Financiële begrippen

Beta

Beta definitie

De beta meet de relatieve fluctuatiemarge van een effect ten opzichte van de totale markt of index. Het geeft aan hoe gevoelig de koers van het aandeel is voor de verandering in de benchmarkindex en moet daarom als risicofactor worden geclassificeerd. De beta wordt berekend op basis van historische prijzen. Een bètafactor van 1 betekent dat een aandeel stijgt of daalt in lijn met de totale markt. Als de beta groter is, fluctueert het aandeel sterker en als het kleiner is, fluctueert het minder.

Bestens Beurs
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek