Financiële begrippen

Belastingprijs & belastingtarief

Belastingprijs & belastingtarief definitie

Belastingprijzen zijn geschatte prijzen die worden bepaald door een effectenmakelaar. Als er geen handelsvolume is voor een bepaald effect, bijvoorbeeld omdat vraag en aanbod niet samenvallen of er geen orders zijn, moet de verantwoordelijke effectenmakelaar een prijs schatten of waarderen om de prijs te bepalen. De vastgestelde belastingprijzen dienen als prijsindicatoren en zijn bedoeld om beleggers een oriëntatie te geven over waar een mogelijke prijs zou kunnen liggen. Voor schattingsdoeleinden worden meestal bied- en laatprijzen gebruikt of, indien van toepassing, de omrekeningskoers naar de belangrijkste beurs. Belastingen worden vooral gebruikt in het geval van zwakke, illiquide effecten, zoals marktconforme microcaps of zelden verhandelde buitenlandse aandelen. In het geval van fiscale prijzen wordt de prijs meestal gevolgd door de afkorting “T” voor Tax.

Beige Book Beleggingsadvies
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek