Financiële begrippen

Bankgeheim

Bankgeheim definitie

De wettelijke geheimhoudingsplicht van banken ten aanzien van de financiële omstandigheden en transacties van hun cliënten staat bekend als het bankgeheim. Nederland kent geen bankgeheim. In landen met een bankgeheim wordt de persoonlijke informatie beschermt. Alleen in gevallen die duidelijk bij wet geregeld zijn, moeten kredietinstellingen informatie verstrekken aan overheidsinstellingen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer verdachte gevallen worden onderzocht op het gebied van witwassen van geld of belastingontduiking.

Bankentoezicht Bankkosten
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek