Beleggingsstrategie: Piotroski F Score systeem


Piotroski F Score werd ontwikkeld door professor Joseph Piotroski en wordt gebruikt voor value investing. Het is een systeem gebaseerd op fundamentele analyse en geeft de fundamentele gezondheid weer op basis van een cijfer tussen nul en negen.

Bent u een fundamentele belegger of heeft u interesse om uw huidige beleggingsstrategie uit te breiden? Lees dan gerust onderstaande uiteenzetting van de Piotroski-strategie.

De onderwerpen die worden besproken:

 • Piotroski F Score: systeem voor de value belegger
 • Waarderingscriteria
 • Empirische resultaten
 • Nadelen van de Piotroski F Score

Piotroski F Score: systeem voor de value belegger

Het systeem geeft een idee of het fundamenteel te verantwoorden is een aandeel als koopkandidaat te beschouwen. Voor wie wil, kan het systeem nog een stapje verder gaan. Een slechte Piotroski F Score geeft namelijk aan dat een aandeel ook in aanmerking komt als shortkandidaat.

De drie pijlers waarop de Piotroski F Score is gebaseerd zijn:

 • Rendabiliteit
 • Efficiëntie van het bedrijf
 • Liquiditeit en gebruikte financieringsmogelijkheden.

Piotroski heeft het beleggingssysteem toegepast op historische koersen en zou tussen 1976 en 1999   jaarlijks een rendement hebben gegenereerd van 23 procent. Wanneer we dit vergelijken met de S&P 500 dan doet het Piotroski-systeem 7.5 procent beter op jaarbasis.

Het was Benjamin Graham die destijds aan de geboortewieg stond van het value beleggen. De value aandelen zijn een groep aandelen waarvan de aandelenprijs laag gewaardeerd staat ten opzichte van de fundamentele gegevens zoals bijvoorbeeld omzet, boekwaarde of een ander boekhoudkundige waarde.

Piotroski F Score: systeem voor de value belegger

F-score

De bedenker van het Piotroski F Score systeem kleeft een cijfer op de financiële sterkte van een bedrijf. Een score tussen acht en negen betekent een koopkandidaat. Een waarde van acht of negen duidt namelijk op een sterk fundamenteel bedrijf. Aan de keerzijde van de medaille hebben we de aandelen met een F-score die ligt tussen 0 en 3. Dit zijn bedrijven die op de shortlijst komen te staan. Shorten betekent dat u aandelen verkoopt die u niet in het bezit heeft. Als de prijs van het aandeel vervolgens zakt in waarde, kan u de aandelen terugkopen aan een lagere prijs. Op deze manier realiseert u een winst bij dalende aandelenprijzen.

Waarderingscriteria

Om tot de Piotroski F score te komen, wordt het aandeel geanalyseerd op basis van een aantal vooraf vastgelegde criteria. Om een hoge F-score te krijgen, moet een bedrijf goed scoren op alle criteria. Aandelen die een lage F-score hebben, zullen op alle drie de criteria slecht scoren. Op elk van de onderstaande vragen is er één punt te verdienen.

Rendabiliteit

Ook om de rendabiliteit te beoordelen worden enkele vragen gesteld waarna op basis van het antwoord een punt kan worden toegewezen aan het aandeel.

 • Is het laatste gepubliceerde nettoresultaat positief? Dit cijfer kan u terugvinden in de resultatenrekening.
 • Is de operationele cashflow positief? Deze vraag wordt gesteld om te achterhalen of het bedrijf de potentiële groei kan financieren op basis van de cash flow.
 • Hoe zit het met de kwaliteit van de omzet? Indien de operationele cashflow groter is dan het nettoresultaat, beschouwd het Piotroski systeem dit als kwalitatief.
 • Rentabiliteit totaal vermogen: deze ratio geeft weer hoe goed een bedrijf haar totale vermogen benut om winst te genereren. Wanneer de ROA van de laatst gepubliceerde cijfers, hoger is dan de ROA van de periode voordien, wordt een extra punt toegevoegd aan de F-score.

Waarom stelt Piotroski de bovenstaande vragen? Volgens hem moet een fundamenteel sterk aandeel rendabel zijn en deze rendabiliteit moet voorvloeien uit gezonde cash flow.

Leverage

Om te beoordelen hoe een bedrijf de leverage gebruikt, worden twee vragen gesteld.

 • Is de actuele current ratio hoger dan de current ratio van de voorgaande periode? De current ratio is een kengetal die de kwaliteit van de liquiditeit in het bedrijf beoordeelt.
 • Is de debt-to-equity kleiner in de actuele periode dan de voorgaande? Zo ja, wordt een extra punt toegekend in de Piotroski F Score.
 • Is er dilutie? Met andere woorden zijn er nieuwe aandelen uitgegeven waardoor de bestaande aandeelhouders benadeeld werden. Bedrijven waarbij geen dilutie of verwatering is opgetreden, krijgen een extra punt in de Piotroski F Score.

Efficiëntie

Om de efficiëntie van een bedrijf te beoordelen worden nog twee cruciale vragen gesteld.

 • Is de bruto winstmarge van de actuele periode hoger dan de voorgaande periode?
 • Hoe hoog is de ATO (Asset Turnover Ratio)? Een hogere ATO in de actuele periode dan de voorgaande, levert het aandeel een extra punt op in de Piotroski F Score.

Empirische resultaten

In een studie die werd uitgevoerd door MFIE Capital: ‘Utility of Piotroski F-Score for predicting Growth Stock returns’ werden de volgende conclusies getrokken.

Wie in de periode 1999 tot 2010 aandelen had gekocht met een hoge Piotroski Score en aandelen had geshort met een lage Piotroski Score, had een jaarlijks rendement behaald van 10,74 procent. Dit is 4 procent beter dan de algemene index. Het terzelfdertijd aankopen en shorten van aandelen wordt ook wel een marktneutrale strategie genoemd.

Nadelen van de Piotroski F Score

Om de F score te berekenen wordt enkel rekening gehouden met historische financiële gegevens. Het houdt geen rekening met toekomstige financiële gegevens zoals bijvoorbeeld aangekondigde partnerships.

Een tweede nadeel is dat er bij de screenresultaten veel bedrijven zullen tussen zitten met een hoge waardering op de beurs. Voor de winstgevendheid van een belegger op lange termijn is het zelfs goed fundamenteel onderbouwde bedrijven beter niet aan te kopen wanneer de waarde hoog is. Dit kan opgelost worden door de Piotroski F Score toe te passen op aandelen met een lage P/B ratio. Deze ratio geeft de prijs-boekverhouding weer. Door te filteren op bedrijven met een lagere P/B ratio, krijgt u een lijst van aandelen die niet duur gewaardeerd staan.

Zelf beleggen bij LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in aandelen van bijna ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld te beleggen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in 30 landen. Bekijk het aanbod:

Beleggen in aandelen