Financiële begrippen

Cash Flow/Kapitaalstroom

Cash Flow/Kapitaalstroom definitie

De term cash flow betekent geld- of kapitaalstroom. Het kengetal maakt het mogelijk om de financiële draagkracht van een bedrijf voor zelffinanciering te bepalen. Afschrijvingen of reserves worden niet meegenomen, omdat ze geen uitstroom of instroom van liquide middelen vertegenwoordigen. Zo kan het niveau van de cashflow vaak worden gebruikt om verschillende bedrijven in dezelfde sector beter met elkaar te vergelijken in termen van winstgevendheid dan in termen van winstverhoudingen.

Candlestick & Candlestick Chart Cash settlement of contante afwikkeling
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek