Financiële begrippen

Earnings per share

Earnings per share definitie

De winst per aandeel is de evenredige nettowinst die kan worden toegerekend aan elk individueel aandeel dat door een naamloze vennootschap wordt uitgegeven. De winst per aandeel is een zeer belangrijke indicator voor de waardering van de aandelen. Het aangepaste resultaat van een naamloze vennootschap wordt gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Hieruit blijkt welk deel van het resultaat toe te rekenen is aan een individueel aandeel. Positieve resultaten worden aangeduid als winst per aandeel. Bij negatieve resultaten spreken we van een verlies per aandeel. De Engelse term Earnings per Share, of EPS, wordt vaak gebruikt. De winst per aandeel wordt gebruikt om de koers/winstverhouding te berekenen. De koers van het aandeel wordt gedeeld door de winst per aandeel. Hoe lager de koers/winstverhouding, hoe goedkoper een aandeel is in vergelijking met bijvoorbeeld de concurrenten.

Lees meer over winst per aandeel.

Dow Theorie EBIT
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek