Financiële begrippen

Disagio

Disagio definitie

Bij de uitgifte van nieuwe aandelen, bijvoorbeeld voor een kapitaalverhoging, is er meestal een korting op de huidige marktprijs. Evenzo is er een korting op de nominale waarde van de uitgegeven vastrentende effecten. Disagio is het bedrag dat de koers van een aandeel lager is dan de nominale waarde van het aandeel. Het begrip moet overigens niet verward worden met agio, dat ‘berekende winst’ betekent.

Het tegenovergestelde van disagio is de premie. In het geval van warrants geeft de korting aan met hoeveel de aankoop van het aandeel via de warrant goedkoper is dan de aankoop van het aandeel tegen de huidige marktprijs.

Devaluatie Diversificatie / risicospreiding
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek