Financiële begrippen

Aandeelhouder

Aandeelhouder definitie

De bezitter van aandelen wordt aandeelhouder genoemd. Het eigendom van de aandelen maakt de uitoefening van de rechten van de aandeelhouders mogelijk. Deze omvatten het recht om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, het stemrecht en diverse informatierechten, alsmede het recht om te spreken en te ontbinden op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarnaast heeft iedere aandeelhouder recht op een aandeel in de winst per dividend, tenzij de statuten van de vennootschap dit uitsluiten. Voor preferente aandelen, die doorgaans een iets hoger dividend bieden, kan echter worden afgezien van het stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Aandeelhouders zijn alleen aansprakelijk voor de verplichtingen van de AvA met de inbreng, dat wil zeggen met de oorspronkelijke aankoopprijs van hun aandelen.

Aandeelanalyse Aandeelhouders
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek