Financiële begrippen

Bronbelasting

Bronbelasting definitie

De bronbelasting is een belasting op meerwaarden zoals rente of dividenden die u uit een ander land ontvangt. Als er in het buitenland een meerwaarde wordt verdiend, kan in dit land een zogenaamde bronbelasting worden geheven. Deze inkomstenbelasting, die aan de bron verschuldigd is, zou aan de plaatselijke belastingdienst moeten worden betaald. Door dubbele belastingheffing kunnen buitenlandse bronbelastingen echter aanzienlijk worden geminimaliseerd en vaak zelfs tot 0 procent worden teruggebracht als Nederland een verdrag heeft met het land waarvan de inkomsten afkomstig zijn.

Broker Brutodividend
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek