Financiële begrippen

Effect

Effect definitie

Een effect is een gesecuritiseerd eigendomsrecht dat recht geeft op een bepaalde vergoeding of bezit van de schuldenaar of de uitgever. Een effect kan bijvoorbeeld een aandeel of obligatie zijn, maar ook opties, cheques, wissels, bankbiljetten, certificaten of vouchers zijn effecten. Effecten die op de beurs worden verhandeld, zijn gemarkeerd met een zescijferig beveiligingsidentificatienummer (WKN) en een twaalfcijferig International Securities Identification Number (ISIN), dat verwarring tussen verschillende effecten moet voorkomen.

EBITDA Effecten en effectenbeurzen
Zoeken in het beursbegrippen woordenboek