Financiële begrippen

Blokkeringsminderheid

Blokkeringsminderheid definitie

De term blokkeringsminderheid verwijst naar de mogelijkheid dat met een bepaald minimum aantal stemrechten, meestal 25%, bepaalde besluiten kunnen worden voorkomen. Volgens het vennootschapsrecht is bijvoorbeeld voor bepaalde besluiten van de algemene vergadering een meerderheid van 75% van het kapitaal vereist. Met een blokkerend minderheidsbelang van meer dan 25% kunnen besluiten zoals de liquidatie van een onderneming, uitsluiting van inschrijvingsrechten in geval van een kapitaalverhoging of een statutenwijziging worden vermeden.

Black & Scholes model Blue chips
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek