Financiële begrippen

Aandeel

Aandeel definitie

Wat is een aandeel?

Een aandeel van een naamloze vennootschap certificeert het eigendomsrecht, zodat elke aandeelhouder mede-eigenaar is van de vennootschap. De nominale waarde van een aandeel geeft het aandeel van dat enkele aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap aan. De (fluctuerende) marktwaarde is de prijs waartegen het aandeel momenteel op de beurs wordt verhandeld.

Naast het recht om deel te nemen aan de winst van de vennootschap, heeft de aandeelhouder ook het recht om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering en om inschrijvingsrechten op nieuwe aandelen te ontvangen in geval van een kapitaalverhoging. Winstdeling gebeurt ofwel direct door middel van dividenduitkeringen, ofwel indirect door middel van de inkoop van eigen aandelen. Beide worden voorgesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en goedgekeurd door de aandeelhouder. Indien een naamloze vennootschap naast het gewone aandeel met stemrecht preferente aandelen heeft uitgegeven, wordt het ontbrekende stemrecht van deze categorie aandelen meestal gecompenseerd door een iets hoger dividend of andere “preferenties”. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen aandelen aan toonder en aandelen op naam. In het geval van een maatschappelijk aandeel aan toonder is het bezit van één enkel aandeel voldoende om zijn rechten uit te oefenen. In het geval van een aandeel op naam moet de houder zijn naam in het aandelenregister inschrijven en zijn adres en het aantal aandelen vermelden, alvorens hij zijn eigendomsrechten kan uitoefenen. Bij een (zeldzaam) aandeel op naam met beperkte overdraagbaarheid, moet de vennootschap toestemming geven als de aandeelhouder het aandeel aan een andere belegger wenst door te verkopen.

Het aandeel geeft de aandeelhouder dus zowel financiële als zeggenschapsrechten. Deze rechten kunnen variëren afhankelijk van het type aandeel en de voorwaarden van de vennootschap. Het is belangrijk voor beleggers om de specifieke kenmerken van de aandelen die zij overwegen te kopen, te begrijpen. Dit helpt hen bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het maximaliseren van de waarde van hun investering. Beleggen in aandelen kan een aantrekkelijke manier zijn om vermogen op te bouwen op lange termijn, aangezien aandelen doorgaans het potentieel hebben om in waarde te stijgen en inkomsten te genereren door middel van dividenden. Beleggers dienen echter ook rekening te houden met de risico’s die gepaard gaan met beleggen in aandelen, zoals marktvolatiliteit en het risico van waardevermindering. Het is daarom belangrijk om een gedegen onderzoek te doen.

A-aandelen Aandeelanalyse
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek