Financiële begrippen

Aandelen inkoop

Aandelen inkoop definitie

Een terugkoop van aandelen wordt gedefinieerd als de mogelijkheid voor een naamloze vennootschap om haar eigen aandelen in te kopen. De aandeelhouders moeten echter een terugkoopprogramma goedkeuren op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Een inkoop van eigen aandelen kan het teveel aan eigen vermogen teruggeven aan de aandeelhouders. Daarnaast wordt de vraag naar het aandeel versterkt en de koers van het aandeel gestabiliseerd. Aangezien de berekende winst per aandeel toeneemt met elk ingekocht aandeel, worden inkopen steeds vaker gebruikt als aanvulling op dividenduitkeringen. De waarde van de resterende aandelen wordt in het algemeen verhoogd door inkoop van eigen aandelen.

Aandeelhouderswaarde Aandelen op naam / Geregistreerde aandelen
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek