Financiële begrippen

EBITDA

EBITDA definitie

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Het is een maatstaf voor de brutowinst met aftrek van overheadkosten van een bedrijf. In het Nederlands is de vertaling: Inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Het is de operationele winst zonder dat hier de kosten van afschrijvingen en financiering inzitten. EBITDA wordt gebruikt als een maatstaf voor waardering van een onderneming (inclusief schulden). Deze waardering wordt vaak gebruikt door private equity om potentiële overnamekandidaten te waarderen en daarna te herfinancieren.

EBIT Effecten en effectenbeurzen
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek