Financiële begrippen

Aandelenemissie

Synoniem Aandelenemissie: Nieuwe uitgifte

Aandelenemissie definitie

Een aandelenemissie is de nieuwe uitgifte van aandelen door een naamloze vennootschap (de emittent). Bij een nieuwe emissie wordt een aandeel met behulp van banken in het kader van een beursgang op de beurs gebracht. De vennootschap en/of haar belangrijkste aandeelhouders ontvangen de opbrengst van de uitgifte van de uitgegeven aandelen. In geval van een kapitaalverhoging worden nieuwe certificaten van aandelen uitgegeven naast de aandelen die reeds geplaatst zijn voor de financiering van bedrijfsactiviteiten of overnames.

Een aandelenuitgifte kan plaatsvinden door middel van een vaste-prijs procedure, een veilingprocedure of een bookbuilding procedure. De deelnemende banken proberen de best mogelijke prijs voor de emittent te bereiken op basis van de vraag van hun klanten in de aanloop naar de beursgang. Na controle van alle inschrijvingsorders wordt voor alle beleggers een uniforme uitgifteprijs vastgesteld. De aandelen worden vervolgens verdeeld als onderdeel van de toewijzing volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel. Afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee het gekozen prijsmechanisme de reële vraag weerspiegelt, kunnen er na de beursintroductie schommelingen in de ene of de andere richting optreden.

In geval van een aandelenemissie door middel van een kapitaalverhoging wordt het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap verhoogd door de uitgifte van nieuwe aandelen. De bestaande aandeelhouders krijgen een inschrijvingsrecht dat hen in staat stelt om hun procentuele aandeelhouderschap op een constant niveau te houden door de aankoop van nieuwe aandelen. Dit inschrijvingsrecht kan ook op de beurs worden verkocht. In het geval van een (zeldzame) kapitaalverhoging uit eigen middelen ontvangen de bestaande aandeelhouders zogenaamde bonusaandelen op de effectenrekening.

Aandelenbeurs Aandelenfonds
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek