Financiële begrippen

Asset management of vermogensbeheer

Asset management of vermogensbeheer definitie

Asset management is de Engelse term voor vermogensbeheer. Hieronder wordt verstaan de belegging en het beheer van het vermogen van particuliere of institutionele cliënten door een financiële dienstverlener tegen een vergoeding. Het omvat ook het lopende beheer van de gedane investeringen en de herinvestering van vrijgekomen middelen. De beslissingen over de manier waarop het kapitaal wordt geïnvesteerd, worden genomen door de vermogensbeheerder.

Afhankelijk van de risicotolerantie en de vermogenssituatie van een particuliere of zakelijke klant, worden de beleggingsbedragen belegd in verschillende effecten of activaklassen. De activa worden meestal beheerd in de vorm van effectenportefeuilles, aandelenbeleggingen of onroerend goed. Voor het vermogensbeheer is het verlenen van een contractuele volmacht noodzakelijk, zodat de financiële dienstverlener zijn eigen beleggingsbeslissingen mag nemen. Grotere vermogens worden vaak beheerd in de vorm van speciale fondsen of stichtingen. Aangezien het vermogensbeheer verder gaat dan een fonds of beleggingsadvies, is het meestal alleen beschikbaar voor grotere vermogens.

Uitgiftetoeslag > premie

Asset Backed Securities Backwardation
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek