Financiële begrippen

Derivatenmarkt

Derivatenmarkt definitie

Een termijn- of derivatenmarkt is een handelsplaats waar termijntransacties worden afgewikkeld. Toekomstige transacties zoals futures, opties of rentederivaten worden in de toekomst afgewikkeld, zodat een andere vorm van afwikkeling nodig is dan op de contante markt. De derivatenbeurs garandeert de afwikkeling en sluit de mogelijkheid van tegenpartijrisico voor marktdeelnemers uit. Dit is het wanbetalingsrisico dat zich bij een vergelijkbare transactie zonder tussenkomst van een beurs zou voordoen, bijvoorbeeld als een van de handelspartners niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Internationaal bekende derivatenbeurzen zijn onder meer Eurex (European Exchange), CBOT (Chicago Board of Trade) en CME (Chicago Mercantile Exchange). Het tegenovergestelde van een derivatenmarkt is de contante markt, waar transacties rechtstreeks worden afgewikkeld, d.w.z. binnen een termijn van maximaal twee dagen.

Derivaten Devaluatie
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek