Financiële begrippen

Contante waarde

Contante waarde definitie

De contante waarde is de contante waarde van een of meer toekomstige betalingstransacties. De netto contante waarde (NCW) wordt berekend door het disconteren en optellen van toekomstige betalingen. De NCW kan worden gebruikt om de huidige waarde van een reeks betalingen te bepalen en deze te vergelijken met alternatieven. Het maakt niet uit of de betalingsstromen positief of negatief zijn, dat wil zeggen, of het nu gaat om financiële investeringen of schuldverhoudingen. De berekening is gebaseerd op een constante rentevoet over de betrokken periode. De contante waarde van een obligatie is, naast het rendement, een van de belangrijkste kengetallen van de obligatie. Het maakt een vergelijking mogelijk met obligaties van dezelfde looptijd, maar anders van verschillende types (betaalseries).

Contango Converteerbare obligaties
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek