Financiële begrippen

Aandeel

Aandeel definitie

De aandelen van een naamloze vennootschap certificeren hun eigendomsrechten, zodat alle aandeelhouders mede-eigenaar zijn van een vennootschap. De nominale waarde van een aandeel geeft het aandeel van dat aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap aan. De (fluctuerende) marktwaarde is de prijs waartegen het aandeel momenteel op de beurs wordt verhandeld.

Naast het recht om deel te nemen aan de winst van de vennootschap, hebben de aandeelhouders ook het recht om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering en om inschrijvingsrechten op nieuwe aandelen te ontvangen in geval van een kapitaalverhoging. Winstdeling gebeurt ofwel direct door middel van dividenduitkeringen, ofwel indirect door middel van de inkoop van eigen aandelen. Beide worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en goedgekeurd door de aandeelhouders. Indien een naamloze vennootschap naast de gewone aandelen met stemrecht preferente aandelen heeft uitgegeven, worden de ontbrekende stemrechten van deze categorie aandelen meestal gecompenseerd door een iets hoger dividend of andere “preferenties”. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen aandelen aan toonder en aandelen op naam. In het geval van een maatschappelijk aandeel aan toonder is het bezit van één aandeel voldoende om zijn rechten uit te oefenen. In het geval van een aandeel op naam moet de houder zijn naam in het aandelenregister inschrijven en zijn adres en het aantal aandelen vermelden, alvorens hij zijn eigendomsrechten kan uitoefenen. Bij een (zeldzame) aandeel op naam met beperkte overdraagbaarheid, moet de vennootschap toestemming geven als de aandeelhouder het aandeel aan een andere belegger wenst door te verkopen.

A-aandelen Aandeelanalyse
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek