Financiële begrippen

Bankensyndicaat & Bankenconsortium

Bankensyndicaat & Bankenconsortium definitie

Een bankensyndicaat is een tijdelijke combinatie van verschillende financiële instellingen om een gezamenlijk project uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld de financiering zijn van een groot project, zoals een groot bouwproject. Ook om nieuwe emissies op de beurs te financieren bij particuliere en grote investeerders, worden consortia gevormd door middel van een consortiumovereenkomst. De taken en risico’s worden verdeeld via een consortium. De bank die het grootste risico draagt en het voortouw neemt, wordt de syndicaatsleider genoemd.

Balans Bankentoezicht
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek