenden telkens herbelegd dan had u in de afgelopen 40 jaar ruim 3,5 keer zoveel kunnen verdienen dan wanneer u dit niet had gedaan. Op de langere termijn maakt dividendrendement dus een wezenlijk groot verschil. Het advies van Albert Einstein is dus toch nog niet zo gek.

De beste Europese dividend aandelen

Met dit in het achterhoofd zijn we op zoek gegaan naar de beste Europese dividend aandelen. Aandelen die voldoen aan de eerder genoemde criteria zijn voornamelijk grote bedrijven met een stabiel bedrijfsmodel, voorspelbare winsten en een solide kasstroom. Tot slot is het zaak dat de winst per aandeel groter is dan het uitgekeerde dividend per aandeel. Zo wordt gewaarborgd dat ook in de toekomst de dividenduitkeringen gegarandeerd kunnen worden. Het overschot aan winst kan in de toekomst dan weer worden uitgekeerd aan beleggers.

Aandelen met een hoog dividend hebben vaak minder last van cyclische bewegingen van de economie dan bijvoorbeeld groeiaandelen. Hier staat dan wel weer tegenover dat de jaarlijkse groei van dit soort bedrijven een stuk gematigder verloopt.

Historisch gezien zijn deze defensieve dividend aandelen minder beweeglijk ten opzichte van de benchmark. Oftewel, deze aandelen hebben een lage Beta. In tijden dat de markt instort als gevolg van bijvoorbeeld een financiële crisis, worden dergelijke defensieve aandelen relatief minder hard geraakt en zijn minder vatbaar voor faillissementen.

Beste Europese dividend aandelen voor 2023

Hieronder volgt een lijst van 10 sterke Europese dividend aandelen. Daaronder lichten we er drie uitgebreider toe.

Loading ...
Bedrijfsnaam Laatste koers Valuta Tickercode Marktkapitalisatie (mld.)
Shell Plc 30,44 EUR SHELL 202,24
Unilever PLC 46,88 EUR UNA 117,46
Koninklijke KPN N.V. 3,12 EUR KPN 12,31
Sanofi S.A. 101,28 EUR SAN 127,94
Enel S.p.A. 5,79 EUR ENEL 59,04
Deutsche Telekom AG 19,85 EUR DTE 98,73
Bayerische Motoren Werke AG 96,31 EUR BMW 55,81
BASF SE 42,63 EUR BAS 38,11

Sanofi (SAN): dividend = 3,75%

Sanofi is een Frans farmaceutisch bedrijf dat in 2004 ontstond door de fusie van Sanofi-Synthélabo en Aventis. Het bedrijf richt zich op de gebieden oncologie, cardiovasculair, diabetes, trombose, schildklier, het centraal zenuwstelsel, maar ook op generieke geneesmiddelen en vaccins. De belangrijkste focus ligt op onderzoek, ontwikkeling en marketing van geneesmiddelen voor zeldzame of immunologische ziekten. In totaal investeert het bedrijf jaarlijks meer dan € 6 miljard in onderzoek en ontwikkeling (R&D).

Stijgende vrije kasstroom

Sanofi realiseerde de afgelopen jaren een omzetgroei van gemiddeld 6,5% per jaar. Met verbeterende marges zien we dit ook terug in stijgende winsten. De free cash flow lag in 2021 op € 8,1 miljard en zal in 2022 naar verwachting uitkomen op €9,25 miljard. Bovendien heeft Sanofi een zeer keurige netto schuld / EBITDA verhouding van 0,7x.Voor de komende jaren wordt aanhoudende groei verwacht. De huidige belangrijkste groeimotor is Dupixent, een medicijn tegen eczeem. Recent reageerde beleggers positief op nieuws uit de Verenigde Staten. Daar heeft een rechtbank een serie rechtszaken omtrent een maagzuurbehandeling, die Sanofi en GSK in het verleden op de markt brachten, afgewezen.

Europese dividendaristocraat – al 28 jaar op rij verhoogd

Door de hoge financiële slagkracht kan het bedrijf het zich veroorloven het dividend jaarlijks te verhogen. Met een dividend van momenteel 3,33 euro heeft Sanofi zijn winstuitkering nu maar liefst 28 keer op rij verhoogd en daarmee is het ook een zogenaamde “dividendaristocraat”. Er zijn niet veel bedrijven die erin slagen hun dividenduitkeringen aan beleggers consistent te verhogen. Vanaf 25 opeenvolgende jaren met dividendverhogingen krijgen bedrijven daarom de titel dividendaristocraat.  Dit geeft aan dat Sanofi ook in moeilijke tijden succesvol wist te opereren en haar aandeelhouders tegelijkertijd kon blijven belonen. Het dividendrendement ligt op de huidige koers van € 88,50 op 3,75%.

SAN graph - Europese dividend aandelen

BASF (BAS): dividend = 7,1%

BASF is de grootste chemische groep ter wereld, gevestigd in Duitsland. Het bedrijf heeft meer dan 122.000 werknemers in meer dan 90 landen en exploiteert bijna 200 productielocaties voor chemicaliën. Het bedrijf dat al in 1865 werd opgericht produceerde oorspronkelijk kleurstoffen voor de textielindustrie, later ammoniak, kunstmest en filmmateriaal, maar ook magneetbanden voor bijvoorbeeld video- en audiocassettes. Tegenwoordig worden voornamelijk industriële en textielchemicaliën, kunststoffen en afwerkingsproducten vervaardigd. Maar het brede product portfolio van het bedrijf omvat ook schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen en voedingssupplementen. Tot de klanten van BASF behoren voornamelijk bedrijven uit de elektrische, chemische, automobiel- en constructie-industrie, maar ook farmaceutische en agrarische bedrijven. De basis- en hoofdproducten van de BASF-groep worden bijvoorbeeld gebruikt bij de productie van brandstof, kunststoffen en smeermiddelen, verven en vernissen, papierproducten, hygiëneartikelen, pesticiden of voor waterbehandeling.

Sterke ommekeer na de Corona crisis

Het jaar 2020 was lastig voor BASF vanwege de coronacrisis. In 2021 was al een mooi herstel zichtbaar. Het bedrijf verhoogde de omzet met maar liefst +33% van € 59 miljard naar € 78,6 miljard en keerde ook op indrukwekkende wijze terug naar de een winst van € 6,00 per aandeel. Volgens analisten zal de omzet in 2022 naar verwachting met +3,6% stijgen tot 88,1 miljard euro, terwijl de winst per aandeel waarschijnlijk licht zal dalen tot 5,64 euro. Voor het komende jaar 2023 verwachten de marktexperts opnieuw een gematigde daling van de omzet tot 83,3 miljard euro en een winst per aandeel van 5,91 euro, omdat de marges onder druk liggen. Dit heeft met name te maken met de hoge olieprijzen, maar ook door strengere regelgeving omtrent het milieu.

BASF werkt namelijk met veel stoffen die slecht zijn voor de natuur. Afgelopen jaren werden er in de VS verschillende rechtszaken gevoerd over vervuilde gronden, kankerverwekkende chemische bestrijdingsmiddelen. In 2020 won BASF een rechtszaak tegen Beter Bed omtrent giftige matrassen.

Dividendverhogingen houden aan

BASF heeft haar dividend sinds 2010 gestaag verhoogd, van EUR 1,70 per aandeel naar EUR 3,40 in het uitbetalingsjaar 2019. Acht jaar op rij werd het dividend met €0,10 per jaar verhoogd. In coronajaar 2020 bleef het dividend echter gelijk, maar in 2021 is de verhoging weer opgepakt.  Met een huidige koers van € 47,5 is het dividendrendement een aantrekkelijke 7,15%.

BASF Europese dividend aandelen

Unilever (UNA): dividend = 3,5%

Het aandeel Unilever (UNA) staat historisch gezien bekend als een betrouwbaar en defensief dividendaandeel. Het bedrijf is voornamelijk actief in de verkoop consumentengoederen, waarnaar de vraag redelijk stabiel is. Het bedrijf heeft bovendien sterke posities in opkomende markten waar de vraag naar consumentengoederen nog altijd toeneemt. Toch kreeg Unilever sinds de opkomst van het internet ook te maken met toenemende concurrentie. Via het internet wisten bedrijven zich eenvoudig te richten op kleinere niches en konden zij zo marktaandeel van grotere merken afsnoepen.

De afgelopen jaren is Unilever daarom ook via diverse e-commerce kanalen gaan verkopen. Zo verkoopt het online producten via Walmart in de VS, in China via Alibaba.com en in Brazilië verkoopt het bedrijf via het online B2B platform compra agora. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de omzet via het Braziliaanse platform met 67%.

Unilever heeft diverse sterke merknamen in bezit, zoals bijvoorbeeld Lipton, Knorr, Magnum en Rexona. Dit biedt zowel voor- als nadelen. Marges op luxegoederen zijn doorgaans wat hoger, maar in mindere tijden kiezen consumenten al snel voor goedkopere huismerken.

Het dividend van Unilever is al sinds 1999 elk jaar verhoogd en het bedrijf keert ieder kwartaal uit. Het afgelopen jaar werd ieder kwartaal € 0,4268 per aandeel uitgekeerd, wat bij de huidige koers van €48,25 neerkomt op een jaarlijks dividendrendement van 3,5%. Daarnaast kocht het bedrijf de afgelopen jaren voor miljarden aan eigen aandelen in.

De pay-out ratio is historisch gezien ongeveer 67% van de nettowinst per aandeel. De afgelopen jaren steeg het dividend gemiddeld met zo’n 6 % per jaar. Ondanks de matige koerswinst lijkt Unilever daarmee wel een prima dividend-aandeel.

Unilever - Europese dividend aandelen

Meer dividend aandelen?

Bekijk ook onze overzichten van de beste Nederlandse dividend aandelen en de beste Amerikaanse dividend aandelen.

Beste Europese dividend aandelen kopen via LYNX

Uiteraard is het via LYNX mogelijk om te beleggen in alle besproken Europese dividend aandelen en andere aandelen. Omdat bij ons alle Europese aandelen op verschillende beurzen verhandelbaar zijn, handelt u altijd tegen de beste prijs en de kleinste spreads.

De beste Nederlandse dividend aandelen voor 2023

Reacties uitgeschakeld voor De beste Nederlandse dividend aandelen voor 2023

Wat is een dividend? Betekenis dividend en berekenen dividendrendement

Reacties uitgeschakeld voor Wat is een dividend? Betekenis dividend en berekenen dividendrendement

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.